Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №903/2019

Про присудження премій Президента України для молодих вчених 2019 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

Присудити премії Президента України для молодих вчених 2019 року:

– за роботу «Оптимізація конструкцій вантажних вагонів»:

ФОМІНУ Олексію Вікторовичу – докторові технічних наук, професорові Державного університету інфраструктури та технологій;

– за роботу «Математичне та комп'ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об'єктів з урахуванням технологічних обмежень»:

ЧУГАЮ Андрію Михайловичу – докторові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України;

– за роботу «Розробка термоелектричних приладів для медицини»:

КОБИЛЯНСЬКОМУ Роману Романовичу – кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту термоелектрики НАН та МОН України;

– за роботу «Новітні сцинтиляційні матеріали на основі оксидних сполук, активовані тривалентними елементами»:

КОНОНЦЮ Валерію Вадимовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

КРЕЧУ Антону Владиславовичу – кандидатові технічних наук, виконуючому обов'язки наукового співробітника Інституту сцинтиляційних матеріалів НАН України

БОРДУНУ Івану Олеговичу – кандидатові фізико-математичних наук, інженерові Львівського національного університету імені Івана Франка;

 – за роботу «Розробка та впровадження інноваційних технологій виготовлення виробів наукоємного машинобудування з шаруватих металевих та металокерамічних матеріалів»:

БОРИСУ Руслану Степановичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ЧОРНОМУ Андрію Вячеславовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

– за роботу «Квантові ефекти взаємодії в наносистемах»:

СКОРОБАГАТЬКУ Глібу Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, докторантові Інституту фізики конденсованих систем НАН України;

– за роботу «Нові методи аналізу крайових задач у функціональних просторах»:

АНОП Анні Вікторівні – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту математики НАН України

СОЛДАТОВУ Віталію Олександровичу – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України

ЧЕПУРУХІНІЙ Ірині Сергіївні – кандидатові фізико-математичних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту математики НАН України;

– за роботу «Збільшення ресурсу експлуатації зварних з'єднань енергетичного обладнання сучасних енергоблоків ТЕС»:

ГЛУШКО Альоні Валеріївні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

ПЕРЕПІЧАЙ Андрію Олександровичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

НІМКУ Максиму Олександровичу – молодшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О. Патона НАН України

ШАРОМУ Віталію Андрійовичу – інженерові-технологу І категорії акціонерного товариства «Турбоатом»;

– за роботу «Конструктивне забезпечення надійності складних будівельних систем: безпековий аспект»:

ЧУРСІ Юлії Володимирівні – кандидатові технічних наук, начальнику науково-дослідницької частини Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

АВРАМЕНКУ Юрію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

ЗИМІ Олександру Євгеновичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

МАСЛІЙ Олександрі Анатоліївні – кандидатові економічних наук, доцентові Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»;

– за роботу «Теоретичні засади прогнозування та попередження несанкціонованого доступу в спеціальних інформаційних мережах»:

ОПІРСЬКОМУ Івану Романовичу – докторові технічних наук, професорові Національного університету «Львівська політехніка»;

– за роботу «Моделі та методи структурно-функціональної самоорганізації безпроводових інфокомунікаційних мереж»:

ЄВДОКИМЕНКО Марині Олександрівні – кандидатові технічних наук, доцентові Харківського національного університету радіоелектроніки;

– за роботу «Технологія глибинного навчання для задач супутникового моніторингу земного покриву»:

КОЛОТІЮ Андрію Всеволодовичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України

ЯЙЛИМОВУ Богдану Ялкаповичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України

ЛАВРЕНЮКУ Миколі Сергійовичу – молодшому науковому співробітникові Інституту космічних досліджень Національної академії наук України та Державного космічного агентства України;

– за роботу «Моделювання системи соціальних комунікацій «розумного» міста»:

НАЗАРУК Марії Володимирівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Рівненського державного гуманітарного університету

ВЕРЕТЕННІКОВІЙ Наталії Вячеславівні – кандидатові наук із соціальних комунікацій, асистентові кафедри Національного університету «Львівська політехніка»

РЖЕУСЬКОМУ Антонію Валентиновичу – кандидатові наук із соціальних комунікацій, бібліотекареві І категорії Науково-технічної бібліотеки Національного університету «Львівська політехніка»;

– за роботу «Фізіологічна стійкість рослин в культурфітоценозах промислових міст»:

ЗУБРОВСЬКІЙ Ользі Миколаївні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Криворізького ботанічного саду НАН України;

 – за роботу «Науково-технічні та управлінські підходи до підвищення енергоефективності будівель»:

