Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №79/2019

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2019 року «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення»

Відповідно до статті 107 Конституції України п о с та н о в л я ю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від б березня 2019 року «Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

З. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

15 березня 2019 року

 Введено в дію Указом Президента України

від 15 березня 2019 року № 79/2019

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України від 6 березня 2019 року

Про реформування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості виконання державного оборонного замовлення

Розглянувши комплекс питань, пов’язаних із забезпеченням більш ефективного функціонування оборонно-промислового комплексу та підвищення рівня прозорості державного оборонного замовлення, зважаючи на необхідність посилення ролі вітчизняних оборонних підприємств незалежно від форми власності у виконанні завдань із забезпечення сил безпеки і оборони новим і модернізованим озброєнням та військовою технікою в умовах агресії Російської Федерації, Рада національної безпеки і оборони України в и р і ш и л а:

1. Провести огляд оборонно-промислового комплексу відповідно до вимог статті 27 Закону України «Про національну безпеку України».

2. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечити проведення в установленому порядку огляду оборонно-промислового комплексу України;

2) забезпечити усунення корупційних ризиків, підвищення рівня прозорості та посилення контролю з боку держави і громадськості за діяльністю Державного концерну «Укроборонпром» та інших державних підприємств оборонно-промислового комплексу, для чого:

а) вжити заходів щодо залучення представників держав-партнерів до роботи Наглядової ради Державного концерну «Укроборонпром»;

б) опрацювати питання щодо доцільності утворення центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра економічного розвитку і торгівлі України, з покладенням на цей орган окремих функцій з реалізації державної військово-промислової політики, управління об'єктами державної власності у відповідній сфері та контролю за їх діяльністю, в тому числі Державним концерном «Укроборонпром»;

в) забезпечити в місячний строк:

організацію проведення із залученням міжнародних експертів аудиту Державного концерну «Укроборонпром» та підприємств – учасників цього концерну та за його результатами інформувати громадськість;

проведення громадських слухань з питань визначення особливостей перетворення державних комерційних підприємств оборонно-промислового комплексу в акціонерні товариства та залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс із забезпеченням при цьому державного контролю для нейтралізації потенційних загроз національній безпеці;

розроблення та внесення на розгляд Верховної Ради України проекту Закону України про внесення змін до Закону України «Про державне оборонне замовлення», у якому передбачити підвищення рівня прозорості державних закупівель, зокрема, шляхом:

формування державного оборонного замовлення у формі відкритих даних, за винятком відомостей про номенклатуру продукції, роботи і послуги оборонного призначення, що становлять державну таємницю;

оприлюднення державними замовниками інформації про плани закупівель;

установлення вимоги щодо здійснення закупівель продукції, робіт і послуг оборонного призначення, якщо такі закупівлі становлять державну таємницю, виключно за державним оборонним замовленням та на конкурентних засадах;

визначення чітких процедур закупівель на конкурентних засадах продукції, робіт і послуг за державним оборонним замовленням, якщо такі закупівлі становлять державну таємницю, та особливостей проведення процедур закупівлі продукції, робіт і послуг оборонного призначення в інших випадках;

надання переваг продукції, роботам та послугам оборонного призначення вітчизняного походження та пріоритетного залучення вітчизняних виробників (постачальників) до виконання державного оборонного замовлення;

З) забезпечити у двомісячний строк подання на розгляд Верховної Ради України законопроектів щодо:

посилення відповідальності, в тому числі кримінального, за невиконання або неналежне виконання державного оборонного замовлення;

внесення змін до Закону України «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» стосовно виключення з переліку об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, підприємств-учасників Державного концерну «Укроборонпром» та включення їх до переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, але можуть бути корпоратизовані;

внесення змін до Митного кодексу України стосовно спрощення ввезення складових для використання у виробництві продукції оборонного призначення.

З. Міністерству економічного розвитку і торгівлі України забезпечити у місячний строк розгляд Міжвідомчою координаційною комісією з питань імпортозаміщення питань щодо:

імпортозаміщення металургійної продукції, підшипників спеціального призначення, електронних компонентів тощо;

необхідності утворення в Україні матеріалознавчого центру з питань визначення відповідності і взаємозамінності матеріалів критичного імпорту або залучення з цієї метою науково-дослідних установ Національної академії наук України;

надання державної підтримки оборонним підприємствам, які виконують роботи з імпортозаміщення продукції оборонного призначення, державою походження якої є Російська Федерація;

підвищення  ефективності  використання  Державного  реєстру імпортозаміщення та кооперації в оборонно-промисловому комплексі, у тому числі шляхом забезпечення вільного доступу до відповідних його частин.

4. Рекомендувати Президентові України визначити як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України такі законопроекти:

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій в оборонно-промисловий комплекс» (реєстраційний № 9401);

«Про військово-технічне співробітництво» (реєстраційний № 5479); «Про створення та виробництво озброєння, військової і спеціальної техніки» (реєстраційний № 7389).

5. Рекомендувати Генеральній прокуратурі України, Службі безпеки України, Національному антикорупційному бюро України, Державному бюро розслідувань здійснити перевірку і надати правову оцінку фактам, викладеним у засобах масової інформації, щодо порушень у сфері закупівель продукції, робіт, послуг оборонного призначення та за результатами поінформувати громадськість.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ТУРЧИНОВ