Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №41/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа»

Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності одночасно із затвердженням Верховною Радою України рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 лютого 2021 року «Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа» у порядку, визначеному частиною другою статті 5 Закону України «Про санкції».

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 лютого 2021 року

Введено в дію
Указом Президента України
від 1 лютого 2021 року № 41/2021

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 1 лютого 2021 року

Про застосування секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа

У зв’язку з недружніми діями Республіки Нікарагуа, які створюють реальні та потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, відповідно до частини другої статті 5 Закону України «Про санкції» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Підтримати пропозиції Кабінету Міністрів України (розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 2020 року № 1271-р).

2. Застосувати строком на п’ять років такі секторальні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до Республіки Нікарагуа:

1) обмеження торговельних операцій із товарами груп 08, 09 і 24 згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у частині заборони експортно-імпортних операцій, операцій із переробки з підприємствами-резидентами;

2) повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

3) запобігання виведенню капіталів за межі України;

4) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

5) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій у Республіку Нікарагуа, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території Республіки Нікарагуа;

6) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з Республіки Нікарагуа чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами Республіки Нікарагуа;

7) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент Республіки Нікарагуа;

8) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності.

3. Кабінету Міністрів України разом зі Службою зовнішньої розвідки України, Службою безпеки України, Національним банком України та іншими державними органами відповідно до компетенції забезпечити реалізацію і моніторинг ефективності секторальних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до Республіки Нікарагуа, передбачених пунктом 2 цього рішення.

4. Міністерству закордонних справ України поінформувати компетентні органи Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки, Канади та інших держав про застосування санкцій.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