Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1121/2008

Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2008 року

На підставі подання Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки постановляю:

1. Присудити Державні премії України в галузі науки і техніки 2008 року:

- за роботу «Космічні системи, прилади та методи діагностики електромагнітних полів у геокосмосі»:

ФЕДОРОВУ Олегу Павловичу - докторові фізико-математичних наук, начальникові управління Національного космічного агентства України
ІВЧЕНКУ Василю Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету імені Тараса Шевченка
ЯМПОЛЬСЬКОМУ Юрію Моїсійовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Радіоастрономічного інституту НАН України
КОРЕПАНОВУ Валерію Євгенійовичу - докторові технічних наук, заступникові директора Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України і Національного космічного агентства України
ЛІЗУНОВУ Георгію Вячеславовичу - кандидатові фізико-математичних наук, завідувачу лабораторії Інституту космічних досліджень НАН України і Національного космічного агентства України
ДУДКІНУ Федору Львовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Львівського центру Інституту космічних досліджень НАН України і Національного космічного агентства України
ПОПЕЛЮ Анатолію Михайловичу - заступникові головного конструктора Державного конструкторського бюро «Південне» імені М.К.Янгеля;

- за розробку та впровадження інтегрованих комплексних, технологій для виробництва наукоємних виробів машинобудування (авіаційних двигунів нового покоління):

БЄЛІКОВУ Сергію Борисовичу - докторові технічних наук, ректорові Запорізького національного технічного університету
ВНУКОВУ Юрію Миколайовичу - докторові технічних наук, проректорові Запорізького національного технічного університету
КАЧАНУ Олексію Яковичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Запорізького національного технічного університету
ГРАБЧЕНКУ Анатолію Івановичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ПАВЛЕНКУ Петру Миколайовичу - докторові технічних наук, директорові Інженерного центру «Солід» Національного авіаційного університету
ФАДЄЄВУ Валерію Андрійовичу - докторові технічних наук, головному інженерові Державного підприємства «Харківський машинобудівний завод «ФЕД»
МОЗГОВОМУ Володимиру Федоровичу - кандидатові технічних наук, головному технологові відкритого акціонерного товариства «Мотор Січ»
ЧЕРНИШОВУ Сергію Івановичу - кандидатові технічних наук, головному консультантові закритого акціонерного товариства «Конструкторсько-технологічне бюро верифікаційного моделювання та підготовки виробництва»
КОНДРАТЮКУ Едуарду Васильовичу - головному технологові Державного підприємства «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» імені академіка О.Г.Івченка;

- за цикл праць «Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження у будівництво»:

НАЗАРЕНКУ Івану Івановичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Київського національного університету будівництва і архітектури
РУНОВІЙ Раїсі Федорівні - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету будівництва і архітектури
СІВКУ Володимиру Йосиповичу - докторові технічних наук, професорові Київського національного університету будівництва і архітектури
ГОЦУ Володимиру Івановичу*- кандидатові технічних наук, деканові Київського національного університету будівництва і архітектури
ФЕДОРКІНУ Сергію Івановичу - докторові технічних наук, ректорові Національної академії природоохоронного та курортного будівництва
БРАТЧУНУ Валерію Івановичу - докторові технічних наук, першому проректорові Донбаської національної академії будівництва і архітектури
САНИЦЬКОМУ Мирославу Андрійовичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного університету «Львівська політехніка»
ПЛУГІНУ Аркадію Миколайовичу - докторові хімічних наук, професорові Української державної академії залізничного транспорту
ШИЛЮКУ Петру Степановичу - кандидатові технічних наук, президентові - голові правління акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд»
СТАРЧУКУ Володимиру Никифоровичу - кандидатові технічних наук, начальникові управління акціонерного товариства холдингової компанії «Київміськбуд»;

- за розробку та впровадження технологій відродження порушених гірничими роботами земель в якості елементів екологічної мережі:

