Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №152/2021

Питання Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України

1. На зміну Указу Президента України від 12 березня 2021 року № 93 "Про Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України" перейменувати Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України, на Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

У зв'язку з цим у назві та тексті зазначеного Указу слова "Консультативну раду з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали участь у захисті України" замінити словами "Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України".

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Консультативну раду з питань забезпечення прав і свобод захисників України;

персональний склад Консультативної ради з питань забезпечення прав і свобод захисників України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

9 квітня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 9 квітня 2021 року № 152/2021

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Консультативну раду з питань

забезпечення прав і свобод захисників України

1. Консультативна рада з питань забезпечення прав і свобод захисників України (далі – Консультативна рада) є консультативно-дорадчим органом при Президентові України.

2. Консультативна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Консультативної ради є:

моніторинг стану забезпечення додержання гарантій захисту прав і основоположних свобод осіб, які відстоювали засади демократії, права та свободи людини під час Революції Гідності, учасників бойових дій, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і безпосередньо брали участь в антитерористичній операції, брали або беруть участь у заходах із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, осіб, які здійснювали волонтерську та правозахисну діяльність, інших осіб, які брали або беруть участь у захисті України; забезпечення гарантій верховенства права;

опрацювання та внесення пропозицій щодо відновлення порушених прав осіб, які брали або беруть участь у захисті України, здійснення помилування;

підготовка та внесення пропозицій щодо удосконалення законодавства України з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали або беруть участь у захисті України, а також щодо забезпечення справедливого правосуддя, застосування амністії.

4. Консультативна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

вносити пропозиції щодо ініціювання розробки проектів законів України, актів Президента України з питань забезпечення гарантій прав і основоположних свобод осіб, які брали або беруть участь у захисті України,  визначення Президентом України як невідкладних законопроектів із зазначених питань;

брати участь в обговоренні проектів законів, державних програм, інших актів законодавства, що стосуються прав та інтересів осіб, які брали або беруть участь у захисті України;

одержувати від державних органів та органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій необхідні інформацію, документи та матеріали;

залучати до виконання покладених на Консультативну раду завдань представників державних органів, а також представників підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань, незалежних фахівців (за їх згодою);

розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення громадян із питань, що належать до компетенції Консультативної ради, аналізувати та узагальнювати такі пропозиції і звернення, відповідати на них;

утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові консультативні, експертні та робочі групи, визначати порядок їх роботи, затверджувати їх склад.

5. Консультативна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями, підприємствами, установами й організаціями, а також з іноземними урядовими і неурядовими організаціями.

6. Консультативна рада утворюється у складі голови, двох заступників голови, секретаря та інших членів Консультативної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

7. Голова Консультативної ради:

призначає засідання Консультативної ради;

визначає порядок денний засідання Консультативної ради;

головує на засіданнях Консультативної ради.

8. Секретар Консультативної ради:

за дорученням голови Консультативної ради забезпечує інформування членів Консультативної ради про дату, час та місце проведення засідання Консультативної ради;

здійснює підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Консультативної ради відповідно до порядку денного, надсилає їх разом із проектом порядку денного членам Консультативної ради не пізніше ніж за три календарні дні до дати проведення засідання;

веде протокол засідання Консультативної ради;

виконує інші завдання, пов'язані з організацією та проведенням засідань Консультативної ради.

9. Основною формою роботи Консультативної ради є засідання.

Засідання Консультативної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менше половини від її складу.

За результатами засідання оформлюється протокол.

10. Рішення Консультативної ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні членів Консультативної ради шляхом відкритого голосування. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Консультативної ради.

11. Для організаційного, інформаційного забезпечення своєї діяльності Консультативна рада може утворювати робочий орган.

12. Консультативна рада інформує громадськість про свою діяльність. Інформація про діяльність Консультативної ради розміщується на вебсайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

13. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Консультативної ради здійснюється Офісом Президента України та Державним управлінням справами (в межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 9 квітня 2021 року № 152/2021

 

СКЛАД

Консультативної ради з питань

забезпечення прав і свобод захисників України

ВЕРБИЦЬКА Альона Миколаївна – радник Заступника Керівника Офісу Президента України, голова Консультативної ради

ГЕРАСИМЕНКО Ігор Леонідович – народний депутат України, заступник голови Консультативної ради (за згодою)

ЧЕРНЄВ Єгор Володимирович – народний депутат України, заступник голови Консультативної ради (за згодою)

АРЕХТА Андріана Іванівна – голова громадської організації "Жіночий ветеранський рух" (за згодою)

ГОРДІЙЧУК Ігор Володимирович – начальник Київського військового ліцею імені Івана Богуна, Герой України

ДЕМИДЕНКО Ганна Павлівна – голова громадської організації "Добровольці" (за згодою)

ДИРДІН Максим Євгенович – народний депутат України (за згодою)

КАСАЙ Костянтин Іванович – народний депутат України (за згодою)

КУЛИКОВ Андрій Вікторович – журналіст, телеведучий, голова правління громадської організації "Громадське радіо" (за згодою)

ЛАПУТІНА Юлія Анатоліївна – Міністр у справах ветеранів України           

ЛЯХОВИЧ Андрій Ілліч – радник Керівника Офісу Президента України, секретар Консультативної ради

МАЛЮСЬКА Денис Леонтійович – Міністр юстиції України

МОЧАНОВ Олексій Юрійович – волонтер, засновник волонтерської групи "Добровоз" (за згодою)

ПАВЛІЧЕНКО Олександр Миколайович – виконавчий директор громадської спілки "Українська Гельсінська спілка з прав людини" (за згодою)

ТОПОЛЯ Тарас Володимирович – співзасновник благодійної організації "Благодійний фонд "Вільні-ЮА", молодіжний посол UNICEF в Україні, громадський діяч, волонтер (за згодою)

ТОРКІН Станіслав Анатолійович – голова правління громадської організації "Всеукраїнський рух "Захисники Вітчизни" (за згодою)

ТРЕТЬЯКОВА Галина Миколаївна – народний депутат України (за згодою)

ФОМІН Ігор Юрійович – керуючий партнер адвокатського об'єднання "Фомін і партнери", адвокат (за згодою)

ЧЕРНИШОВ Олексій Михайлович – Міністр розвитку громад та територій України

ШЕВЧЕНКО Віктор Васильович – голова правління громадської організації "Цивільний корпус добровольчих батальйонів" (за згодою)

ШУКУРДЖИЄВ Вєльдар Самадінович – заступник керівника громадської організації "Військово-патріотичне об'єднання кримськотатарських учасників бойових дій "Кирим газі" (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК