Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №1358/2003

Про відзначення державними нагородами України працівників установ Національної академії наук України

За визначні особисті заслуги у розвитку вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу та з нагоди 85-річчя Національної академії наук України постановляю:


Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого ІV ступеня

ПАТОНА
Бориса Євгеновича
-президента Національної академії наук України, директора Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ
КУРАСА
Івана Федоровича
-віце-президента НАН України, директора Інституту політичних і етнонаціональних досліджень, доктора історичних наук, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

МАЦУКУ
Геннадія Харлампійовича
-почесного директора Інституту молекулярної біології і генетики, доктора біологічних наук, академіка НАН України, м.Київ
НАУМОВЦЯ
Антона Григоровича
-академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії НАН України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, м.Київ
ПОХОДЕНКА
Віталія Дмитровича
-віце-президента НАН України, директора Інституту фізичної хімії імені Л.В.Писаржевського, доктора хімічних наук, академіка НАН України, м.Київ
СКОРОХОДА
Валерія Володимировича
-директора Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ
СКРИПНИКА
Ігоря Володимировича
-академіка-секретаря Відділення математики НАН України, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, м.Київ
ШЕЛЯГА-СОСОНКА
Юрія Романовича
-завідувача відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного, доктора біологічних наук, академіка НАН України, м.Київ
ШПАКА
Анатолія Петровича
-першого віце-президента - головного вченого секретаря НАН України, директора Інституту
металофізики імені Г.В.Курдюмова, доктора фізико-математичних наук, академіка НАН України, м.Київ

Нагородити орденом "За заслуги" ІІІ ступеня

БОНДАРЕНКА
Володимира Петровича
-заступника директора Інституту надтвердих матеріалів імені В.М.Бакуля, доктора технічних наук, члена-кореспондента НАН України, м.Київ
ВАСИЛЬЄВА
Всеволода Вікторовича
-керівника Відділення гібридних моделюючих та керуючих систем в енергетиці Інституту проблем моделювання в енергетиці імені Г.Є.Пухова, доктора технічних наук, члена-кореспондента НАН України, м.Київ
ВЛАСЕНКА
Олександра Івановича
-заступника директора Інституту фізики напів-провідників імені В.Є.Лашкарьова, доктора фізико-математичних наук, професора, м.Київ
ЛОЗИНСЬКОГО
Мирона Онуфрійовича
-директора Інституту органічної хімії, доктора хімічних наук, академіка НАН України, м.Київ
НАЙДЕКА
Володимира Леонтійовича
-директора Фізико-технологічного інституту металів і сплавів, доктора технічних наук, академіка НАН України, м.Київ
НЕДОСТУПА
Вадима Іоанновича
-заступника директора Фізико-хімічного інституту імені О.В.Богатського, доктора технічних наук, професора, м.Одеса
ОНІКІЄНКА
Володимира Васильовича
-головного наукового співробітника Ради по вивченню продуктивних сил України, доктора економічних наук, професора, м.Київ
ПАЛІЯ
Володимира Михайловича
-начальника відділу Президії НАН України, м.Київ
ПЕТРОВА
Вячеслава Васильовича
-директора Інституту проблем реєстрації інформації, доктора технічних наук, члена-кореспондента НАН України, м.Київ
ПОХМУРСЬКОГО
Василя Івановича
-заступника директора Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка, доктора технічних наук, члена-кореспондента НАН України, м.Львів
УЛЬЯНЕНКА
Олександра Петровича
-заступника начальника науково-організаційного відділу Президії НАН України, м.Київ
ХОМЕНКА
Григорія Васильовича
-слюсаря-електромонтажника Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича, м.Київ

Нагородити орденом княгині Ольги ІІІ ступеня

СКІБО
Галину Григорівну
-завідувача відділу Інституту фізіології імені О.О.Богомольця, доктора медичних наук, професора, м.Київ
ЧАРУПУ
Тамару Євгеніївну
-завідувача науково-технічної бібліотеки Інституту металофізики імені Г.В.Курдюмова, м.Київ

Нагородити медаллю "За працю і звитягу"

БОЙКА
Олександра Полікарповича
-вченого секретаря Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії, м.Київ
ВОВЧЕНКА
Олександра Івановича
-директора Інституту імпульсних процесів і технологій, доктора технічних наук, м.Миколаїв
ГОРБУНОВА
Михайла Васильовича
-слюсаря-електромонтера Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона, м.Київ
ЄВЛАША
Костянтина Федотовича
-вченого секретаря Фізико-технологічного інституту металів і сплавів, м.Київ
ЖАЛАЯ
Василя Яковича
-завідувача відділу Центру наукових досліджень і викладання іноземних мов, м.Київ
КУРМАЗА
Михайла Вікторовича
-шліфувальника Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича, м.Київ
ПАВЛЮКА
Мирослава Івановича
-директора Інституту геології і геохімії горючих копалин НАН та НАК "Нафтогаз України",
доктора геолого-мінералогічних наук, м.Львів

Присвоїти почесні звання:
"ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ"

ВОЙТОВИЧУ
Ігорю Даниловичу
-завідувачу відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова, докторові технічних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Київ
ЗАЙЦЕВУ
Ювеналію Петровичу
-головному науковому співробітникові Одеського філіалу Інституту біології південних морів імені О.О.Ковалевського, докторові біологічних наук, академіку НАН України, м.Одеса
ЗЕРОВІЙ-ЛЮБИМОВІЙ
Марині Дмитрівні
-завідувачу відділу Інституту зоології
імені І.І.Шмальгаузена, докторові біологічних наук, професору, м.Київ
КАНТОРУ
Борису Яковичу
-завідувачу відділу Інституту проблем машинобудування імені А.М.Підгорного, докторові технічних наук, професору, м.Харків
КОСТЮКУ
Платону Григоровичу
-члену Президії НАН України, директорові Інституту фізіології імені О.О.Богомольця, докторові біологічних наук, академіку НАН України, м.Київ
КРАСОВСЬКОМУ
Арнольду Яновичу
-завідувачу відділу Інституту проблем міцності імені Г.С.Писаренка, докторові фізико-математичних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Київ
КУЛИКУ
Михайлу Миколайовичу
-директорові Інституту загальної енергетики,
докторові технічних наук, академіку НАН України, м.Київ
РОССОШИНСЬКОМУ
Олексію Анатолійовичу
-головному науковому співробітнику Інституту електрозварювання імені Є.О.Патона, докторові технічних наук, професору, м.Київ
РУДЕНКУ
Леоніду Григоровичу
-директорові Інституту географії, докторові
географічних наук, члену-кореспонденту НАН України, м.Київ
САРБЕЮ
Олегу Георгійовичу
-завідувачу відділу Інституту фізики, докторові фізико-математичних наук, професору, м.Київ
СКІПІ
Михайлу Івановичу
-директорові Відділення гідроакустики Морського гідрофізичного інституту, м.Одеса
СКЛЯРЕНКУ
Віталію Григоровичу
-директорові Інституту мовознавства
імені О.О.Потебні, докторові філологічних наук, академіку НАН України, м.Київ

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ"

БРОВКІНУ
Анатолію Григоровичу
-заступникові генерального директора Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського, м.Київ
ТРУСЕНЬОВІЙ
Тамарі Яківні
-директорові Великого конференц-залу НАН України, м.Київ.