Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №159/2020

Про внесення змін до Указу Президента України від 14 квітня 1999 року № 379

1. Внести до Положення про Антитерористичний центр та його координаційні групи при регіональних органах Служби безпеки України, затвердженого Указом Президента України від 14 квітня 1999 року № 379 (зі змінами, внесеними Указами від 1 квітня 2002 року № 311, від 13 квітня 2004 року № 426, від 10 березня 2009 року № 148, від 25 квітня 2013 року № 236, від 20 травня 2014 року № 481, від 16 грудня 2014 року № 934 та від 23 червня 2015 року № 355), такі зміни:

1) пункт 4 доповнити підпунктом 10 такого змісту:

"10) сприяє органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки";

2) абзац другий пункту 8 викласти в такій редакції:

"Керівник Центру має першого заступника та заступника, які призначаються на посади та звільняються з посад Головою Служби безпеки України за поданням керівника Центру. Перший заступник та заступник керівника Центру призначаються із числа співробітників Служби безпеки України. Заступник керівника Центру за посадою є начальником штабу Центру";

3) пункт 14 доповнити підпунктами 11 – 13 такого змісту:

"11) сприяє органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки;

12) здійснює в установленому порядку самопредставництво інтересів Центру в судах України через заступника начальника штабу Центру, який спрямовує роботу юридичного підрозділу штабу, та співробітників юридичного підрозділу штабу;

13) забезпечує наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертно-аналітичне, фінансове, матеріально-технічне та інше забезпечення діяльності Центру";

4) у пункті 18:

у підпункті 1 слово "тероризму" замінити словами "терористичних загроз";

підпункти 2 і З викласти в такій редакції:

"2) розробляють рекомендації, спрямовані на вдосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків;

З) визначають потребу в силах та засобах, які можуть використовуватись у протидії терористичним проявам";

доповнити підпунктом 41 такого змісту:

"41) сприяють органам і підрозділам Служби безпеки України у проведенні контррозвідувальної діяльності в інтересах забезпечення державної безпеки".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 квітня 2020 року