Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №56/2019

Про внесення змін до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень

1. Внести до Порядку провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України та виконання прийнятих рішень, затвердженого Указом Президента України від 27 березня 2001 року № 215 «Питання організації виконання Закону України «Про громадянство України» (зі змінами, внесеними Указами від 27 червня 2006 року № 588, від 1 лютого 2012 року № 46, від 30 травня 2012 року № 367 та від 29 березня 2016 року № 120), такі зміни:

1) у підпункті «б» пункту 8, підпункті «б» пункту 9, абзаці п’ятому підпункту «в» пункту 10, підпункті «б» пункту 12, підпункті «б» пункту 13 слова «територіального органу» замінити словами «територіального підрозділу»;

2) в абзаці першому підпункту «б» пункту 14, підпункті «б» пункту 15, підпункті «а» пункту 72, підпункті «а» пункту 73, підпункті «а» пункту 76, підпункті «а» пункту 77 слова «органу міграційної служби» замінити словами «територіального підрозділу Державної міграційної служби України»;

3) у підпункті «в» пункту 78 слова «органом міграційної служби» замінити словами «територіальним органом Державної міграційної служби України»;

4) у пункті 87:

в абзаці першому слова «органи міграційної служби» замінити словами «територіальні органи Державної міграційної служби України»;

в абзаці третьому підпункту «в» слова «органу міграційної служби» замінити словами «територіального органу Державної міграційної служби України»;

5) у пункті 88:

в абзаці першому слова «органами міграційної служби» замінити словами «територіальними органами Державної міграційної служби України»;

у підпункті «б» слова «органу міграційної служби» замінити словами «територіального органу Державної міграційної служби України»;

6) в абзаці п’ятому пункту 91 слова «органів міграційної служби» замінити словами «територіального органу Державної міграційної служби України»;

7) назву підрозділу «Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України, рішення за якими приймаються органами міграційної служби» розділу IV викласти у такій редакції:

«Порядок провадження за заявами і поданнями з питань громадянства України, рішення за якими приймаються територіальними органами Державної міграційної служби України»;

8) у пункті 92:

в абзаці першому слова «Органи міграційної служби» замінити словами «Територіальні органи Державної міграційної служби України»;

в абзаці одинадцятому слова «органів міграційної служби» замінити словами «територіальних органів Державної міграційної служби України»;

9) назву підрозділу «Порядок розгляду органами міграційної служби заяв і подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України» розділу IV викласти у такій редакції:

«Порядок розгляду Державною міграційною службою України, її територіальними органами та територіальними підрозділами заяв і подань з питань громадянства України, рішення за якими приймає Президент України»;

10) у пункті 105 слова «органами міграційної служби» замінити словами «Державною міграційною службою України, її територіальними органами та територіальними підрозділами»;

11) пункт 114 доповнити абзацом другим такого змісту:

«Матеріали з питань громадянства України, за якими Президентом України прийнято рішення про прийняття особи до громадянства України або припинення громадянства України, повертаються відповідним структурним підрозділом Адміністрації Президента України до Державної міграційної служби України та Міністерства закордонних справ України»;

12) в абзаці другому пункту 117 слова «управліннями, відділами (секторами) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення» замінити словами «територіальними органами Державної міграційної служби України»;

13) у тексті Порядку:

слова «головне управління (управління) міграційної служби в Автономній Республіці Крим, області, містах Києві та Севастополі» в усіх відмінках замінити відповідно словами «територіальний орган Державної міграційної служби України» у відповідному відмінку;

слова «управління, відділ (сектор) міграційної служби в районі, районі у місті, місті обласного, республіканського (Автономної Республіки Крим) значення» в усіх відмінках і числах замінити відповідно словами «територіальний підрозділ Державної міграційної служби України» у відповідному відмінку і числі;

слово «начальник» в усіх відмінках замінити словом «керівник» у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

 

6 березня 2019 року