ТРАВЛЄЄВУ Анатолію Павловичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, професорові Дніпропетровського національного університету
ГЛУХОВУ Олександру Захаровичу - докторові біологічних наук, директорові Донецького ботанічного саду НАН України
ШКІЦІ Лесі Євстахіївні - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
КОПАЧУ Павлу Івановичу - кандидатові технічних наук, заступникові завідувача відділу Інституту проблем природокористування та екології НАН України
СКРИПНИКУ Олегу Олександровичу - кандидатові біологічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем природокористування та екології НАН України
РОМАНЕНКУ Василю Никифоровичу - головному гірнику відділу Інституту проблем природокористування та екології НАН України
МАЗУР Антоніні Юхимівні - кандидатові біологічних наук, директорові Криворізького ботанічного саду НАН України
ПІВНЮ Володимиру Олександровичу - кандидатові технічних наук, генеральному директорові відкритого акціонерного товариства «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат»
ЗОЗУЛІ Івану Івановичу - кандидатові технічних наук, голові правління відкритого акціонерного товариства «Інститут гірничо-хімічної промисловості»
ГАЙДІНУ Анатолію Маркевичу - кандидатові геолого-мінералогічних наук, виконавчому директорові відділення Академії гірничих наук України;

- за роботу «Система управління фінансами в галузі освіти і науки»:

ЛИСЕНКУ Юрію Григоровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу кафедри Донецького національного університету
АКМАЄВУ Анатолію Ісайовичу - докторові економічних наук, ректорові Донбаського державного технічного університету
НЕСТУЛІ Олексію Олексійовичу - докторові історичних наук, ректорові Полтавського університету споживчої кооперації України
СЕМЕНЦЮ Валерію Васильовичу - докторові технічних наук, першому проректорові Харківського національного університету радіоелектроніки
САДЄКОВУ Алімжану Абдулловичу - докторові економічних наук, проректорові Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
АНДРІЄНКУ Володимиру Миколайовичу - докторові економічних наук, завідувачу кафедри Донецького національного університету
ЛЕВ Тетяні Олексіївні - кандидатові економічних наук, проректорові Донецького національного університету
КУЛІКОВУ Петру Мусійовичу - кандидатові економічних наук, директорові департаменту Міністерства освіти і науки України
РУДАВСЬКОМУ Юрію Кириловичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно);

- за роботу «Науково-технологічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників»:

АНЦИФЕРОВУ Андрію Вадимовичу - докторові технічних наук, директорові Українського державного науково-дослідного і проектно-конструкторського інституту гірничої геології, геомеханіки і маркшейдерської справи НАН України
СКІПОЧЦІ Сергію Івановичу - докторові технічних наук, завідувачу лабораторії Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України
ЯЛАНСЬКОМУ Анатолію Олександровичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України
ПАЛАМАРЧУК Тетяні Андріївні - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Інституту геотехнічної механіки імені М.С.Полякова НАН України
БРЮХАНОВУ Олександру Михайловичу - докторові технічних наук, директорові Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості
КОЛЧИНУ Генадію Івановичу - кандидатові геолого-мінералогічних наук, завідувачу лабораторії Державного Макіївського науково-дослідного інституту з безпеки робіт у гірничій промисловості
ГОЛІНЬКУ Василю Івановичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного гірничого університету
ГРЯДУЩОМУ Юрію Борисовичу - докторові технічних наук, заступникові Міністра вугільної промисловості України
АГАФОНОВУ Олександру Васильовичу - докторові технічних наук, директорові проектного та науково-дослідного центру закритого акціонерного товариства «Донецьксталь» - металургійний завод»
УСАЧЕНКУ Володимиру Борисовичу - директорові з виробництва науково-виробничого підприємства «Технополіс «Екоіндустрія»;

- за роботу «Підвищення енергоефективності роботи турбоустановок ТЕС і ТЕЦ шляхом модернізації, реконструкції та удосконалення режимів їхньої експлуатації»:

МАЦЕВИТОМУ Юрію Михайловичу - академікові Національної академії наук України, директорові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
РУСАНОВУ Андрію Вікторовичу - докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
СОЛОВ'Ю Віктору Васильовичу - докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ШУЛЬЖЕНКУ Миколі Григоровичу - докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ГОЛОЩАПОВУ Володимиру Миколайовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ГОНТАРОВСЬКОМУ Павлу Петровичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
КОСТІКОВУ Андрію Олеговичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ЦИБУЛЬКУ Вадиму Йосиповичу - головному конструкторові відділу Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного НАН України
ДЄДОВУ Володимиру Георгійовичу - технічному директорові відкритого акціонерного товариства «Державна енергогенеруюча компанія «Центренерго»
ПАВЛЕНКУ Олександру Васильовичу - заступникові начальника управління паливно-енергетичного комплексу Харківської обласної державної адміністрації;

