Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Оголошення про початок конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України. 01.03.2024

Конкурсна комісія для здійснення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, утворена Указом Президента України від 29 лютого 2024 року № 139/2024, відповідно до Закону України ''Про Конституційний Суд України'' та свого рішення від 1 березня 2024 року оголошує про початок конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України.

Порядок проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, встановлено Законом України ''Про Конституційний Суд України'' та Положенням про проведення конкурсного відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України, затвердженим Указом Президента України від 29 лютого 2024 року № 139/2024.

Вимоги до судді Конституційного Суду України визначено Конституцією України та Законом України ''Про Конституційний Суд України''.

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який:

володіє державною мовою,

на день призначення досяг сорока років,

має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років,

має високі моральні якості,

є правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду України має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Суддею Конституційного Суду України, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:

1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;

2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Для участі у конкурсі особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України і відповідає встановленим Конституцією України та Законом України ''Про Конституційний Суд України'' вимогам, подає до конкурсної комісії такі документи:

1) заяву про участь у конкурсному відборі у довільній формі із зазначенням контактної інформації (номер телефону, адреса електронної пошти);

2) автобіографію (створену в електронній формі, роздруковану та підписану власноруч), що містить, зокрема, відомості про:

прізвище, ім’я та по батькові;

дату і місце народження;

громадянство, включаючи за наявності громадянство (підданство) іноземної (іноземних) держави (держав);

документи, які надають претенденту на посаду право на постійне проживання на території іноземних держав (за наявності), а також факт подання документів, необхідних для оформлення громадянства (підданства) іноземної (іноземних) держави (держав);

освіту (назва закладу вищої освіти (іншого закладу освіти), рік вступу та закінчення такого закладу, реквізити диплому, здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень (ступінь освіти), спеціальність, кваліфікацію, науковий ступінь); 

наявність допуску до державної таємниці, а також факти скасування раніше наданого допуску за порушення законодавства про державну таємницю (або відмови у його наданні); 

відношення до виконання військового обов’язку (призовник, військовозобов’язаний, резервіст);

проходження військової служби (у разі її проходження) та/або перебування на військовому обліку військовозобов’язаних; 

трудову діяльність, включаючи останнє місце роботи (служби) та посаду;

3) мотиваційний лист кандидата на посаду судді Конституційного Суду України (створений в електронній формі, роздрукований та підписаний власноруч);

4) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, з даними про прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), видачу паспорта та адресу зареєстрованого місця проживання (у разі подання копії паспорта у формі книжечки) або лицьового і зворотного боків паспорта громадянина України у формі картки та витягу з реєстру територіальної громади для підтвердження інформації про місце проживання (у разі подання копії паспорта у формі картки);

5) копії документів, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права (копія трудової книжки, відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, копія послужного списку);

6) копію декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2023 рік, подану відповідно до Закону України ''Про запобігання корупції'', та посилання на відповідну сторінку Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Якщо особа, яка претендує на зайняття посади, відповідно до законодавства не подавала щорічну декларацію за 2023 рік, їй необхідно подати декларацію ''кандидата на посаду''. У декларації ''кандидата на посаду'' необхідно зазначати назву майбутнього місця роботи (Конституційний Суд України) і майбутньої посади (суддя Конституційного Суду України);

7) копію диплому про вищу юридичну освіту (з додатками) ступеня магістра, здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту відповідного ступеня, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

8) копію документа, який підтверджує володіння державною мовою відповідно до рівня, визначеного Національною комісією зі стандартів державної мови;

9) письмову згоду на обробку персональних даних та оприлюднення копій поданих документів, крім копії документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, та з врахуванням положень частини третьої статті 105 Закону  України ''Про Конституційний Суд України''

10) заяву про проведення перевірки, передбаченої Законом України ''Про очищення влади'', або висновок за результатами такої перевірки (за наявності). Форма заяви встановлена Додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України ''Про очищення влади'', затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 563 (зі змінами);

11) письмову згоду на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України ''Про запобігання корупції'' за формою, встановленою Додатком 1 до Порядку проведення спеціальної перевірки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 171 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2022 року № 959);

12) медичну довідку про стан здоров'я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров'я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров'я;

13) копію військово-облікового документа: для призовника - посвідчення про приписку до призовної дільниці, для військовозобов'язаного, резервіста – військового квитка або тимчасового посвідчення військовозобов'язаного, для військовослужбовця – військового квитка, посвідчення особи військовослужбовця;

14) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності), складену за формою, визначеною законодавством про державну таємницю.

Особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, також подає до конкурсної комісії флеш-накопичувач зі сканованими копіями усіх документів у форматі .pdf (кожен документ окремим файлом).

Усі документи подаються державною мовою і власноруч підписуються особою, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України. 

Приймання документів для участі у конкурсному відборі здійснюватиметься впродовж 30 календарних днів, а саме з 2 березня по 31 березня 2024 року включно.

Документи подаються до конкурсної комісії у паперовій формі через відділення поштового зв’язку (рекомендованим листом з повідомленням про вручення з позначенням на конверті "Конкурсний відбір кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України стосовно осіб, яких призначає Президент України"), адреса надсилання: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Подання документів завершується 31 березня 2024 року о 24 годині. Документи, що були подані після закінчення зазначеного строку, не розглядаються.