Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №312/2016

Про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення

З метою збереження та відтворення цінних природних комплексів, різноманітності ландшафтів, генофонду рослинного і тваринного світу, збереження у природному стані окремих унікальних природних утворень, відповідно до статей 53 і 54 Закону України "Про природно-заповідний фонд України" постановляю:

1. Оголосити погоджені в установленому порядку території та об'єкти природно-заповідного фонду заказниками, пам'ятками природи загальнодержавного значення згідно з переліком (додаток 1).

2. Змінити межі територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення згідно з переліком (додаток 2).

3. Створити у межах села Крива Руда Семенівського району Полтавської області дендрологічний парк загальнодержавного значення "Криворудський".

До території дендрологічного парку загальнодержавного значення "Криворудський" погоджено в установленому порядку включення 12 гектарів земель комунальної власності, які перебувають у постійному користуванні комунальної установи "Рекреаційний центр "Криворудський" Полтавської обласної ради.

4. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк забезпечити:

затвердження в установленому порядку положень про оголошені цим Указом заказники, пам'ятки природи загальнодержавного значення, створений дендрологічний парк загальнодержавного значення;

внесення в установленому порядку змін до положень про території та об'єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення, межі яких змінюються згідно з цим Указом;

режим охорони та збереження створених і розширених територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

27 липня 2016 року