СУХОДУБ Ірині Олегівні – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

БУЯК Надії Андріївні – кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ШЕВЧЕНКО Олені Миколаївні – кандидатові технічних наук, асистентові кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

БОЖКУ Ігорю Костянтиновичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;

– за роботу «Методи і засоби контролю якості палив та підвищення ефективності їх спалювання»:

ЗАПОРОЖЦЮ Артуру Олександровичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

ІВАНОВУ Сергію Олександровичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України

СЕРГІЄНКУ Роману Володимировичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту технічної теплофізики НАН України;

– за роботу «Енергоефективні електротехнічні комплекси з моніторингом та керуванням робочими параметрами»:

КОСТЕНКО Анні Вікторівні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МАЛЯКОВІЙ Марії Сергіївні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

МЕЛЬНИКОВУ Вячеславу Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

ЗАЙЧЕНКУ Олегу Анатолійовичу – кандидатові технічних наук, науковому співробітникові Інституту електродинаміки НАН України;

– за роботу «Наукові основи ефективної інтеграції електротранспорту в інфраструктуру населених пунктів України»:

ЛУЦЕНКУ Івану Миколайовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ФЕДОРЯЧЕНКУ Сергію Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

ВЕСЕЛІЙ Марії Анатоліївні – асистентові кафедри Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

БЕШТІ Олександру Олександровичу – аспірантові Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»;

– за роботу «Ресурсовідновлювальні енергокомплекси глибокої утилізації теплоти з низькотемпературними конденсаційними поверхнями»:

РАДЧЕНКУ Роману Миколайовичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

БУРУНСУЗ Катерині Сергіївні – кандидатові технічних наук, викладачеві Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

ПОРТНОМУ Богдану Сергійовичу – аспірантові Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова

КОРНІЄНКО Вікторії Сергіївні – кандидатові технічних наук, викладачеві Херсонської філії Національного університету кораблебудування імені адмірала Макарова;

– за роботу «Керований синтез біонанокомпозитів, їх структура та морфологія»:

КУЗНЕЦОВУ Володимиру Миколайовичу – кандидатові фізико-математичних наук, науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України

ТРОФИМЕНКО Яні Віталіївні – молодшому науковому співробітникові Інституту прикладної фізики НАН України;

– за роботу «Нові високоефективні методи очищення води від розчинних та нерозчинних полютантів»:

РАДОВЕНЧИКУ Ярославу Вячеславовичу – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ГАЛИШ Віті Василівні – кандидатові хімічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

ТРУС Інні Миколаївні – кандидатові технічних наук, старшому викладачеві Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

СКИБІ Маргариті Іванівні – кандидатові технічних наук, доцентові державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»;

– за роботу «Інноваційні технології харчових продуктів спеціального призначення в контексті продовольчої безпеки України»:

ГАЛЕНКУ Олегу Олександровичу – кандидатові технічних наук, доцентові Національного університету харчових технологій

ШЕВЧЕНКО Анастасії Олександрівні – кандидатові технічних наук, провідному інженерові Національного університету харчових технологій

КОВАЛЬ Ользі Володимирівні – кандидатові технічних наук, голові підкомітету Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій;

– за роботу «Особливості репродукції вірусів герпесу в умовах змішаної інфекції та розробка перспективних засобів антивірусної дії»:

БІЛЯВСЬКІЙ Любові Олексіївні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

НАУМЕНКО Кристині Сергіївні – кандидатові біологічних наук, молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ШИДЛОВСЬКІЙ Ользі Андріївні – кандидатові біологічних наук, провідному інженерові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України;

– за роботу «Серцево-судинні події та якість життя у хворих на фібриляцію-тріпотіння передсердь»:

БОРОДАЮ Артему Олександровичу – докторові медичних наук, виконуючому обов'язки старшого наукового співробітника державної установи «Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» Національної академії медичних наук України;

– за роботу «Експресія та міжмолекулярні взаємодії білків родин інтерсектинів та верпролінів, задіяних в метастазуванні ракових клітин»:

КРОПИВКУ Сергію Вікторовичу – кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту молекулярної біології і генетики НАН України;

– за роботу «Роль генетичних, кардіогемодинамічних і метаболічних механізмів у розвитку коморбідної патології – гіпертонічної хвороби та цукрового діабету 2 типу»:

ШАЛІМОВІЙ Анні Сергіївні – докторові медичних наук, провідному науковому співробітникові державної установи «Національний інститут терапії імені Л.Т.Малої Національної академії медичних наук України»;

– за роботу «Стратегія профілактики наркозалежності у військових навчальних закладах»:

ЛИТВИНЧУК Лесі Михайлівні – докторові психологічних наук, старшому науковому співробітникові Національної академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького;

– за роботу «Хвороби сої: діагностика, біоконтроль, профілактика»:

БУЛИГІНІЙ Тетяні Володимирівні – кандидатові біологічних наук, науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

ГНАТЮК Тетяні Тарасівні – молодшому науковому співробітникові Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного НАН України

БОЙКО Марії Вікторівні – кандидатові сільськогосподарських наук, асистентові кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України

КИСЛИНСЬКІЙ Анні Сергіївні – кандидатові сільськогосподарських наук, науковому співробітникові Інституту сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук України;

– за роботу «Модель оптимального шару ґрунту для опрацювання технологій та знарядь передпосівного обробітку»:

КРИЛАЧ Світлані Іванівні – кандидатові сільськогосподарських наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н.Соколовського»;

– за роботу «Системне обґрунтування структури і використання технологічних комплексів машин для збирання та післязбиральної обробки врожаю зернових культур»:

ДНЕСЮ Віктору Ігоровичу – кандидатові технічних наук, завідувачеві відділу Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

СКІБЧИКУ Володимиру Івановичу – кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»;

– за роботу «Детермінанти розвитку біржового ринку агропродовольчої продукції в Україні»:

РЕЗНІК Надії Петрівні – докторові економічних наук, завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України

СЛОБОДЯНИК Анні Миколаївні – кандидатові економічних наук, доцентові Національного університету біоресурсів і природокористування України;

– за роботу «Державна фінансова політика суспільного розвитку»:

КОЗАРЕЗЕНКО Людмилі Володимирівні – докторові економічних наук, професорові Київського національного торговельно-економічного університету

МАКОГОН Валентині Дмитрівні – докторові економічних наук, доцентові Київського національного торговельно-економічного університету

ПАСІЧНОМУ Миколі Дмитровичу – докторові економічних наук, доцентові Київського національного торговельно-економічного університету;

– за роботу «Концептуальні засади сталого розвитку соціально-економічних систем»:

ДАНЬКУ Юрію Івановичу – докторові економічних наук, проректорові Сумського національного аграрного університету

МЕДВІДЬ Вікторії Юріївні – докторові економічних наук, професорові Сумського національного аграрного університету

КОБЛЯНСЬКІЙ Інні Ігорівні – кандидатові економічних наук, доцентові Сумського національного аграрного університету;

– за роботу «Розвиток людського потенціалу системи охорони здоров'я України за умов внутрішніх трансформацій і глобальних викликів»:

ЛЕВИЦЬКІЙ Ользі Олександрівні – кандидатові економічних наук, старшому науковому співробітникові державної установи «Інститут регіональних досліджень імені М.І.Долішнього НАН України»;

– за роботу «Формування професійних компетентностей вчителя математики за допомогою хмарного сервісу СoСalc»:

ПОПЕЛЬ Майї Володимирівні – кандидатові педагогічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України;

 – за роботу «Цивілізаційний вимір національного державотворення: адаптація державної служби України до стандартів Європейського Союзу»:

ЧАРКІНІЙ Анастасії Олегівні – кандидатові наук з державного управління, доцентові приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»

ЧЕРНЯХІВСЬКІЙ Вікторії Валеріївні – кандидатові наук з державного управління, доцентові приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна академія управління персоналом»;

– за роботу «Криміналістичне забезпечення розслідування злочинів»:

ЧОРНОУС Юлії Миколаївні – докторові юридичних наук, професорові Національної академії внутрішніх справ;

– за роботу «Теорія і практика запобігання корупції в органах Національної поліції України: адміністративно-правове дослідження»:

ШАТРАВІ Сергію Олександровичу – докторові юридичних наук, професорові Харківського національного університету внутрішніх справ;

– за роботу «Юридичні факти в доктрині приватного права України»:

ПЛЕНЮК Мар'яні Дмитрівні – докторові юридичних наук, завідувачеві сектору Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені академіка Ф.Г.Бурчака Національної академії правових наук України;

– за роботу «Моральні засади правомірної поведінки»:

СУНЄГІНУ Сергію Олександровичу – кандидатові юридичних наук, науковому співробітникові Інституту держави і права імені В.М.Корецького НАН України

СВИРИДЕНКО Ганні Вікторівні – кандидатові юридичних наук, старшому юрисконсультові товариства з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Добродії».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 грудня 2019 року