Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №160/2021

Про пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим

З метою посилення інституційної спроможності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим щодо забезпечення додержання прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселилися з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, сприяння виконанню заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, постановляю:

1. Затвердити Стратегію діяльності Представництва Президента України  в Автономній Республіці Крим (додається).

2. Представництву Президента України в Автономній Республіці Крим забезпечити реалізацію Стратегії, затвердженої цим Указом.

3. Кабінету Міністрів України забезпечити взаємодію центральних органів виконавчої влади та Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим щодо сприяння реалізації вказаної Стратегії.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

13 квітня 2021 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 13 квітня 2021 року №160/2021

СТРАТЕГІЯ

діяльності Представництва Президента України

в Автономній Республіці Крим

І. Загальні положення

Ця Стратегія визначає пріоритетні напрями діяльності Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим (далі – Представництво) у зв'язку тимчасовою окупацією Російською Федерацією невід'ємних частин території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Метою реалізації Стратегії є підвищення ефективності діяльності Представництва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або переселилися з тимчасово окупованої території і проживають в інших регіонах України, зростанню та зміцненню рівня їх довіри до державних інституцій, виконанню заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

ІІ. Пріоритетні напрями діяльності Представництва

Діяльність Представництва у зв'язку з тимчасовою окупацією Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя має здійснюватися за такими пріоритетними напрямами:

сприяння формуванню та реалізації державної політики щодо деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та її безпечної реінтеграції;

ужиття необхідних заходів із забезпечення захисту та підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території, сприяння додержанню їх конституційних прав і свобод;

участь у заходах міжнародного характеру;

сприяння реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації;

посилення інституційної спроможності та потенціалу Представництва.

Діяльність за напрямом сприяння формуванню та реалізації державної політики щодо деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та її безпечної реінтеграції

Діяльність за напрямом сприяння формуванню та реалізації державної політики щодо деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та її безпечної реінтеграції передбачає участь Представництва в межах компетенції у здійсненні заходів щодо:

розроблення пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

вироблення ефективних механізмів взаємодії органів виконавчої влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, представників експертного середовища для реалізації державної політики щодо деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

моніторингу соціально-економічної та політичної ситуації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та напрацювання за його результатами відповідних пропозицій;

підготовки проектів стратегічних програмних документів з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя у єдиний правовий, соціальний, економічний, освітній та культурний простір України, забезпечення захисту прав і свобод громадян України, які проживають на цій території, та внутрішньо переміщених осіб;

напрацювання пропозицій щодо удосконалення положень Закону України "Про Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим".

Забезпечення захисту та підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території, сприяння додержанню їх конституційних прав і свобод

Діяльність за напрямом забезпечення захисту та підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території, сприяння додержанню їх прав і основоположних свобод передбачає участь Представництва в межах компетенції у здійсненні заходів щодо:

розроблення пропозицій стосовно формування та забезпечення реалізації державної політики щодо захисту та підтримки громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб з цієї території;

аналізу нормативно-правових актів, які стосуються прав та законних інтересів громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також внутрішньо переміщених осіб, напрацювання пропозицій щодо практичної реалізації положень таких актів, удосконалення законодавства з цих питань;

реалізації ініціатив, спрямованих на підтримку дітей і молоді, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, сприяння отриманню ними формальної та неформальної освіти, проведення освітніх, наукових, мистецьких та інших заходів;

захисту осіб, позбавлених особистої свободи у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом та тимчасовою окупацією території України, інформування міжнародних партнерів про факти порушень прав і основоположних свобод людини, у тому числі переслідування громадян України з політичних мотивів, а також порушення норм міжнародного гуманітарного права;

визначення механізмів щодо відшкодування шкоди, завданої у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України, захисту та відновлення порушених прав, притягнення до відповідальності винних осіб, забезпечення права на правду про збройний конфлікт, недопущення виникнення збройного конфлікту в майбутньому, проведення відповідної роз’яснювальної та інформаційної роботи;

розвитку ефективної взаємодії з Меджлісом кримськотатарського народу, громадськими об’єднаннями та ініціативними групами, що представляють інтереси громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішньо переміщених осіб з цих територій;

удосконалення роботи зі зверненнями громадян, у тому числі налагодження системного зворотного зв'язку з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, іноземцями та особами без громадянства, які на законних підставах перебувають на цій території, підготовки пропозицій щодо вирішення проблемних питань;

надання експертної підтримки ініціативам у сфері забезпечення захисту прав і основоположних свобод людини у зв'язку зі збройною агресією Російської Федерації, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією території України.

Участь у заходах міжнародного характеру

Діяльність за напрямом участі у заходах міжнародного характеру передбачає участь Представництва в межах компетенції у здійсненні заходів щодо:

розроблення за результатами моніторингу ситуації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя пропозицій щодо здійснення заходів з нейтралізації діяльності Російської Федерації, спрямованої на міжнародну легітимізацію спроби анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

консолідації міжнародних зусиль з метою сприяння процесу деокупації тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, посилення тиску на Російську Федерацію для відновлення територіальної цілісності України;

надання експертної підтримки, консультаційного та інформаційного сприяння реалізації міжнародних проектів та заходів, спрямованих на деокупацію та реінтеграцію тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

здійснення моніторингу ефективності застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) щодо Російської Федерації, її громадян і юридичних осіб, інших іноземних суб'єктів, причетних до здійснення збройної агресії Російської Федерації проти України та тимчасової окупації території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, участі у співпраці з міжнародними партнерами щодо посилення міжнародного санкційного тиску на Російську Федерацію.

Сприяння реалізації ефективної інформаційної політики

та протидії дезінформації

Діяльність за напрямом сприяння реалізації ефективної інформаційної політики та протидії дезінформації передбачає участь Представництва в межах компетенції у здійсненні заходів щодо:

забезпечення Президента України, органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування достовірною та актуальною інформацією щодо ситуації на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, у тому числі стосовно порушення прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на цій території;

напрацювання пропозицій стосовно належного реагування на випадки дезінформації та маніпуляції щодо тимчасової окупації Російською Федерацією території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, ситуації на цій території, а також процесів, пов'язаних із її деокупацією та реінтеграцією;

вибудовування ефективної моделі комунікації з громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, забезпечення їх інформування щодо можливостей реалізації ними прав та законних інтересів на підконтрольній Україні території, доступу до адміністративних послуг, у тому числі через онлайн-сервіси;

підготовки та проведення інформаційно-просвітницьких кампаній, спрямованих на оперативне забезпечення громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, об'єктивною і достовірною інформацією про події, які відбуваються в Україні та світі;

систематичного інформування суспільства, у тому числі міжнародної спільноти, про ситуацію на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, наслідки тимчасової окупації Російською Федерацією цих територій, а також про заходи, що вживаються Україною з метою деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, забезпечення захисту прав і свобод громадян України, які проживають на цих територіях.

Посилення інституційної спроможності

та потенціалу Представництва

Діяльність за напрямом посилення інституційної спроможності та потенціалу Представництва передбачає здійснення таких заходів:

упровадження прозорих та ефективних методів роботи Представництва, його належне кадрове забезпечення, напрацювання пропозицій щодо формування переліку пріоритетних тем для визначення напрямів підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, інших працівників Представництва;

створення належних умов праці державних службовців та інших працівників Представництва, вирішення питань фінансового та матеріального забезпечення діяльності Представництва з урахуванням його тимчасового розміщення у містах Києві та Херсоні у зв'язку тимчасовою окупацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя;

розроблення та впровадження ефективної автоматизованої моделі збору, систематизації та аналізу інформації щодо ситуації і суспільно-політичних процесів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, фактів порушення прав громадян України на цій території;

забезпечення системного моніторингу якості надання адміністративних, освітніх, соціальних, медичних та інших послуг, їхньої доступності для громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, та внутрішньо переміщених осіб;

налагодження ефективної взаємодії Представництва з державними органами, органами місцевого самоврядування з питань деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя; 

вибудовування конструктивної взаємодії та партнерства з Меджлісом кримськотатарського народу стосовно підтримки і сприяння реалізації ініціатив, спрямованих на захист прав та інтересів кримськотатарського народу, подолання наслідків геноциду, вчиненого проти кримських татар радянською владою, відновлення їхніх прав як корінного народу України;

налагодження ефективного партнерства з інститутами громадянського суспільства, у тому числі міжнародними, аналітичними та експертними установами, зокрема в рамках реалізації програм міжнародної технічної допомоги.

ІІІ. Заключні положення

Очікуваним результатом реалізації Стратегії є підвищення ефективності діяльності Представництва щодо сприяння додержанню прав і основоположних свобод громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішньо переміщених осіб, зміцнення їх довіри до органів державної влади України, виконання заходів, спрямованих на відновлення територіальної цілісності України, деокупацію і реінтеграцію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Реалізація визначених цією Стратегією пріоритетних напрямів діяльності Представництва здійснюється шляхом затвердження ним щорічного плану роботи та його виконання.

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК