Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №708/2019

Про внесення змін до Указу Президента України від 4 серпня 2006 року № 675

1. Внести до Порядку підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року № 675 (зі змінами, внесеними Указами від 31 грудня 2010 року № 1298, від 9 січня 2018 року № 2), такі зміни:

1) y пункті 2:

в абзаці шостому слова «три фотокартки розміром 4 х 6 см» замінити словами «дві фотокартки розміром 4 х 6 см»;

абзац шістнадцятий викласти в такій редакції:

«копія трудової книжки (для військовослужбовців — послужний список)»;

2) у тексті Порядку слова «Адміністрація Президента України» у всіх відмінках замінити відповідно словами «Офіс Президента України» у відповідному відмінку.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

19 вересня 2019 року