Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Оголошення про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України

Конкурсна комісія для здійснення відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України, утворена Указом Президента України від 20 квітня 2021 року № 167, персональний склад якої затверджений Указом Президента України від 17 серпня 2021 року № 365, відповідно до Закону України «Про Конституційний Суд України» та свого рішення (Протокол № 1 від 20 серпня 2021 р.) оголошує про початок конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України.

Порядок та умови проведення конкурсу із відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України визначено Законом України «Про Конституційний Суд України» та Положенням про проведення конкурсу для відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду України щодо осіб, яких призначає Президент України, затвердженим Указом Президента України від 17 серпня 2021 року № 365.

Вимоги до судді Конституційного Суду України визначено Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України».

Суддею Конституційного Суду України може бути громадянин України, який:

володіє державною мовою,

на день призначення досяг сорока років,

має вищу юридичну освіту і стаж професійної діяльності у сфері права щонайменше п’ятнадцять років,

має високі моральні якості,

є правником із визнаним рівнем компетентності.

Суддя Конституційного Суду України має відповідати критерію політичної нейтральності. Суддя не може належати до політичних партій чи професійних спілок, публічно виявляти прихильність до них, брати участь у будь-якій політичній діяльності.

Суддею Конституційного Суду України, зокрема, не може бути призначена на посаду особа, яка на день призначення:

1) є членом або обіймає посаду в політичній партії, іншій організації, яка має політичні цілі або бере участь у політичній діяльності;

2) є обраною на виборну посаду в органі державної влади чи органі місцевого самоврядування, має представницький мандат;

3) бере участь в організації або фінансуванні політичної агітації чи іншої політичної діяльності.

Для участі у конкурсі особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України і відповідає встановленим Конституцією України та Законом України «Про Конституційний Суд України» вимогам, подає до конкурсної комісії заяву.

До заяви особи, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, додаються:

1) автобіографія;

2) мотиваційний лист, у якому викладаються мотиви бути призначеним суддею Конституційного Суду України;

3) копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

4) документи, що підтверджують стаж професійної діяльності у сфері права;

5) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, декларація родинних зв’язків судді та декларація доброчесності судді;

6) копія диплома про вищу юридичну освіту (з додатками), здобуту в Україні, та/або копії документів про вищу юридичну освіту, здобуту за кордоном, разом із копіями документів, що підтверджують їх визнання в Україні, а також копії документів про науковий ступінь, вчене звання (за наявності);

7) письмова згода на обробку персональних даних та оприлюднення копій документів, визначених цією статтею, крім копії документа, визначеного пунктом 3 цієї частини;

8) заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», або висновок за результатами такої перевірки (за його наявності);

9) письмова згода на проведення спеціальної перевірки відповідно до закону;

10) інші документи, передбачені Законом України «Про запобігання корупції» для проведення спеціальної перевірки, а саме: медична довідка про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я; копія військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); довідка про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).

Особа, яка виявила намір обійняти посаду судді Конституційного Суду України, також подає до конкурсної комісії флеш-накопичувач зі сканованими копіями усіх документів у форматі .pdf (кожен документ окремим файлом).

Приймання документів для участі у конкурсі здійснюватиметься впродовж 30 календарних днів, а саме з 25 серпня по 23 вересня 2021 року включно.

Документи подаються до конкурсної комісії поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом, з позначенням на конверті «Конкурс для відбору кандидатур на  посаду судді Конституційного Суду України») за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.