Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №590/2011

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну плідну працю постановляю:

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

ДОДІНА Євгена Васильовича - завідувача кафедри морського та митного права Національного університету "Одеська юридична академія", доктора юридичних наук

Нагородити орденом "За заслуги" І ступеня

ГЕЙЦЯ Валерія Михайловича - віце-президента Національної академії наук України, директора державної установи "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України", доктора економічних наук, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" II ступеня

ІЛЬЧЕНКА Михайла Юхимовича - проректора з наукової роботи Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктора технічних наук

ЛИТВИНЕНКА Миколу Антоновича - завідувача відділу селекції та насінництва пшениці Селекційно-генетичного інституту - Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення Національної академії аграрних наук України, доктора сільськогосподарських наук, м.Одеса

НЕСТУЛЮ Олексія Олексійовича - ректора вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", доктора історичних наук

ТАЛАЛАЄНКА Олександра Миколайовича - першого проректора Донецького національного медичного університету імені М.Горького, доктора медичних наук

Нагородити орденом "За заслуги" III ступеня

ВОЙНАРЕНКА Михайла Петровича - проректора з науково-педагогічної роботи, першого проректора Хмельницького національного університету, доктора економічних наук

ЛУГОВОГО Володимира Іларіоновича - віце-президента Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, м.Київ

РУСЄВУ Олену Петрівну - декана кредитно-економічного факультету Одеського державного економічного університету, кандидата економічних наук

СТЕПИКА Михайла Тимофійовича - радника при дирекції Національного інституту стратегічних досліджень, доктора філософських наук, м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги III ступеня

ТИТАРЕНКО Тетяну Михайлівну - завідувача лабораторії соціальної психології особистості Інституту соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України, доктора психологічних наук, м.Київ

Присвоїти почесні звання:

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

БІЛЕЦЬКОМУ Анатолію Яковичу - професору кафедри радіоелектроніки Національного авіаційного університету, доктору технічних наук, м.Київ

БЛОНСЬКОМУ Івану Васильовичу - завідувачеві відділу фотонних процесів Інституту фізики Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ

БОГДАНОВИЧУ Володимиру Юрійовичу - головному науковому співробітникові Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України, доктору технічних наук, м.Київ

ВАСИЛЕНКУ Валерію Миколайовичу - заступникові директора з наукової роботи Інституту економіко-правових досліджень Національної академії наук України, доктору економічних наук, м. Донецьк

ВОРОБЙОВІЙ Ганні Михайлівні - вченому секретареві державної установи "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії Міністерства охорони здоров'я України", доктору медичних наук, м.Київ

КОЗИНЦЮ Георгію Павловичу - завідувачеві кафедри комбустіології та пластичної хірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, доктору медичних наук, м.Київ

ЛІХТАРЬОВУ Іллі Ароновичу - завідувачеві відділу дозиметрії та радіаційної гігієни Інституту радіаційної гігієни і епідеміології державної установи "Науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України", доктору фізико-математичних наук, м.Київ

ЛУЧКОВСЬКОМУ Іллі Яковичу - завідувачеві кафедри геотехніки та підземних споруд Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури, доктору технічних наук

МОІСЕЄНКУ Євгену Васильовичу - завідувачеві групи медико-біологічних досліджень відділу біологічних досліджень Національного антарктичного наукового центру, доктору медичних наук, м.Київ

ПАСЄЧНІКОВУ Сергію Петровичу - завідувачеві відділу запальних захворювань державної установи "Інститут урології Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м.Київ

РИЖКОВУ Сергію Сергійовичу - ректорові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова, доктору технічних наук, м.Миколаїв

РОГОЗІ Миколі Єгоровичу - завідувачеві кафедри економічної кібернетики вищого навчального закладу Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі", доктору економічних наук

РОМАНЮКУ Михайлу Дмитровичу - деканові економічного факультету, завідувачу кафедри менеджменту і маркетингу Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, доктору економічних наук, м.Івано-Франківськ

РОЩУПКІНУ Сергію Павловичу - завідувачеві лабораторії квантової електродинаміки сильних полів Інституту прикладної фізики Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Суми

СОЛДАТЕНКУ Валерію Федоровичу - директорові Українського інституту національної пам'яті, доктору історичних наук, м.Київ

СУШКУ Юрію Олександровичу - завідувачеві відділу мікрохірургії вуха та отонейрохірургії державної установи "Інститут отоларингології імені професора О.С.Коломійченка Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м.Київ

ТРОЩИНСЬКОМУ Володимиру Павловичу - першому віце-президентові Національної академії державного управління при Президентові України, доктору історичних наук, м.Київ

ЧЕРЕП Аллі Василівні - завідувачеві, професору кафедри фінансів та кредиту державного вищого навчального закладу "Запорізький національний університет", доктору економічних наук, М.Запоріжжя

ЯНКОВОМУ Олександру Григоровичу - завідувачеві кафедри економіки підприємства Одеського державного економічного університету, доктору економічних наук

"ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ"

МОШКІНУ Венедікту Феофановичу - старшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона Національної академії наук України, доктору технічних наук, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ"

КРАСИЛЬНІКОВУ Костянтину Івановичу - доцентові експериментального навчально-наукового центру з археології державного закладу "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка", кандидату історичних наук, м.Луганськ

ЛИЧУ Володимиру Миколайовичу - завідувачеві кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури, доктору економічних наук

ЦІВАТОМУ Вячеславу Григоровичу - першому проректорові з науково-педагогічної та навчальної роботи Дипломатичної академії України при Міністерстві закордонних справ України, кандидату історичних наук, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРИРОДООХОРОНЕЦЬ УКРАЇНИ"

ЄМЦЮ Миколі Архиповичу - завідувачеві відділу Інституту проблем природокористування та екології Національної академії наук України, кандидату технічних наук, М.Дніпропетровськ

ЛОЄВІЙ Інесі Дмитрівні - директорові науково-дослідної установи "Український науковий центр екології моря", доктору географічних наук, м.Одеса.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

20 травня 2011 року