Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №558/2019

Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг

З метою забезпечення належного функціонування та захисту даних у національних електронних інформаційних ресурсах, доступності та зручності електронних послуг для фізичних та юридичних осіб, а також запобігання корупції під час надання таких послуг постановляю:

1. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити проведення у тримісячний строк із залученням міжнародної технічної допомоги аудиту функціонування національних електронних інформаційних ресурсів, у тому числі аналіз нормативного та фінансового забезпечення функціонування таких інформаційних ресурсів, їх технічного стану та рівня захищеності, а також забезпечення достовірності, актуальності, повноти та ненадмірності даних, що оброблюються;

2) за результатами аудиту функціонування національних електронних інформаційних ресурсів вжити заходів, спрямованих на:

уніфікацію нормативних засад функціонування національних електронних інформаційних ресурсів, в тому числі запровадження єдиного термінологічного апарату та єдиних вимог до створення, ведення, функціонування та захисту таких ресурсів;

належне функціонування та захист національних електронних інформаційних ресурсів, упорядкування відповідних даних, забезпечення актуальності, повноти і достовірності таких даних та уникнення їх надлишковості;

використання єдиного унікального ідентифікатора фізичної особи;

активізацію наповнення Єдиного державного демографічного реєстру;

забезпечення належної електронної взаємодії національних електронних інформаційних ресурсів, що мінімізує необхідність звернень фізичних та юридичних осіб до суб’єктів владних повноважень для отримання публічних послуг та усуває необхідність подання заявниками документів у паперовій формі, зокрема документів, які підтверджують зареєстроване місце проживання особи;

створення єдиного реєстру адрес вулиць та інших поіменованих об'єктів;

3) забезпечити проведення у шестимісячний строк верифікації та встановлення тотожності між наборами ідентифікаційних даних фізичних осіб, які оброблюються в національних електронних інформаційних ресурсах, насамперед у Єдиному державному демографічному реєстрі, Державному реєстрі актів цивільного стану громадян, Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, Державному реєстрі загальнообов’язкового державного соціального страхування, Єдиній державній електронній базі з питань освіти, електронній системі охорони здоров’я, а також спільно з Центральною виборчою комісією - у Державному реєстрі виборців, та за результатами такої роботи опрацювати питання щодо можливості запровадження електронного перепису населення;

4) вжити заходів щодо забезпечення доступності для громадян надійних, безпечних, альтернативних для одного рівня довіри, сучасних засобів електронної ідентифікації за принципом технологічної нейтральності;

5) вжити заходів щодо створення єдиного державного веб-порталу електронних послуг, на якому, в тому числі з використанням смартфона або планшета, забезпечуватиметься:

можливість створення фізичними та юридичними особами електронних кабінетів;

отримання особою інформації про себе з національних електронних інформаційних ресурсів, а також можливість перевірки достовірності інформації, наданої іншою особою щодо її зареєстрованого місця проживання;

надання електронних, в тому числі адміністративних, послуг;

доступ до каталогу електронних послуг, що класифіковані за типовими ситуаціями;

можливість сплати адміністративного збору за надання адміністративних послуг, штрафів за адміністративні правопорушення, державного мита, інших платежів з автоматичним заповненням відомостей, необхідних для їх здійснення, та надсиланням відповідним суб’єктам інформації про сплату;

подання звернень, зокрема до державних органів та органів місцевого самоврядування, в тому числі із забезпеченням автоматичного пересилання за належністю відповідному органу чи посадовій особі, та отримання інформації про хід і результати розгляду звернень;

опитування щодо ініціатив, проектів у різних сферах суспільного життя;

6) забезпечити переведення в електронну форму протягом 2019 року послуг, пов’язаних із народженням дитини, реєстрацією місця проживання дитини, реєстрацією фізичної особи як платника податків під час оформлення паспорта громадянина України вперше, та протягом 2020 - 2021 років - інших пріоритетних публічних послуг;

7) опрацювати у взаємодії з Центральною виборчою комісією питання щодо започаткування механізму тимчасової зміни місця голосування без зміни виборчої адреси шляхом подання виборцем відповідної заяви в електронній формі, можливості запровадження електронного голосування під час виборів, референдуму;

8) забезпечити належне функціонування електронної системи охорони здоров'я з наданням пацієнтам можливості використання її електронних сервісів, у тому числі щодо запису на прийом до лікаря з обранням часу прийому, отримання медичної інформації про себе (інформації про пацієнта, законним представником якого є така особа);

9) опрацювати питання щодо запровадження можливості перевірки наявності у водія документів, передбачених Правилами дорожнього руху, шляхом використання відомостей, що містяться у національних електронних інформаційних ресурсах;

10) забезпечити систематичне розміщення інформації, що оприлюднюється згідно із Законом України «Про відкритість використання публічних коштів», на Єдиному державному веб-порталі відкритих даних;

11) вжити заходів щодо забезпечення можливості подання суб’єктами господарювання передбаченої законодавством звітності в електронній формі.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

29 липня 2019 року