Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №543/2013

Про присудження Державних премій України в галузі освіти 2013 року

На підставі подання Комітету з Державної премії України в галузі освіти постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі освіти 2013 року:

- у номінації «дошкільна і позашкільна освіта» за наукову роботу «Дошкільна освіта: наука, теорія, практика»:

БОГУШ Аллі Михайлівні - докторові педагогічних наук, професорові, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України, завідувачеві кафедри Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського

ГАВРИШ Наталії Василівні - докторові педагогічних наук, професорові, завідувачеві кафедри Луганського національного університету імені Тараса Шевченка;

- у номінації «загальна середня освіта» за комплект підручників «Російська мова» для 8 та 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання:

РУДЯКОВУ Олександру Миколайовичу - докторові філологічних наук, професорові, завідувачеві кафедри Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти

ФРОЛОВІЙ Тетяні Яківлевні - кандидатові педагогічних наук, доцентові кафедри Кримського республіканського інституту післядипломної педагогічної освіти;

- у номінації «професійно-технічна освіта» за цикл робіт «Створення інноваційно-зорієнтованої моделі та умов для підготовки фахівців будівельної галузі з урахуванням можливостей сучасних матеріалів і технологій»:

БАЖЕНОВУ Віктору Андрійовичу - докторові технічних наук, професорові, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України, завідувачеві кафедри, першому проректорові Київського національного університету будівництва і архітектури
ІВАНІЙ Наталії Іванівні - начальникові відділу освітніх проектів товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»

КУЛІКОВУ Петру Мусійовичу - докторові економічних наук, професорові, ректорові Київського національного університету будівництва і архітектури

МУРАВИЦЬКОМУ Олександру Анатолійовичу - майстрові виробничого навчання державного навчального закладу «Житомирське вище професійне училище будівництва і дизайну»

ПАРЖНИЦЬКОМУ Віктору Валентиновичу - кандидатові педагогічних наук, начальнику відділення науково-методичного забезпечення змісту професійно-технічної освіти державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

САКАЛО Людмилі Яківні - майстрові виробничого навчання державного навчального закладу «Полтавський центр професійно-технічної освіти»

СЕРЕБРЯНСЬКОМУ Святославу Миколайовичу - першому заступникові директора державної наукової установи «Інститут інноваційних технологій і змісту освіти»

СОХА Володимиру Георгійовичу - докторові технічних наук, генеральному директорові товариства з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Хенкель Баутехнік (Україна)»

ШТИЦІ Юрію Михайловичу - директорові державного навчального закладу «Сумське міжрегіональне вище професійне училище»

- у номінації «вища освіта» за цикл робіт «Навчально-методичне та науково-технічне забезпечення розвитку ракетно-космічної освіти в Україні та її інтеграція в міжнародний освітній простір»:

ГАЙДАЧУКУ Олександру Віталійовичу - докторові технічних наук, професорові, проректорові з наукової роботи Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ДЖУРУ Євгену Олексійовичу - докторові технічних наук, професорові, завідувачеві кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

НІКОЛАЄВУ Олексію Георгійовичу - докторові фізико-математичних наук, професорові, деканові Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ПАВЛЕНКУ Віталію Миколайовичу - кандидатові технічних наук, доцентові, проректорові з науково-педагогічної роботи Національного аерокосмічного університету імені М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»

ПЕТРЕНКУ Олександру Миколайовичу - докторові технічних наук, професорові, деканові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ПОЛЯКОВУ Миколі Вікторовичу - докторові фізико-математичних наук, професорові, ректорові Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

САНІНУ Анатолію Федоровичу - докторові технічних наук, професорові кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара

ХУТОРНОМУ Віктору Васильовичу - кандидатові технічних наук, генеральному директорові Національного центру аерокосмічної освіти молоді імені О.М.Макарова;

- у номінації «наукові досягнення в галузі освіти» за цикл наукових праць «Філософія освіти: пошук пріоритетів»:

АНДРУЩЕНКУ Віктору Петровичу - докторові філософських наук, професорові, члену-кореспондентові Національної академії наук України, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України, ректорові Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

ГУБЕРСЬКОМУ Леоніду Васильовичу - докторові філософських наук, професорові, дійсному члену Національної академії наук України, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України, ректорові Київського національного університету імені Тараса Шевченка

ІЛЬЇНУ Володимиру Васильовичу - докторові філософських наук, професорові кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка

КРЕМЕНЮ Василю Григоровичу - докторові філософських наук, професорові, дійсному члену Національної академії наук України, дійсному члену Національної академії педагогічних наук України, президентові Національної академії педагогічних наук України

САВЕЛЬЄВУ Володимиру Леонідовичу - докторові історичних наук, доцентові, директорові Інституту магістратури, аспірантури і докторантури Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова

СУЛІМІ Євгену Миколайовичу - докторові філософських наук, професорові, члену-кореспондентові Національної академії педагогічних наук України, першому заступникові Міністра освіти і науки України

ШЕПЄЛЄВУ Максиміліану Альбертовичу - докторові політичних наук, професорові, завідувачеві кафедри Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

2. Установити розмір Державної премії України в галузі освіти на 2013 рік двісті тисяч гривень кожна.

3. Державному управлінню справами забезпечити виплату грошової частини Державної премії України в галузі освіти.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

4 жовтня 2013 року