- за розробку та впровадження нових способів і технологій фізико-хімічної обробки, розливання міді та її сплавів, одержаних з відходів, і виготовлення з них деформованих профілів та напівфабрикатів:

ДУБОДЄЛОВУ Віктору Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
НАРІВСЬКОМУ Анатолію Васильовичу - докторові технічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технологічного інституту металів та сплавів НАН України
КОЖАНОВУ Володимиру Андрійовичу - кандидатові технічних наук, директорові Донецького державного науково-дослідного і проектного інституту кольорових металів
САВЄНКОВУ Юрію Дмитровичу - голові правління відкритого акціонерного товариства «Артемівський завод по обробці кольорових металів»
ШПАКІВСЬКОМУ Володимиру Олександровичу - заступникові голови правління відкритого акціонерного товариства «Артемівський завод по обробці кольорових металів»
КВАЧЕНЮКУ Миколі Євгеновичу - начальникові цеху відкритого акціонерного товариства «Артемівський завод по обробці кольорових металів»
ШИНКАРЕНКУ Павлу Семеновичу - начальникові управління Міністерства промислової політики України
ІВАНЧЕНКУ Василю Яковичу - пенсіонерові;

- за роботу «Фундаментальні фізичні властивості біополімерів, що визначають їхнє функціонування»:

ГОВОРУНУ Дмитру Миколайовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
КОРНЕЛЮКУ Олександру Івановичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту молекулярної біології і генетики НАН України
ХАРКЯНЕНУ Валерію Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, завідувачу відділу Інституту фізики НАН України
БЛАГОМУ Юрію Павловичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
СОРОКІНУ Віктору Олександровичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
ВОЛКОВУ Сергію Наумовичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
ХРИСТОФОРОВУ Леоніду Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова НАН України
МАЛЄЄВУ Володимиру Яковичу - докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України
СЕМЕНОВУ Михайлу Олексійовичу - докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту радіофізики та електроніки імені О.Я.Усикова НАН України
ВЕСЕЛКОВУ Олексію Никоновичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно);

- за роботу «Інтерметаліди, гідриди та оксиди як основа нових енергоощадних матеріалів»:

СОЛОНІНУ Юрію Михайловичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, заступникові директора Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича НАН України
БІЛОУСУ Анатолію Григоровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту загальної та неорганічної хімії імені В.І.Вернадського НАН України
ЗАВАЛІЮ Ігорю Юліяновичу - докторові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка НАН України
КОТУРУ Богдану Ярославовичу - докторові хімічних наук, - проректорові Львівського національного університету імені Івана Франка
КАЛИЧАКУ Ярославу Михайловичу - докторові хімічних наук, деканові Львівського національного університету імені Івана Франка
ГЛАДИШЕВСЬКОМУ Роману Євгеновичу - докторові хімічних наук, завідувачу кафедри Львівського національного університету імені Івана Франка
ПАВЛЮКУ Володимиру Васильовичу - докторові хімічних наук, професорові Львівського національного університету імені Івана Франка
СТАДНИКУ Юрію Володимировичу - кандидатові хімічних наук, провідному науковому співробітникові Львівського національного університету імені Івана Франка
ЗАРЕМБІ Василю Івановичу - кандидатові хімічних наук, доцентові Львівського національного університету імені Івана Франка;

- за розробку та впровадження технологій ремонту магістральних трубопроводів під тиском:

МАХНЕНКУ Володимиру Івановичу - академікові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
БУТУ Віктору Степановичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона НАН України
ІВАСІВУ Василю Михайловичу - докторові технічних наук, директорові Науково-дослідного інституту нафтогазової енергетики і екології Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ШЛАПАКУ Любомиру Степановичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
ГОВДЯКУ Роману Михайловичу - докторові технічних наук, доцентові Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу
БЕККЕРУ Михайлу Вікторовичу - головному інженерові дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
ДРОГОМИРЕЦЬКОМУ Михайлу Миколайовичу - заступникові начальника департаменту дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
КОТКУ Валерію Борисовичу - заступникові головного інженера філії «Науково-дослідний і проектний інститут транспорту газу» дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»
МАНДРІ Анатолію Степановичу - директорові Управління магістральних газопроводів «Черкаситрансгаз» дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України»;

- за цикл наукових праць «Нові якісні методи нелінійної механіки та їх застосування для аналізу багаточастотних коливань, стійкості та проблем керування»:

КОВАЛЬОВУ Олександру Михайловичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту прикладної математики і механіки НАН України
МАРТИНЮКУ Анатолію Андрійовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, завідувачу відділу Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
СЛИНЬКУ Віталію Івановичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту механіки імені С.П.Тимошенка НАН України
ЗУЄВУ Олександру Леонідовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту прикладної математики і механіки НАН України
БОЙЧУКУ Олександру Андрійовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України
МАЗКУ Олексію Григоровичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту математики НАН України
ПЕТРИШИНУ Роману Івановичу - докторові фізико-математичних наук, першому проректорові Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
СЛЮСАРЧУКУ Василю Юхимовичу - докторові фізико-математичних наук, професорові Національного університету водного господарства та природокористування;

- за роботу «Фізичні методи і комп'ютерні засоби реєстрації, зберігання і використання великих обсягів інформації»:

ОНИЩЕНКУ Олексію Семеновичу - академікові Національної академії наук України, генеральному директорові Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
ПЕТРОВУ Вячеславу Васильовичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, директорові Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
КРЮЧИНУ Андрію Андрійовичу - докторові технічних наук, заступникові директора Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
ШАНОЙЛУ Семену Михайловичу - кандидатові технічних наук, ученому секретареві Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
СИНЬКОВУ Михайлу Вікторовичу - докторові технічних наук, завідувачу відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
КОЖЕШКУРТУ Василю Івановичу - кандидатові технічних наук, завідувачу відділу Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
КОСЯКУ Ігорю Васильовичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту проблем реєстрації інформації НАН України
КОСТЕНКУ Леоніду Йосиповичу - кандидатові технічних наук, керівникові центру Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського
ТАРАСЕНКУ Володимиру Петровичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»
КРИВОНОСОВУ Євгенію Володимировичу - кандидатові технічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту монокристалів НАН України;

- за розробку та впровадження новітніх хірургічних технологій при захворюваннях та пошкодженнях хребта:

КОРЖУ Миколі Олексійовичу - докторові медичних наук, директорові Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України»
РАДЧЕНКУ Володимиру Олександровичу - докторові медичних наук, заступникові директора Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України»
ГРУНТОВСЬКОМУ Геннадію Харлампійовичу - докторові медичних наук, головному науковому співробітникові Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України»
ПРОДАНУ Олександру Івановичу - докторові медичних наук, головному науковому співробітникові Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України»
МЕЗЕНЦЕВУ Андрію Олексійовичу - кандидатові медичних наук, докторантові Державної установи «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І.Ситенка Академії медичних наук України»
ПЕДАЧЕНКУ Євгенію Георгійовичу - докторові медичних наук, керівникові відділу Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України»
СЛИНЬКУ Євгенію Ігоровичу - докторові медичних наук, завідувачу клініки Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України»
КУЩАЄВУ Сергію Валерійовичу - кандидатові медичних наук, лікареві-нейрохірургу Державної установи «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П.Ромоданова Академії медичних наук України»
ПОЛІЩУКУ Миколі Єфремовичу - докторові медичних наук, завідувачу кафедри Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
КЛИМОВИЦЬКОМУ Володимиру Гарійовичу - докторові медичних наук, директорові Науково-дослідного інституту травматології та ортопедії Донецького національного медичного університету імені М.Горького;

- за цикл наукових праць «Адсорбовані шари на поверхні перехідних металів: структура, електронні процеси, тертя, кінетика формування, каталіз»:

