Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

На розгляд Президентові передано Стратегію сталого розвитку судової системи на найближчі п’ять років

30 грудня 2020 року - 10:09

На розгляд Президентові України Володимиру Зеленському передано Стратегію сталого розвитку судової системи на 2021-2025 роки, розроблену Комісією з питань правової реформи із залученням представників експертного середовища.

Також до підготовки цього документа були залучені представники Верховного Суду та Вищої ради правосуддя.

Як доповів Президенту України голова Комісії з питань правової реформи Сергій Іонушас, Стратегія пропонує шляхи вирішення п’яти основних блоків питань, пов’язаних із реформуванням системи правосуддя.

Перший блок стосується покращення механізмів доступу громадян до правосуддя. Для цього пропонується провести аудит системи місцевих судів, за результатами якого переглянути їхню мережу з урахуванням адміністративно-територіальної реформи, економічної обґрунтованості та попиту на судові послуги.

Другий блок питань передбачає вдосконалення процесу судочинства. Зокрема, пропонується запровадження інституту суду присяжних, який вирішує питання винуватості (вини) особи; запровадження механізму перегляду вироків щодо осіб, засуджених до довічного чи іншого тривалого позбавлення волі, з визначенням законодавчих критеріїв для такого перегляду; запровадження інституту скарги на недотримання розумних строків розгляду справ у судах та в подальшому – інституту виплат коштом бюджету компенсацій учасникам судового процесу за порушення цих строків. Окремо вказується на необхідність якнайшвидшого розвитку електронного судочинства, зокрема запровадження можливості розгляду в режимі онлайн певних категорій справ, а також удосконалення інститутів альтернативного вирішення спорів.

Окремим блоком питань є діяльність Верховного Суду. Так, у Стратегії передбачається вдосконалення інституту зразкової справи та запровадження інституту пілотного (модельного) рішення Верховного Суду; вдосконалення порядку звернення Верховного Суду до Європейського суду з прав людини для запиту консультативних висновків з принципових питань; вирішується питання статусу суддів вищих судів, які припинили діяльність та ліквідуються, тощо.

Значна увага у Стратегії приділяється зміцненню судової незалежності та підзвітності. Зокрема, пропонується оптимізація системи органів судової влади шляхом створення автономних кадрового та дисциплінарного органів; удосконалення механізмів перевірки доброчесності членів органів суддівського врядування, зокрема з можливим залученням міжнародних експертів. Пропонується також реорганізація Державної судової адміністрації, регламентація механізму моніторингу для оцінки та контролю діяльності судів без втручання у сферу управління правосуддям, розробка та ухвалення закону про публічну службу в системі правосуддя тощо.

Окремо розглядається питання забезпечення суддівської кар’єри та відповідальності суддів. Пропонується: вдосконалення кваліфікаційних вимог та процедури добору кандидатів на посаду судді місцевого суду; послідовність підходів у дисциплінарній практиці щодо аналогічних порушень з одночасним удосконаленням процедурних гарантій судді у дисциплінарному провадженні; відновлення інституту відповідальності суддів за постановлення завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови та інші заходи.

«У разі схвалення на засіданні Комісією з питань правової реформи під вашим головуванням цієї дорожньої карти у системі правосуддя подальшим кроком буде підготовка плану дій щодо реалізації положень цієї Стратегії з визначенням конкретних виконавців та строків», – зазначив Сергій Іонушас, звертаючись до Президента.

Він додав, що такий план дій передбачатиме чітко окреслені терміни реалізації кожного блоку Стратегії сталого розвитку судової системи.