Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №758/2019

Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

З метою забезпечення додержання конституційних прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території – в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі – або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, створення належних умов для роботи Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, у тому числі з виконання заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, постановляю:

1. Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим у взаємодії з центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування вживати заходів для подальшої активізації роботи щодо:

1) сприяння додержанню прав і свобод людини і громадянина, передбачених Конституцією та законами України, міжнародними договорами, стосовно громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, зокрема здійснювати заходи щодо підтримки і забезпечення політичних, соціальних, інформаційних, культурних та інших зв'язків з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, у тому числі в рамках заходів міжнародного характеру з відповідних питань;

2) здійснення моніторингу додержання прав і законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, внесення в установленому порядку пропозицій щодо припинення, усунення та запобігання обмеженню та порушенню прав і законних інтересів таких осіб, їх реалізації;

3) вивчення соціально-економічних та політичних процесів на тимчасово окупованій території, підготовки відповідних аналітичних матеріалів та подання їх в установленому порядку на розгляд Президентові України;

4) вивчення питань, що порушуються у зверненнях громадян, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підготовки пропозицій щодо вирішення таких питань;

5) внесення в установленому порядку пропозицій щодо підготовки проектів законів, актів Президента України з питань захисту прав та законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, а також з інших питань, що належать до компетенції Представництва;

6) розроблення стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції в Україну тимчасово окупованої території, відновлення порушених внаслідок окупації прав і свобод людини і громадянина, напрацювання пропозицій щодо концепції перехідного правосуддя, проведення нарад та консультацій з відповідних питань;

7) інформування громадськості про здійснення Президентом України повноважень щодо забезпечення додержання конституційних прав і свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України.

2. Затвердити:

1) структуру Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (додається);

2) граничну чисельність працівників Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим у кількості 35 штатних одиниць.

3. Визнати за доцільне тимчасове розміщення Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим для забезпечення оперативної взаємодії з центральними органами виконавчої влади, консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, у місті Києві, а окремих структурних підрозділів Представництва для забезпечення роботи з особистого прийому громадян, розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, забезпечення доступу до публічної інформації – у місті Херсоні.

4. Постійному Представникові Президента України в Автономній Республіці Крим забезпечити вирішення в установленому порядку питань, пов'язаних із затвердженням нової структури Представництва.

5. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити взаємодію центральних органів виконавчої влади та Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, у тому числі щодо залучення працівників Представництва до розроблення проектів законів та інших нормативно-правових актів, спрямованих на вирішення питань захисту прав та законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з тимчасово окупованої території і перебувають в інших регіонах України, участі у нарадах з питань, які потребують узгоджених дій органів виконавчої влади та Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим, надання Представництву в установленому порядку необхідної інформації;

2) передбачити під час доопрацювання проекту закону про Державний бюджет України на 2020 рік видатки на утримання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим з урахуванням змін в організації його функціонування, визначених цим Указом.

6. Державному управлінню справами вжити в установленому порядку заходів, що випливають із цього Указу.

7. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 20 січня 2016 року № 16 «Питання Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим»;

Указ Президента України від 17 серпня 2017 року № 221 «Про внесення змін до Указу Президента України від 20 січня 2016 року № 16».

8. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

17 жовтня 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 17 жовтня 2019 року № 758/2019

СТРУКТУРА
Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Постійний Представник Президента України в Автономній Республіці Крим

Перший заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Заступник Постійного Представника Президента України в Автономній Республіці Крим

Керівник апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

Служба правового аналізу

Служба по роботі з громадянами, які переселилися з тимчасово окупованої території

Служба з питань реінтеграції та деокупації Автономної Республіки Крим

Аналітично-інформаційна служба

Служба міжнародних зв'язків

Служба фінансового та матеріально-технічного забезпечення

Служба управління персоналом, документального забезпечення та контролю.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН