Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №299/2019

Про внесення змін до Указу Президента України від 9 грудня 2015 року № 691

1. Внести до переліку посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях, затвердженого Указом Президента України від 9 грудня 2015 року № 691 "Про перелік посад, які можуть бути заміщені поліцейськими в державних органах, установах та організаціях" (зі змінами, внесеними Указом від 23 грудня 2016 року № 571), такі зміни:

1) у розділі "Міністерство внутрішніх справ України":

після позиції "Начальник відділу професійної підготовки управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності" доповнити позицією такого змісту:

"Начальник відділу організації миротворчої діяльності управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності                                                                                                                                                                   1";

після позиції "Головний спеціаліст відділу професійної підготовки управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності" доповнити позицією такого змісту:

"Головний спеціаліст відділу організації миротворчої діяльності управління професійної освіти та науки Департаменту персоналу, організації освітньої та науковоі діяльності                                                                                                                                                3 ";

2) у розділі "Установи та організації, що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України'':

а) у позиціях:

"Декан факультету вищого навчального закладу" цифри "18" замінити цифрами "20";

"Директор інституту вищого навчального закладу" цифру "5" замінити цифрою "8";

"Заступник декана факультету вищого навчального закладу" цифри "21" замінити цифрами "23";

"Старший викладач вищого навчального закладу" цифри "107'' замінити цифрами "102";

"Фахівець вищого навчального закладу" цифри "263" замінити цифрами "233";

"Інспектор вищого навчального закладу" цифри "98" замінити цифрами "88";

б) доповнити розділ:

після позиції "Директор інституту вищого навчального закладу" позиціями такого змісту:

"Директор ліцею закладу вищої освіти                                                                                                                                                      1

Заступник директора ліцею закладу вищої освіти                                                                                                                                    3"

після позиції "Інспектор центру первинної професійної підготовки" позиціями такого змісту:

"Інструктор центру первинної професійної підготовки                                                                                                                             15

Провідний фахівець ліцею закладу вищої освіти                                                                                                                                      4

Фахівець ліцею закладу вищої освіти                                                                                                                                                         8 

Інспектор  ліцею  закладу вищої освіти                                                                                                                                                      3"; 

в) у тексті розділу слова "вищого навчального закладу" замінити словами "закладу вищої освіти".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

 

19 травня 2019 року