Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №123/2020

Питання Головнокомандувача Збройних Сил України

Відповідно до статті 16 Закону України "Про національну безпеку України" постановляю:

1. Визначити, що Головнокомандувач Збройних Сил України:

здійснює безпосереднє військове керівництво Збройними Силами України;

здійснює управління застосуванням Збройних Сил України, а також переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;

визначає комплект боєздатних сил і засобів Збройних Сил України для передачі його Командувачу об’єднаних сил;

організовує підтримання спроможностей до застосування Збройних Сил України, а також переданих в його підпорядкування сил і засобів інших складових сил оборони;

здійснює контроль готовності Збройних Сил України, а також сил і засобів інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування для виконання завдань оборони держави;

організовує контроль стану забезпечення Збройних Сил України військовою технікою, озброєнням та іншими майном і ресурсами;

звітує перед Президентом України та Міністром оборони України з питань досягнення воєнно-стратегічних цілей у сфері оборони військовими силами і засобами, а також підтримання спроможностей цих сил і засобів до застосування;

затверджує розроблені підпорядкованими органами військового управління документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань розвитку та забезпечення видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, а також погоджує документи з питань розвитку інших складових сил оборони в частині, що стосується набуття ними необхідних спроможностей до виконання завдань оборони держави;

затверджує документи (доктрини, настанови, стандарти тощо) з питань застосування Збройних Сил України та інших складових сил оборони під час виконання завдань оборони держави;

організовує спільну підготовку Збройних Сил України та інших складових сил оборони, які сплановані для передачі в його підпорядкування, для набуття ними необхідних об'єднаних спроможностей до виконання завдань оборони держави;

організовує розроблення та подання на затвердження Стратегічного замислу застосування 3бройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії та Стратегічного плану застосування 3бройних Сил України, інших складових сил оборони з відсічі збройній агресії;

видає з питань, що належать до його компетенції, обов’язкові для виконання у 3бройних Силах України та інших складових сил оборони накази та директиви;

затверджує положення про командування видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України;

встановлює в установленому порядку почесні нагрудні знаки Головнокомандувача Збройних Сил України та нагороджує ними військовослужбовців, працівників Збройних Сил України та інших осіб;

вносить в установленому порядку клопотання про відзначення військовослужбовців, працівників 3бройних Сил України та інших осіб державними нагородами України і заохочувальними відзнаками Міністерства оборони України;

виконує інші повноваження відповідно до законів України та виданих на їх основі нормативна-правових актів.

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

27 березня 2020 року