Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №360/2021

Про внесення змін до Указу Президента України від 4 серпня 2006 року № 675

1. Внести до пункту 2 Порядку підготовки пропозицій та попереднього розгляду кандидатур для призначення на посади та звільнення з посад керівників місцевих державних адміністрацій, затвердженого Указом Президента України від 4 серпня 2006 року № 675 (зі змінами, внесеними Указами від 31 грудня 2010 року № 1298, від 9 січня 2018 року № 2 та від 19 вересня 2019 року № 708), такі зміни:

а) після абзацу десятого доповнити новим абзацом такого змісту:

«копія державного сертифіката про рівень володіння державною мовою, що підтверджує відповідний рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови».

У зв'язку з цим абзаци одинадцятий - вісімнадцятий вважати відповідно абзацами дванадцятим - дев’ятнадцятим;

б) абзац сімнадцятий викласти у такій редакції:

«копія трудової книжки (за наявності), послужного списку (для військовослужбовців) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

13 серпня 2021 року