Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №844/2019

Про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів

З метою відзначення досягнень видатних спортсменів, заохочення молодих і перспективних спортсменів, стимулювання творчої праці тренерів, створення сприятливих умов для ефективного розвитку фізичної культури і спорту як важливої складової здорового способу життя постановляю:

1. Заснувати 350 стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів.

2. Затвердити Положення про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів (додається).

3. Кабінету Міністрів України передбачати під час розроблення проекту закону про Державний бюджет України видатки на виплату стипендій, заснованих цим Указом.

4. Установити, що стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту, призначені в установленому порядку до набрання чинності цим Указом, виплачуються у розмірах та протягом строку, на який вони призначені.

5. Визнати такими, що втратили чинність:

Указ Президента України від 22 червня 1994 року № 334 «Про державну підтримку розвитку фізичної культури і спорту в Україні»;

Положення про стипендії Президента України для талановитих перспективних спортсменів України, затверджене Указом Президента України від 20 вересня 1994 року № 537, в частині призначення стипендій Президента України для талановитих перспективних спортсменів, заснованих Указом Президента України від 22 червня 1994 року № 334;

Указ Президента України від 11 липня 2005 року № 1071 «Про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту»;

пункт 4 статті 1 Указу Президента України від 21 липня 2008 року № 642 «Про збільшення розміру та кількості стипендій Президента України для видатних спортсменів та їх тренерів»;

Указ Президента України від 16 грудня 2008 року № 1165 «Про внесення змін до Положення про стипендії Президента України для видатних спортсменів та тренерів України з олімпійських видів спорту»;

пункт 1 статті 1 Указу Президента України від 15 лютого 2010 року № 163 «Про внесення змін до Указів Президента України від 11 липня 2005 року № 1071 та від 6 квітня 2006 року № 290»;

пункт 2 статті 1 Указу Президента України від 23 лютого 2012 року № 142 «Про внесення змін до деяких указів Президента України»;

пункт 4 статті 1 Указу Президента України від 12 липня 2013 року № 377 «Про внесення змін до деяких указів Президента України».

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 листопада 2019 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 13 листопада 2019 року
№ 844/2019

ПОЛОЖЕННЯ
про стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів

1. Стипендії Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів (далі – стипендії Президента України) призначаються з метою стимулювання успішних виступів на міжнародній спортивній арені, визнання вагомого внеску в забезпечення розвитку олімпійського спорту.

Стипендії Президента України призначаються у розмірах, зазначених у додатку до цього Положення.

2. На здобуття стипендій Президента України висуваються спортсмени зі складу збірних команд України, які зайняли в поточному році перше – третє місце на Олімпійських іграх, чемпіонатах світу, перше – третє місце на чемпіонатах Європи, перше – третє місце на чемпіонатах світу або Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі) та їх тренери, а також спортсмени, які зайняли перше – третє місце на Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок), в олімпійських номерах програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських іграх.

Пропозиції, подані на призначення стипендій Президента України, у разі якщо змагання відбуваються в останній місяць поточного року, можуть бути розглянуті протягом першого місяця наступного року.

У разі якщо чемпіонати світу та Європи серед дорослих чи серед молоді (або найближчої до дорослих вікової групи) з виду спорту проводяться раз на два роки, розмір стипендій Президента України визначається за найвищим спортивним результатом спортсмена, досягнутим у поточному або попередньому роках.

У разі якщо підготовку спортсмена здійснюють кілька тренерів, у тому числі головний та старший тренери штатних команд національних збірних команд України, тренерам призначається одна стипендія Президента України, яка розподіляється між ними залежно від особистого внеску.

Тренерам, які підготували команду до досягнутого результату в ігрових видах спорту, призначається не більш як дві стипендії.

Спортсмену або тренеру може бути призначено не більш як одну стипендію.

3. Клопотання про призначення стипендій Президента України можуть вноситися всеукраїнськими спортивними федераціями з видів спорту, визнаних в Україні, з якими Міністерством культури, молоді та спорту України укладено договори про співпрацю.

Конкурсний відбір претендентів на здобуття стипендій Президента України, а також подання пропозицій щодо розмірів зазначених стипендій для тренерів згідно з їх особистим внеском у підготовку відповідного спортсмена проводиться комісією, яка утворюється в установленому порядку Міністерством культури, молоді та спорту України.

Порядок проведення конкурсу на здобуття стипендій Президента України визначається Міністерством культури, молоді та спорту України.

За результатами конкурсу комісія вносить відповідні пропозиції щодо кандидатур на отримання стипендій Президента України, а також розмірів зазначених стипендій для тренерів до Міністерства культури, молоді та спорту України.

Міністерство культури, молоді та спорту України на підставі пропозицій комісії розробляє проект відповідного Указу Президента України та подає його Кабінетові Міністрів України.

Чемпіонам і призерам Олімпійських ігор та їх тренерам стипендія Президента України призначається поза конкурсом.

4. Стипендії Президента України призначаються Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України.

5. Стипендії Президента України виплачуються з першого дня місяця, що настає за місяцем, у якому було ухвалено рішення про їх призначення:

протягом двох років – чемпіонам і призерам Олімпійських ігор, чемпіонам світу та їх тренерам;

протягом одного року – призерам чемпіонатів світу, чемпіонам та призерам чемпіонатів Європи, світу та Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі) та їх тренерам, спортсменам, які зайняли перше – третє місце на Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок).

Виплата стипендій Президента України проводиться щомісяця за місцем основної роботи чи за місцем проживання стипендіата.

6. У разі поліпшення чи підтвердження спортивних результатів протягом періоду отримання відповідної стипендії Президента України або

у разі зниження спортивного результату на чемпіонаті світу чи Європи виплата раніше призначеної стипендії Президента України припиняється

і призначається стипендія Президента України на новий строк у розмірі згідно з досягнутим результатом у порядку, передбаченому цим Положенням.

У разі зайняття чемпіоном чи призером Олімпійських ігор протягом періоду отримання відповідної стипендії призового місця на чемпіонаті світу з одного з олімпійських номерів програми з додержанням умов проведення змагань на Олімпійських іграх, спортсмену та його тренеру протягом ще одного року здійснюється виплата стипендії в раніше призначеному розмірі.

У разі якщо спортсмену, який отримує або отримував стипендію Президента України у розмірах, призначених згідно з цим Указом, організаторами відповідних змагань змінено призове місце, такому спортсмену та його тренеру призначається стипендія у розмірі відповідно до нового результату, виплата якої здійснюється з урахуванням вже отриманих виплат стипендії в раніше призначеному розмірі.

7. Позбавлення стипендії Президента України може бути здійснено Президентом України за поданням Міністерства культури, молоді та спорту України, внесеним в установленому порядку в разі:

порушення спортсменом або тренером навчально-тренувального процесу;

засудження за умисний злочин;

дискваліфікації спортсмена Міжнародним олімпійським комітетом, міжнародною спортивною організацією або національною спортивною федерацією з видів спорту;

припинення громадянства України або від’їзду стипендіата на роботу за кордон (за винятком відрядження його Міністерством культури, молоді та спорту України);

порушення вимог антидопінгового законодавства.

8. У разі позбавлення нагороди спортсменів міжнародною спортивною організацією за порушення антидопінгового законодавства на змаганнях міжнародного рівня виплачені спортсменам та їх тренерам стипендії Президента України, отримані за спортивні результати на таких змаганнях, повертаються в установленому порядку.

Керівник Офісу Президента України А.БОГДАН


Додаток
до Положення про стипендії
Президента України для видатних та
молодих і перспективних спортсменів
України з олімпійських видів спорту
та їх тренерів, затвердженого
Указом Президента України
від 13 листопада 2019 року № 844/2019

РОЗМІРИ
стипендій Президента України для видатних та молодих і перспективних спортсменів України з олімпійських видів спорту та їх тренерів

Види досягнень, за які призначається стипендія

Розмір стипендії у прожиткових мінімумах для працездатних осіб

Строк виплати стипендії в роках

спортсменам

тренерам

Перше місце на Олімпійських іграх

16

8

2

Друге місце на Олімпійських іграх

15

7,5

2

Третє місце на Олімпійських іграх

14

7

2

Перше місце на чемпіонатах світу

13

6,5

1

Друге місце на чемпіонатах світу

12

6

1

Третє місце на чемпіонатах світу

11

5,5

1

Перше місце на чемпіонатах Європи

9

4,5

1

Друге місце на чемпіонатах Європи

8

4

1

Третє місце на чемпіонатах Європи

7

3,5

1

Перше місце на чемпіонатах світу серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)

8

4

1

Друге місце на чемпіонатах світу серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)

7

3,5

1

Третє місце на чемпіонатах світу серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)

6

3

1

 

Перше місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)

 

6

 

3

 

1

Друге місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)

5

2,5

1

Третє місце на чемпіонатах Європи серед молоді (або у найближчій до дорослих віковій групі)

4

2

1

Перше – третє місце на Юнацьких Олімпійських іграх, чемпіонатах світу або Європи серед юніорів (юніорок)

3

 

1