Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Щодо функціонування Національної тристоронньої соціально-економічної ради

5 серпня 2021 року - 16:56

На виконання норм Закону «Про соціальний діалог в Україні» були утворені та функціонують Національна тристороння соціально-економічна рада та територіальні тристоронні соціально-економічні ради. Основною метою цих постійно діючих органів є визначення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та ухвалення узгоджених рішень між представниками профспілок, роботодавців та виконавчої влади з питань формування та реалізації державної соціальної та економічної політики, регулювання трудових, соціальних, економічних відносин.

З 2016 року діяльність Національної ради не мала належного організаційного забезпечення, а отже, вона не могла бути повною мірою ефективною, як це визначено законом.

Відбувся конкурс на зайняття посади секретаря Національної ради, що була вакантною протягом п'яти років. Також президія Національної ради запропонувала Президенту України призначити головою ради Анатолія Кінаха – від сторони роботодавців, згідно зі встановленою черговістю ротації.

Для Володимира Зеленського принципово, щоб діалог працівників, їхніх профспілкових представників, роботодавців та органів виконавчої влади й місцевого самоврядування відбувався на основі інституційної бази держави, в межах закону та був максимально результативним.

«Якщо в державі створені інституції для вироблення спільних рішень та визначення принципів формування державної політики щодо оплати праці, забезпечення найвищих стандартів охорони праці й водночас збереження можливості для розвитку бізнесу та недопущення надмірного фіскального тиску на роботодавців, для пошуку компромісу між працівниками й роботодавцями, то ці інституції повинні працювати й показувати людям реальний і зрозумілий результат. Працівники мають знати, що діяльність профспілок спрямована на захист їхніх прав і підвищення гарантій, а в роботодавців завдяки цій раді має бути ефективний цивілізований інструмент для відстоювання своїх інтересів. Діяльність усіх соціальних партнерів має бути спрямована на досягнення суспільної злагоди та взаємодії», – зазначив Президент.

Довідка. Національна рада складається з однакової кількості повноважних представників сторін соціального діалогу національного рівня та об'єднує 60 членів, які здійснюють свої повноваження на громадських засадах:

- 20 членів профспілкової сторони, яких делегують репрезентативні об'єднання профспілок, що мають статус всеукраїнських;

- 20 членів сторони роботодавців, яких делегують репрезентативні об'єднання організацій роботодавців, що мають статус всеукраїнських;

- 20 членів сторони органів виконавчої влади, яких призначає Кабінет Міністрів України.