Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №353/2017

Про внесення змін до Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

1. Внести до Положення про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор, затвердженого Указом Президента України від 10 вересня 2011 року № 907 "Про державні стипендії чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор" (зі змінами, внесеними Указом від 12 липня 2013 року № 377), такі зміни:

1)  пункт 2 після слів "проживають в Україні" доповнити словами "та не брали участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях за інші держави";

2)  пункт 8 доповнити абзацом такого змісту:

"Подання про припинення виплати державної стипендії або її відновлення вноситься Міністерству молоді та спорту України національною спортивною федерацією з виду спорту, Національним комітетом спорту інвалідів України або спортивною федерацією інвалідів, що подавали пропозиції про призначення державної стипендії відповідному стипендіату";

3)  у пункті 9:

доповнити пункт після абзацу третього новими абзацами такого змісту:

"порушення вимог антидопінгового законодавства;

участі в офіційних міжнародних спортивних змаганнях за інші держави".

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом шостим;

абзац шостий доповнити словами "крім осіб, які досягли пенсійного віку";

4)  пункт 10 після слів "Міністерство молоді та спорту України" доповнити словами "за поданням національної спортивної федерації з виду спорту, Національного комітету спорту інвалідів України або спортивної федерації інвалідів, що подавали пропозицію про призначення державної стипендії відповідному стипендіату".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України  П.ПОРОШЕНКО

 

 

7 листопада 2017 року