Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №43/2017

Про Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017- 2020 роки

З метою забезпечення підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції постановляю:

1. Затвердити Концепцію вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017-2020 роки (далі - Концепція), що додається.

2. Кабінету Міністрів України:

розробити та затвердити у місячний строк план заходів щодо реалізації Концепції на 2017 рік;

затверджувати щороку до 15 грудня план заходів щодо реалізації Концепції на наступний рік;

здійснювати координацію діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади з реалізації Концепції.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України П.ПОРОШЕНКО

21 лютого 2017 року

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 21 лютого 2017 року № 43/2017

 

КОНЦЕПЦІЯ
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної інтеграції України на 2017 - 2020 роки

1. Загальна частина

Революція Гідності відкрила для України нові перспективи значної активізації стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію.

Виходячи з довгострокової цілі приєднання до загальноєвропейської системи колективної безпеки, основою якої є НАТО, Україна вибудовує нові підходи до забезпечення національної безпеки. З цією метою Україна здійснюватиме інтеграцію до європейського політичного, економічного, правового простору з метою набуття членства в Європейському Союзі, а також поглиблюватиме співробітництво з НАТО з метою досягнення критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації.

Для підвищення рівня підтримки громадськістю державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та досягнення політичних цілей необхідним є:

інформування громадськості України з питань євроатлантичної інтеграції, зокрема шляхом роз'яснення засад, принципів, політики та діяльності НАТО, змісту і засад взаємодії України з НАТО, стану та перспектив такого співробітництва, а також ролі НАТО у зміцненні міжнародної стабільності і безпеки;

інформування громадськості держав - членів НАТО про Україну з метою формування позитивного ставлення до неї як держави, яка поділяє демократичні цінності з державами - членами НАТО, а також доведення переваг тісних взаємовідносин з Україною;

дальше поглиблення співробітництва України з НАТО щодо впровадження глибинних демократичних реформ, використання потенціалу та практичної допомоги держав - членів НАТО у підвищенні обороноздатності України для протидії агресії Російської Федерації, а також у сфері реформування сектору безпеки і оборони та оборонно-промислового комплексу за стандартами НАТО.

2. Мета Концепції

Основна мета Концепції полягає у підвищенні рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та рівня довіри до НАТО як до інституції, яка відіграє ключову роль у зміцненні міжнародної безпеки.

Комунікаційними цілями Концепції є:

поглиблення формування розуміння і підтримки громадянами України державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та практичних кроків щодо зближення з НАТО;

підвищення рівня розуміння та довіри з боку громадян України до засад, принципів, політики та діяльності НАТО;

протидія дезінформації, спрямованій на дискредитацію НАТО та відносин України з НАТО;

підвищення рівня розуміння у державах - членах НАТО ролі та значення України як надійного партнера у сфері підтримання безпеки євроатлантичного простору;

підвищення рівня розуміння громадянами України необхідності посилення міжнародного сприйняття та репутації України шляхом більш тісної співпраці з НАТО.

Реалізація Концепції базуватиметься на таких принципах:

точність, достовірність, надійність, своєчасність та публічність інформації;

ефективність та прозорість використання фінансових та людських ресурсів;

широке залучення громадськості через проведення діалогу і дискусій щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції та відносин України з НАТО;

широке залучення центральних і місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, а також громадянського суспільства до імплементації Концепції;

координація проведення інформаційних заходів з НАТО через Представництво НАТО в Україні, Центр інформації та документації НАТО в Україні, Офіс зв'язку НАТО в Україні, контактне Посольство НАТО в Україні, Місію України при НАТО, а також з державами - членами НАТО.

3. Цільові аудиторії

Аудиторія Концепції розподілена на внутрішню (громадяни, які проживають в Україні) та зовнішню (громадяни держав - членів НАТО та держав - партнерів НАТО, українська громада за кордоном).

4. Реалізація Концепції

Реалізація Концепції забезпечуватиметься центральними і місцевими органами виконавчої влади та іншими державними органами.

Центральні і місцеві органи виконавчої влади та інші державні органи мають надавати максимальне та всебічне сприяння неурядовим організаціям, активістам та волонтерам у рамках підготовки, організації та проведення заходів з інформування та роз'яснення державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Засобами, необхідними для імплементації Концепції, мають стати:

створення каналів комунікації для поширення публічної інформації та залучення громадськості до комунікації та оцінки громадської думки щодо відносин Україна - НАТО;

використання інструментів взаємодії України з НАТО, зокрема Партнерства із стратегічних комунікацій, для забезпечення ефективного інформування громадськості та створення необхідних комунікаційних інституційних систем і навичок;

залучення міжнародних донорів;

залучення регіональних інформаційних центрів, що опікуються питаннями євроатлантичної безпеки;

ефективна взаємодія центральних і місцевих органів виконавчої влади та інших державних органів з Представництвом НАТО в Україні, Центром інформації і документації НАТО в Україні, Офісом зв'язку НАТО в Україні, контактним Посольством НАТО в Україні, радниками НАТО, акредитованими в Україні.

5. Джерела фінансування

Реалізація Концепції здійснюватиметься за рахунок і в межах бюджетних призначень, передбачених центральним органам виконавчої влади, іншим державним органам на відповідний рік, інших джерел, не заборонених законодавством.

Для реалізації Концепції також можуть бути залучені фінансові можливості вітчизняних і міжнародних бізнесових організацій, фондів, неурядових організацій тощо.

6. Очікувані результати

Очікуваним результатом реалізації Концепції є підвищення рівня підтримки громадянами державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції.

Забезпечення вдосконалення інформування громадськості щодо євроатлантичної інтеграції України передбачає:

проведення двічі на рік моніторингу та аналізу громадської думки різних цільових аудиторій для відстеження змін у ставленні громадськості та визначення факторів впливу на підтримку НАТО і державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, відносин України з Альянсом;

проведення моніторингу веб-сайтів органів державної влади та громадських організацій, а також засобів масової інформації загальнодержавної та регіональної сфери розповсюдження щодо розміщення інформації з питань євроатлантичної інтеграції України;

проведення на постійній основі брифінгів з актуальних та поточних питань співробітництва з НАТО, конференцій, круглих столів, семінарів, інформаційних заходів на тему євроатлантичної інтеграції України, зокрема днів євроатлантичного партнерства, днів Академії НАТО та тижнів НАТО;

функціонування (наповнення) тематичного веб-порталу "Україна - НАТО" та оновлення офіційних веб-сайтів органів державної влади щодо державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції, розміщення у громадських місцях інформаційно-роз'яснювальних стендів, проведення тематичних художніх та фотовиставок, розповсюдження видань з питань євроатлантичної інтеграції (плакатів, листівок, календарів);

активізацію співпраці з Мережею партнерства Україна - НАТО під егідою Спільної робочої групи Україна - НАТО з питань воєнної реформи високого рівня;

започаткування відзначення щороку 9 липня річниці підписання Хартії про особливе партнерство між Україною та Організацією Північноатлантичного договору;

створення теле- і радіопрограм з роз'ясненням державної політики у сфері євроатлантичної інтеграції;

підготовку та видання підручників і навчальних посібників, аналітичних матеріалів та іншої інформаційної продукції з питань євроатлантичної інтеграції для загальноосвітніх та вищих навчальних закладів;

проведення тематичних навчань, курсів та семінарів для учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів, учнів, слухачів професійно-технічних навчальних закладів і студентів (курсантів) вищих навчальних закладів;

проведення у взаємодії з неурядовими організаціями щорічних всеукраїнських конкурсів на знання проблематики євроатлантичної інтеграції, дитячих малюнків, студентських наукових робіт;

підготовку та видання збірок матеріалів про окремі аспекти євроатлантичної інтеграції України для розповсюдження у державних органах, навчальних закладах та засобах масової інформації.

Глава Адміністрації Президента України І.РАЙНІН