Президент:

Адміністрація:

Президент:

Адміністрація:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №370/2011

Питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади

Відповідно до пункту 15 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити:

Державну службу України з лікарських засобів, Державну службу України з контролю за наркотиками, реорганізувавши Державну службу України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками;

Державне агентство автомобільних доріг України, реорганізувавши Державну службу автомобільних доріг України;

Державне агентство України з туризму та курортів, поклавши на це Агентство функції з реалізації державної політики у сфері туризму та курортів;

Державну інспекцію навчальних закладів України, поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного контролю за діяльністю навчальних закладів;

Державну інспекцію України з безпеки на морському та річковому транспорті, реорганізувавши Державну службу морського та річкового транспорту України;

Державну інспекцію України з безпеки на наземному транспорті, реорганізувавши Державну автотранспортну службу України;

Державну інспекцію України з питань захисту прав споживачів, поклавши на цю Інспекцію функції з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів.

2. Ліквідувати:

Державну службу зв'язку України, поклавши її функції на Міністерство інфраструктури України;

Державну службу технічного регулювання України, поклавши її функції (крім функцій з реалізації державної політики з питань державного контролю у сфері захисту прав споживачів) на Міністерство економічного

розвитку і торгівлі України та Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України.

3. Перейменувати:

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України;

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України на Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України.

4. Внести до Схеми організації та взаємодії центральних органів виконавчої влади, затвердженої Указом Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади", такі зміни:

1) абзац тринадцятий розділу І викласти в такій редакції: "Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства України";

2) у розділі II:

а)   абзаци "Державна автотранспортна служба України",  "Державна служба автомобільних доріг України", "Державна служба зв'язку України", "Державна служба морського та річкового транспорту України" і "Державна служба технічного регулювання України" виключити;

б) абзаци "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України" і "Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації" викласти відповідно в такій редакції:

"Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України";

"Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України";

в) абзац "Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками" замінити двома абзацами такого змісту:

"Державна служба України з контролю за наркотиками Державна служба України з лікарських засобів";

г) доповнити розділ:

після абзацу "Державна служба фінансового моніторингу України" абзацом такого змісту:

"Державне агентство автомобільних доріг У країни";

після абзацу "Державне агентство України з питань кіно" абзацом такого змісту:

"Державне агентство України з туризму та курортів";

після абзацу "Державна екологічна інспекція України" абзацом такого змісту:

"Державна інспекція навчальних закладів України";

після абзацу "Державна інспекція техногенної безпеки України" абзацами такого змісту:

"Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті

Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів";

3) у розділі IV:

а) у пункті 1:

абзаци "Державна служба технічного регулювання України", "Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України" і "Державне агентство України з управління державними корпоративними правами та майном" виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Державна інспекція України з питань захисту прав споживачів";

б) у пункті 2 абзаци "Державна автотранспортна служба України", "Державна служба автомобільних доріг України", "Державна служба зв'язку України", "Державна служба морського та річкового транспорту України" замінити абзацами такого змісту:

"Державне агентство автомобільних доріг України Державне агентство України з туризму та курортів Державна інспекція України з безпеки на морському та річковому транспорті

Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті";

в) у пункті 3 слова "регіонального розвитку" виключити;

г) у пункті 9:

абзац "Державне агентство з питань науки, інновацій та інформації України" замінити абзацом такого змісту:

"Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України";

доповнити пункт абзацом такого змісту:

"Державна інспекція навчальних закладів України";

д) у пункті 10 абзац "Державна служба України з лікарських препаратів і контролю за наркотиками" замінити абзацом такого змісту:

"Державна служба України з лікарських засобів".

5. Кабінету Міністрів України:

1) забезпечувати до завершення реформування системи центральних органів виконавчої влади належне виконання функцій центральних органів виконавчої влади, що ліквідуються, реорганізуються;

2) подати у двомісячний строк:

проекти положень про центральні органи виконавчої влади, утворені цим Указом;

пропозиції про внесення змін до актів законодавства, що випливають Із цього Указу;

3) привести свої рішення у відповідність із цим Указом.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ

6 квітня 2011 року