Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №681/2023

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року «Про стан забезпечення продовольчої безпеки»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 жовтня 2023 року «Про стан забезпечення продовольчої безпеки» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

9 жовтня 2023 року

Введено в дію

Указом Президента України
від 9 жовтня 2023 року № 681/2023

 

РІШЕННЯ
Ради національної безпеки і оборони України

від 9 жовтня 2023 року

Про стан забезпечення продовольчої безпеки

Відповідно до положень статті 4 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України», розглянувши стан забезпечення продовольчої безпеки, з метою ефективного протистояння виявленим загрозам і стабілізації ситуації в цій сфері у період воєнного стану Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Кабінету Міністрів України:

1) опрацювати і внести у місячний строк зміни до Плану заходів щодо реалізації Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біологічного захисту за принципом «єдине здоров'я» на період до 2025 року, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 року № 1416-р, Плану заходів з реалізації Стратегії біобезпеки та біологічного захисту на 2022-2025 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 липня 2022 року № 573-р, передбачивши заходи щодо забезпечення вимог біобезпеки та біозахисту в умовах воєнного стану та на післявоєнний період;

2) активізувати у місячний строк співпрацю із Всесвітньою продовольчою програмою ООН, зокрема стосовно отримання допомоги вразливими верствами населення, особливо тими, які постраждали внаслідок війни, руйнування греблі Каховської ГЕС;

3) разом з обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування, представниками аграрного бізнесу у місячний строк розробити план заходів із відновлення аграрного виробництва на деокупованих територіях, який передбачатиме, зокрема, заходи щодо сприяння безперешкодному постачанню агровиробникам деокупованих територій матеріалів, необхідних для ведення сільськогосподарської діяльності;

4) з урахуванням базових вимог та критеріїв НАТО в частині забезпечення безперервності постачання населенню питної води та продовольства затвердити у місячний строк програму першочергових заходів із протидії загрозам продовольчій безпеці України, які виникли внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС, яка, зокрема, передбачатиме:

забезпечення безперебійного постачання питної води населенню та виробничим підприємствам агропромислового комплексу в населених пунктах, що опинилися в зоні катастрофи, з використанням водних ресурсів Дніпра, малих річок, вод підземних горизонтів;

розроблення та реалізацію проєктів відновлення постачання води для потреб зрошування на територіях, де існує така технічна можливість;

здійснення заходів щодо збільшення дебету малих річок шляхом розчищення русла та прибережної смуги;

розвиток степового (випасного) тваринництва;

розроблення Національною академією наук України та Національною академією аграрних наук України програми сталого розвитку Півдня України з урахуванням завдань щодо необхідності оптимізації водовикористання для потреб агросектору, забезпечення належного водопостачання Автономної Республіки Крим після її деокупації, диверсифікації аграрної спеціалізації південних регіонів України;

5) опрацювати у місячний строк з урахуванням потреб формування запасів продовольчих ресурсів Державним агентством резерву України для забезпечення продовольчої безпеки пріоритетних напрямів перероблення аграрної продукції з метою продовження термінів і спрощення умов її зберігання: виготовлення круп, макаронних виробів, м'ясних та овочевих консервів, сублімованої продукції тощо, збільшення виробництва кормів;

6) провести у тримісячний строк відповідний маркетинговий пошук та визначити можливі потреби в закупівлі/отриманні як міжнародної допомоги цілісних компактних виробничих комплексів для налагодження Державним агентством резерву України перероблення сільськогосподарської продукції згідно з визначеними пріоритетами, здобуту інформацію використати для рекомендацій щодо отримання міжнародної допомоги агропідприємствам, громадам тощо;

7) розглянути у двомісячний строк питання впровадження програми фінансової допомоги на деокупованих та постраждалих від бойових дій територіях:

суб'єктам господарювання в галузі рослинництва у вигляді часткової компенсації вартості закупівлі посадкового матеріалу, добрив та засобів захисту рослин, необхідних для проведення польових робіт;

суб'єктам господарювання в галузі тваринництва у вигляді часткової компенсації вартості закупівлі племінного матеріалу, а також молодняка худоби та птиці;

господарствам населення для закупівлі насіння і посадкового матеріалу, а також реманенту для обробітку грунту та рослин;

суб'єктам бджільництва та пасічникам у вигляді часткового відшкодування вартості придбаного племінного матеріалу бджіл та паспортизації пасіки;

сімейним фермерським господарствам безповоротної фінансової допомоги на реалізацію інвестиційного проєкту;

суб'єктам господарювання в галузі аквакультури у вигляді часткового відшкодування:

витрат на вирощування рибопосадкового матеріалу з ціллю його подальшої реалізації;

вартості рибопосадкового матеріалу для зариблення водойм з ціллю виробництва товарної продукції;

8) передбачити у проєкті Стратегії продовольчої безпеки України запровадження системи національного та регіонального моніторингу продовольчої безпеки з урахуванням оцінних та прогнозованих змін чисельності населення територій, а також системи виявлення та раннього попередження загроз продовольчій безпеці;

9) опрацювати до 1 грудня 2023 року заходи державної підтримки виробників насіння;

10) забезпечити у 2024 році розробку та схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку тваринництва на період до 2033 року, в якій передбачити, зокрема:

відновлення тваринництва шляхом визначення пріоритетних напрямів стимулювання збільшення поголів'я сільськогосподарських тварин, зокрема великої рогатої худоби;

сприяння розвитку великотоварного індустріального виробництва продукції тваринництва;

підтримку орієнтації фермерських господарств на виробництво продукції тваринництва;

надання підтримки розвитку на кооперативних засадах господарств населення, які здійснюють виробництво тваринницької продукції;

сприяння розвитку сімейних фермерських господарств;

надання підтримки особистим селянським господарствам, які утримують корів, шляхом забезпечення доступу до якісних кормів, консультування з питань продуктивності та безпеки продукції, а також необхідного ветеринарного обслуговування.

2. Міністерству аграрної політики та продовольства України:

1) опрацювати у двомісячний строк питання здійснення форвардних державних та місцевих закупівель сільськогосподарської продукції нового врожаю з метою задоволення потреб внутрішнього ринку у соціально важливих продуктах харчування та біоенергетичній сировині;

2) разом з Міністерством розвитку громад, територій та інфраструктури України, обласними військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування запровадити у двомісячний строк систему надання інформаційно-методичної підтримки стосовно:

заохочення збільшення поголів'я великої рогатої худоби в сільськогосподарських підприємствах та створення умов для розвитку молочного скотарства у фермерських господарствах;

організації сільськогосподарської дорадчої діяльності як інструменту поширення комплексу знань організаційно-управлінського, технічного, технологічного, економічного та юридичного характеру, необхідних для ефективного ведення сільськогосподарського виробництва в умовах воєнного стану, впровадження механізмів державної підтримки аграріїв;

3) опрацювати у двомісячний строк питання щодо можливості забезпечення в рамках програм гуманітарної допомоги, грантової допомоги та секторальної допомоги на цілі відновлення:

постачання сучасного обладнання для тваринництва і перероблення тваринницької продукції;

проведення навчання серед домогосподарств населення і малих фермерських господарств щодо виконання гігієнічних вимог та параметрів безпечності харчових продуктів у їхньому виробництві тощо;

4) запровадити у тримісячний строк моніторинг стану реалізації Плану швидкого реагування Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО) для України на 2023 рік для забезпечення ритмічного використання відповідної фінансової підтримки, підвищення ефективності й розширення потенціалу співпраці;

5) разом з Міністерством економіки України, Міністерством фінансів України, Національною академією аграрних наук України, Національним інститутом стратегічних досліджень підготувати у тримісячний строк:

програми відродження підприємств харчової та переробної промисловості шляхом кластерної організації виробництва на рівнях громади, району, області та держави в цілому;

типовий бізнес-план створення та функціонування фермерського господарства, особистого селянського господарства, а також організувати надання правової, консультаційної та методичної підтримки щодо впровадження таких бізнес-планів.

3. Державній службі У країни з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів:

1) підготувати у двомісячний строк план заходів щодо:

забезпечення біологічної безпеки території країни, зокрема, шляхом удосконалення протиепізоотичних заходів, а також заходів контролю за виробництвом та вмістом продукції, отриманої з використанням генетично модифікованих організмів;

удосконалення системи державного контролю за утилізацією харчових відходів та відходів тваринного походження;

2) опрацювати до 1 грудня 2023 року комплекс заходів щодо посилення державного нагляду (контролю) у сферах охорони прав на сорти рослин, насінництва та розсадництва.

4. Рекомендувати Національній академії аграрних наук України до 1 грудня 2023 року в тематиці наукових досліджень передбачити створення нових та удосконалення наявних вітчизняних конкурентоспроможних засобів захисту сільськогосподарських тварин, що забезпечать 35-40 % імпортозаміщення.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