ПТУШИНСЬКОМУ Юрію Григоровичу - члену-кореспондентові Національної академії наук України, головному науковому співробітникові Інституту фізики НАН України
БРАУНУ Олегу Михайловичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики НАН України
ЯКОВКІНУ Івану Миколайовичу - докторові фізико-математичних наук, провідному науковому співробітникові Інституту фізики НАН України
ФЕДОРУСУ Олексію Григоровичу - докторові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН України
ОСОВСЬКОМУ Василю Денисовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН України
СОЛОГУБУ Сергію Васильовичу - кандидатові фізико-математичних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізики НАН України
ПІЩАНСЬКОМУ Валентину Григоровичу - докторові фізико-математичних наук, головному науковому співробітникові Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна НАН України
ОРЛИК Світлані Микитівні - докторові хімічних наук, завідувачу відділу Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України
СОЛОВЙОВУ Сергію Олександровичу - кандидатові хімічних наук, старшому науковому співробітникові Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського НАН України
ПАНЧЕНКУ Олегу Антоновичу - докторові фізико-математичних наук (посмертно);

- за розробку та впровадження сучасних методів хірургічного лікування і профілактики ускладнень цирозу печінки та захворювань ворітної вени:

БЕРЕСНЄВУ Олександру Васильовичу - докторові медичних наук, професорові Харківського національного медичного університету
СИПЛИВОМУ Василю Олексійовичу - докторові медичних наук, професорові Харківського національного медичного університету
КОТЕНКУ Олегу Геннадійовичу - докторові медичних наук, заступникові директора Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова
КАЛИТІ Миколі Яковичу - докторові медичних наук, головному науковому співробітникові Національного інституту хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова
КРИВЧЕНІ Данилу Юляновичу - докторові медичних наук, завідувачу кафедри Національного медичного університету імені О.О.Богомольця
РУСИНУ Василю Івановичу - докторові медичних наук, завідувачу кафедри Ужгородського національного університету
ЧУКЛІНУ Сергію Миколайовичу - докторові медичних наук, професорові Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького;

- за підручник «Комп'ютерна дискретна математика». - Видання друге, доп. і випр.- Харків: «Компанія СМІТ», 2004.- 480 с.:

БОНДАРЕНКУ Михайлу Федоровичу - докторові технічних наук, ректорові Харківського національного університету радіоелектроніки
РУТКАСУ Анатолію Георгійовичу - докторові фізико-математичних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки
БІЛОУС Наталії Валентинівні - кандидатові технічних наук, професорові Харківського національного університету радіоелектроніки;

- за комплекс підручників «Двигуни внутрішнього згоряння». - Том І. Розробка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. - Харків: Прапор, 2004.- 384 с.; Том 2. Доводка конструкцій форсованих двигунів наземних транспортних машин. - Харків: Прапор, 2004.- 288 с.; Том 3. Комп'ютерні системи керування ДВЗ. - Харків, Прапор, 2004.- 344 с.; Том 4. Основи САПР ДВЗ. - Харків: Прапор, 2004.- 336 с.; Том 5. Екологізація ДВЗ. - Харків: Прапор, 2004.- 360 с.; Том 6. Надійність ДВЗ. - Харків: Видавництво ХНАДУ, 2004. - 324 с. та підручник: «Автомобільні двигуни».- Київ: Арістей, 2004.- 476 с.:

МАРЧЕНКУ Андрію Петровичу - докторові технічних наук, проректорові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ШЕХОВЦОВУ Анатолію Федоровичу - докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ПИЛЬОВУ Володимиру Олександровичу - докторові технічних наук, професорові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
ПАРСАДАНОВУ Ігорю Володимировичу - докторові технічних наук, головному науковому співробітникові Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»
АБРАМЧУКУ Федору Івановичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
ТИМЧЕНКУ Ігорю Івановичу - кандидатові технічних наук, професорові Харківського національного автомобільно-дорожнього університету
ГУТАРЕВИЧУ Юрію Феодосійовичу - докторові технічних наук, завідувачу кафедри Національного транспортного університету.

2. Установити на 2008 рік розмір Державної премії України в галузі науки і техніки сто п'ятдесят тисяч гривень кожна.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО

1 грудня 2008 року