Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №561/2019

Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів

З метою подальшої підтримки та заохочення дітей з інвалідністю до систематичних занять фізичною культурою і спортом, сприяння розвитку їх спортивних досягнень, а також підтримки тренерів, які забезпечують спортивну підготовку таких дітей, постановляю:

1. Заснувати 150 стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.

2. Затвердити Положення про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів (додається).

3. Кабінету Міністрів України передбачати в установленому порядку видатки на виплату стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів.

4. Установити, що стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, призначені до набрання чинності цим Указом, виплачуються протягом строку, на який їх призначено, в розмірі і порядку, передбачених цим Указом.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

статтю 1 Указу Президента України від 30 березня 2018 року № 93 «Про створення умов для подальшого розвитку паралімпійського і дефлімпійського руху в Україні»;

Указ Президента України від 17 жовтня 2018 року № 334 «Про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях».

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

30 липня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 30 липня 2019 року № 561/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів

1. Це Положення визначає порядок призначення стипендій Президента України для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та їх тренерів (далі — стипендії).

2. Щороку призначається 100 стипендій для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, та 50 стипендій тренерам, які забезпечують спортивну підготовку таких дітей.

3. Стипендії призначаються дітям з інвалідністю віком від 14 до 18 років включно, які є призерами і учасниками всеукраїнських спортивних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, визнаних в Україні, та їх тренерам. '

Стипендії також можуть призначатися дітям з інвалідністю віком від 12 років, які є призерами відповідних всеукраїнських спортивних змагань із видів спорту осіб з інвалідністю, визнаних в Україні, і входять до основного складу національних збірних команд України із видів спорту осіб з інвалідністю, та їх тренерам.

4. Стипендії призначаються у розмірі, що становить:

для дітей з інвалідністю, які мають високі досягнення у всеукраїнських спортивних змаганнях, — два прожиткових мінімуми для дітей відповідного віку;

для тренерів — два прожиткових мінімуми для працездатних осіб.

Виплата стипендій проводиться щомісяця протягом року.

5. Відбір претендентів на призначення стипендій проводиться комісією, яка утворюється Міністерством молоді та спорту України. Персональний склад комісії, положення про комісію та умови відбору претендентів на призначення стипендій затверджуються Міністерством молоді та спорту України.

Пропозиції щодо призначення стипендій подаються Міністерству молоді та спорту України Українським центром з фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю «Інваспорт» за погодженням із Національним комітетом спорту інвалідів України.

За результатами відбору комісія вносить пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендій Міністерству молоді та спорту України.

6. Пропозиції щодо кандидатур на призначення стипендій разом із проектом відповідного указу Президента України Міністерством молоді та спорту України подаються на розгляд Кабінету Міністрів України.

7. Кабінет Міністрів України вносить в установленому порядку на розгляд Президентові України подання щодо призначення стипендій.

8. Стипендії призначаються указом Президента України строком на один рік.

9. Стипендії виплачуються з першого числа місяця, що настає за місяцем, у якому було прийнято рішення про їх призначення.

10. Виплата стипендії припиняється у разі позбавлення стипендіата права на стипендію або його смерті.

Стипендіат може бути позбавлений стипендії Президентом України за поданням Міністерства молоді та спорту України, внесеним у встановленому порядку. Виплата стипендії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому набрав чинності відповідний указ Президента України щодо позбавлення стипендії.

У разі смерті стипендіата виплата призначеної йому стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому помер стипендіат.

11. Інформація щодо призначення стипендій, у тому числі відповідні нормативно-правові акти, дані про хід та результати відбору претендентів, а також результати всеукраїнських спортивних змагань з видів спорту осіб з інвалідністю, визнаних в Україні, оприлюднюється на офіційному вебсайті Міністерства молоді та спорту України.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН