Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №331/2012

Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня науки

За вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення науково-технічного потенціалу України, багаторічну сумлінну працю постановляю

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого IV ступеня

ЛЕБЕДЄВА Євгена Вікторовича - директора Інституту хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України, доктора хімічних наук, м.Київ
ЛОКТЄВА Вадима Михайловича - академіка-секретаря Відділення фізики і астрономії Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м.Київ
НЕКЛЮДОВА Івана Матвійовича - генерального директора Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук 

Нагородити орденом князя Ярослава Мудрого V ступеня

АНАТИЧУКА Лук'яна Івановича - директора Інституту термоелектрики Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук, м.Чернівці
КОРДЮМА Віталія Арнольдовича - завідувача відділу Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктора біологічних наук, м.Київ
МАЧУЛІНА Володимира Федоровича - директора Інституту фізики напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м.Київ 

Нагородити орденом «За заслуги» І ступеня

ЯЦКІВА Ярослава Степановича - директора Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, м.Київ 

Нагородити орденом «За заслуги» II ступеня

НАЗАРЧУКА Зіновія Теодоровича - заступника директора Фізико-механічного інституту імені Г.В.Карпенка Національної академії наук України, голову Західного наукового центру НАН України та Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук, м.Львів
ПАНЧУКА Мая Івановича - завідувача відділу Інституту політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф.Кураса Національної академії наук України, доктора історичних наук, м.Київ
ЧЕРНЕГУ Дмитра Федоровича - завідувача кафедри Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут", доктора технічних наук
ЯКОВЛЄВА Миколу Івановича - головного ученого секретаря Національної академії мистецтв України, доктора технічних наук, м.Київ 

Нагородити орденом «За заслуги» III ступеня

ГЕРШБЕРГА Роальда Євгенійовича - завідувача лабораторії Науково-дослідного інституту "Кримська астрофізична обсерваторія" Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, доктора фізико-математичних наук
ГЛУЩУКА Миколу Івановича - заступника директора Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.І.Вєркіна Національної академії наук України, кандидата фізико-математичних наук, м.Харків
ДУДКУ Ірину Олександрівну - завідувача відділу Інституту ботаніки імені М.Г.Холодного Національної академії наук України, доктора біологічних наук, м.Київ
КОВАЛЕНКА Ігоря Миколайовича -   завідувача відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова Національної академії наук України, доктора фізико-математичних наук, доктора технічних наук, м.Київ
КОНОВАЛОВА Олександра Федоровича -   директора Донецького наукового центру Національної академії наук України і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, кандидата фізико-математичних наук
ЛУТАЯ Михайла Іларіоновича -   заступника директора Національного наукового центру "Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска" Національної академії медичних наук України, доктора медичних наук, м.Київ
МИХАЙЛОВА В'ячеслава Григоровича - завідувача відділу Національного наукового центру "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук України", доктора сільськогосподарських наук, Київська область
ПІНІГІНА Геннадія Івановича - директора Науково-дослідного інституту "Миколаївська астрономічна обсерваторія", доктора фізико-математичних наук
СУСЛОВА Валентина Васильовича - керівника відділення державної установи "Інститут урології Академії медичних наук України", доктора медичних наук, м.Київ 

Нагородити орденом княгині Ольги І ступеня

САВЧЕНКО Олександру Яківну - головного наукового співробітника лабораторії Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, м.Київ 

Присвоїти почесні звання:

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ВИНАХІДНИК УКРАЇНИ»

КОЛОМІЙЦЕВУ Олексію Володимировичу - провідному науковому співробітникові науково-дослідного відділу наукового центру Повітряних Сил Харківського університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, кандидату технічних наук

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ДІЯЧ НАУКИ І ТЕХНІКИ УКРАЇНИ»

БАЗИЦІ Димитрію Анатолійовичу - генеральному директорові Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України, доктору медичних наук, м.Київ
БОГОМОЛОВУ Віктору Олександровичу - заступникові ректора Харківського національного автомобільно-дорожнього університету, доктору технічних наук
БУГАЄВСЬКОМУ Геннадію Миколайовичу - завідувачеві кафедри Національної академії природоохоронного та курортного будівництва, доктору фізико-математичних наук, м.Сімферополь, Автономна Республіка Крим
ГЕКТІНУ Олександру Вульфовичу - заступникові директора Інституту сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Харків
ГІЗБУЛЛІНУ Наілю Гайфулловичу - завідувачеві відділу Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук України, доктору сільськогосподарських наук, м.Київ
ГОВОРУНУ Дмитру Миколайовичу - заступникові директора Інституту молекулярної біології і генетики Національної академії наук України, доктору біологічних наук, м.Київ
ДЗЮБАНОВСЬКОМУ Ігорю Яковичу - завідувачеві кафедри факультету державного вищого навчального закладу "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського", доктору медичних наук
ДУДОРОВУ Олександру Олексійовичу - професорові кафедри Луганського державного університету внутрішніх справ імені Е.О.Дідоренка, доктору юридичних наук
ЖУКУ Валерію Миколайовичу - академікові-секретарю відділення апарату Президії Національної академії аграрних наук України, доктору економічних наук, м.Київ
ЖУРІДУ Борису Олександровичу - провідному науковому співробітникові науково-дослідного відділу Науково-дослідного центру Збройних Сил України "Державний океанаріум", доктору технічних наук, м.Севастополь
ЗАГОРОДНЬОМУ Анатолію Глібовичу - директорові Інституту теоретичної фізики імені М.М.Боголюбова Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ
КОВАЛЬЧУКУ Івану Платоновичу - завідувачеві кафедри Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктору географічних наук, м.Київ
КОРОЛЬОВУ Володимиру Петровичу - директорові Донбаського центру технологічної безпеки товариства "Український інститут сталевих конструкцій імені В.М.Шимановського", доктору технічних наук, Донецька область
КРИВОШЕЇ Володимиру Володимировичу - першому заступникові директора Українського інституту національної пам'яті, доктору історичних наук, м.Київ
МАЛАНЧУКУ Зіновію Романовичу - професору кафедри Національного університету водного господарства та природокористування, доктору технічних наук, м.Рівне
МІЛЬМАНУ Юлію Вікторовичу - завідувачеві відділу Інституту проблем матеріалознавства імені І.М.Францевича Національної академії наук України, доктору фізико-математичних наук, м.Київ
МОЦІ Олександру Петровичу - завідувачеві відділу Інституту археології Національної академії наук України, доктору історичних наук, м.Київ
ОВЧАРУКУ Василю Івановичу - проректорові Подільського державного аграрно-технічного університету, доктору сільськогосподарських наук, Хмельницька область
ПОТЕБНІ Григорію Платоновичу - заступникові директора Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького Національної академії наук України, доктору медичних наук, м.Київ
ПРИЛИПКУ Сергію Миколайовичу - головному вченому секретареві Національної академії правових наук України, доктору юридичних наук, м.Харків
СОЛОВЙОВУ Володимиру Іллічу - завідувачеві кафедри Інституту авіації та протиповітряної оборони Національного університету оборони України, доктору технічних наук, м.Київ
СТЕЛЬМАХУ Адольфу Фомичу - головному науковому співробітникові відділу Селекційно-генетичного інституту — Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення, доктору біологічних наук, м.Одеса
ТИМЧЕНКУ Анатолію Сергійовичу - завідувачеві лабораторії державної установи "Інститут гематології та трансфузіології Національної академії медичних наук України", доктору медичних наук, м.Київ
ЧЕПКОВУ Ігорю Борисовичу - заступникові начальника Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України, доктору технічних наук, м.Київ
ЧУМАКОВУ Володимиру Івановичу - завідувачеві кафедри Академії Військово-Морських Сил імені П.С.Нахімова, доктору технічних наук, м.Севастополь
ШКАРЛЕТУ Сергію Миколайовичу - ректорові Чернігівського державного технологічного університету, доктору економічних наук

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ЕКОНОМІСТ УКРАЇНИ»

ГАЛУШКІНІЙ Тетяні Павлівні - завідувачеві сектору Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України, доктору економічних наук, м.Одеса

«ЗАСЛУЖЕНИЙ МАШИНОБУДІВНИК УКРАЇНИ»

ХИТРИКУ Василю Онуфрієвичу - директорові - головному конструктору державного підприємства "Базовий центр критичних технологій "Мікротек", кандидату технічних наук, м.Київ

«ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК ОСВІТИ УКРАЇНИ»

АНТОНЮКУ Олександру Васильовичу - проректорові Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, доктору політичних наук, м.Київ
КРЮЧКОВУ Георгію Георгійовичу - завідувачеві кафедри Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, доктору філологічних наук
РАЧИНСЬКОМУ Анатолію Петровичу - вченому секретареві Національної академії державного управління при Президентові України, доктору наук з державного управління, м.Київ.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

18 травня 2012 року