Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №573/2020

Про внесення змін до Положення про державні стипендії імені Левка Лук'яненка

1. Внести до Положення про державні стипендії імені Левка Лук'яненка, затвердженого Указом Президента України від 7 грудня 2018 року № 417 "Про державні стипендії імені Левка Лук'яненка", такі зміни:

1) пункт 1 після слів "політичною діяльністю зазначених осіб" доповнити словами "пов'язаною з послідовною публічною позицією, спрямованою на відстоювання суверенітету та відновлення територіальної цілісності України";

2) у пункті 3:

абзац перший після слів "Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини" доповнити словами "Постійним Представником Президента України в Автономній Республіці Крим";

абзац другий виключити;

абзац п'ятий після слів "політичною діяльністю" доповнити словами "пов'язаною з послідовною публічною позицією, спрямованою на відстоювання суверенітету та відновлення територіальної цілісності України";

абзац шостий замінити абзацами такого змісту:

"Розгляд клопотань і поданих документів та/або відомостей здійснюється Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у строк, що становить не більш ніж 20 робочих днів з дати отримання відповідних клопотань.

Клопотання, подане неналежним суб'єктом або до якого не додані (додані не в повному обсязі) документи та/або відомості, передбачені абзацами четвертим і п'ятим цього пункту, у строк, що не перевищує 10 робочих днів, повертається суб'єкту подання із зазначенням причин повернення.

За результатами розгляду Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатів на призначення державних стипендій разом із проектом відповідного указу Президента України.

Пропозиції щодо призначення державної стипендії не може бути внесено у таких випадках:

кандидат не відповідає вимогам, передбаченим пунктом 1 цього Положення;

в установленому законодавством порядку підтверджено, що кандидат вчиняв дії, які були спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, окупаційної адміністрації Російської Федерації, незаконних збройних формувань чи будь-яких інших незаконних органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, прав і свобод людини та громадянина, норм міжнародного гуманітарного права";

3) абзац другий пункту 8 замінити абзацами такого змісту:

"У разі коли стипендіат позбавлений можливості отримувати державну стипендію особисто у зв'язку з його затриманням, утримуванням Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, державна стипендія може виплачуватися за його письмовою заявою, написаною в присутності його адвоката або консула, що підтверджується підписом такого адвоката або консула, на відкритий у банку особовий рахунок члена сім'ї, близького родича, законного представника або іншої визначеної в заяві особи. Такою особою не може бути особа, якщо в установленому законодавством порядку підтверджено, що вона вчиняла дії, які були спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, окупаційної адміністрації Російської Федерації, незаконних збройних формувань чи будь-яких інших незаконних органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, прав і свобод людини та громадянина, норм міжнародного гуманітарного права.

Державна стипендія має використовуватися виключно в інтересах стипендіата відповідно до його побажань";

4) у пункті 10 слова "будь-яких інших органів" замінити словами "будь-яких інших незаконних органів";

5) у тексті Положення слова "Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України" у всіх відмінках замінити словами "Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України" у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 грудня 2020 року