Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №417/2018

Про державні стипендії імені Левка Лук’яненка

З метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів громадян України, незаконно затриманих, утримуваних Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, звільнених з числа таких осіб, підтримки зазначених осіб та членів їх сімей постановляю:

1. Затвердити Положення про державні стипендії імені Левка Лук’яненка (додається).

2. Кабінету Міністрів України забезпечити в установленому порядку внесення пропозицій щодо призначення 3 2018 року державних стипендій імені Левка Лук’яненка.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України П.ПОРОШЕНКО

7 грудня 2018 року

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 7 грудня 2018 року
№ 417/2018

ПОЛОЖЕННЯ
про державні стипендії імені Левка Лук’яненка

1. Державні стипендії імені Левка Лук’яненка (далі — державні стипендії) призначаються громадянам України, незаконно затриманим, утримуваним Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, яка встановила та здійснює загальний контроль на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі (далі — окупаційна адміністрація Російської Федерації), на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі та/або на території Російської Федерації у зв’язку з громадською або політичною діяльністю зазначених осіб, а також звільненим з числа таких осіб.

2. Державна стипендія призначається у розмірі трьох прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Призначається до 100 державних стипендій на рік.

3. Клопотання про призначення державних стипендій подаються Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини, міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською, Севастопольською міськими державними адміністраціями, громадськими об’єднаннями, які провадять діяльність з підтримки та захисту прав і законних інтересів громадян України, зазначених у пункті 1 цього Положення, до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Громадянин України, незаконно затриманий, утримуваний Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації у зв’язку з його громадською або політичною діяльністю, звільнений з числа таких осіб, може особисто звернутися до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України про призначення державної стипендії.

До клопотання про призначення державної стипендії додаються:

копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України кандидата на призначення державної стипендії, а у разі відсутності такого документа — інформація з Єдиного державного демографічного реєстру про особу кандидата, отримана в установленому законодавством порядку;

документи та/або відомості, що підтверджують факт та обставини незаконного затримання, утримування особи Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації у зв’язку з її громадською або політичною діяльністю, звільнення такої особи.

Розгляд клопотань і поданих документів та/або відомостей здійснюється Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України у строк, що становить не більш ніж 20 робочих днів з дати отримання відповідних клопотань. За результатами розгляду Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України вносить Кабінету Міністрів України пропозиції щодо кандидатів на призначення державних стипендій разом із проектом відповідного указу Президента України.

4. Кабінет Міністрів України за результатами розгляду поданих Міністерством з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України пропозицій у строк, що становить не більш ніж 20 робочих днів з дати отримання таких пропозицій, вносить Президентові України відповідний проект указу Президента України про призначення державних стипендій.

5. Державні стипендії призначаються указом Президента України.

6. Державні стипендії виплачуються з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому набрав чинності указ Президента України про призначення державних стипендій.

Виплата державної стипендії, призначеної громадянину України, незаконно затриманому, утримуваному Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, здійснюється у період його незаконного затримання, утримання та протягом одного року після звільнення. Виплата державної стипендії, призначеної звільненому з числа зазначених осіб, здійснюється протягом одного року.

7. Державні стипендії виплачуються щомісяця незалежно від розміру одержуваної стипендіатом заробітної плати, пенсії, інших соціальних виплат.

8. Виплата державної стипендії провадиться шляхом перерахування коштів на особовий рахунок стипендіата, відкритий у банку.

У разі коли стипендіат позбавлений можливості отримувати державну стипендію особисто у зв’язку з його затриманням, утримуванням Російською Федерацією, окупаційною адміністрацією Російської Федерації, державна стипендія може виплачуватися за його письмовою заявою, написаною в присутності його адвоката та завіреною таким адвокатом, на відкритий у банку особовий рахунок члена сім’ї, близького родича, законного представника або іншої визначеної в заяві особи. Державна стипендія має використовуватися виключно в інтересах стипендіата відповідно до його побажань.

9. У разі смерті стипендіата виплата призначеної йому державної стипендії припиняється з місяця, наступного за місяцем, у якому стипендіат помер.

10. Стипендіат може бути позбавлений державної стипендії Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України на підставі пропозиції Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України, якщо в установленому законодавством порядку підтверджено, що дії стипендіата спрямовані, сприяли та/або сприяють окупації частини території України, втраті контролю органами державної влади над частиною території України, забезпеченню та підтримці діяльності незаконних органів (посадових осіб), утворених на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, окупаційної адміністрації Російської Федерації, незаконних збройних формувань чи будь-яких інших органів та формувань на таких територіях, порушенню правового режиму тимчасово окупованої території України, прав і свобод людини та громадянина, норм міжнародного гуманітарного права.

11. Виплата державної стипендії припиняється з місяця, що настає за місяцем, в якому набрав чинності указ Президента України щодо позбавлення державної стипендії.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН