Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №452/2021

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері"

Відповідно до статті 107 Конституції України  постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 липня 2021 року "Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері" (додається).

2. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 28 травня 2015 року № 298 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".

3. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 серпня 2021 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 28 серпня 2021 року № 452/2021

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України

від 30 липня 2021 року

Про заходи з нейтралізації загроз в енергетичній сфері

Розглянувши комплекс питань, пов’язаних зі станом справ у паливно-енергетичному комплексі України, та з метою підвищення ефективності державної політики у сфері енергетичної безпеки, недопущення зростання ціни на електричну енергію для населення Рада національної безпеки і оборони України  вирішила:

1. Кабінетові Міністрів України:

1) у триденний строк разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, Донецькою обласною державною адміністрацією, акціонерним товариством "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" опрацювати питання щодо управління публічним акціонерним товариством "По газопостачанню та газифікації "Донецькоблгаз" для гарантованого забезпечення природним газом споживачів регіону;

2) у двотижневий строк разом із Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України та Апаратом Ради національної безпеки і оборони України з метою забезпечення обґрунтованості та прийнятності параметрів стимулюючого регулювання для операторів систем розподілу електричної енергії:

а) провести аналіз:

методики оцінки активів суб’єктів природних монополій, суб’єктів господарювання на суміжних ринках у сфері комбінованого виробництва електричної та теплової енергії і за результатами внести пропозиції стосовно її коригування з подальшим коригуванням відповідних тарифів операторів систем розподілу;

співвідношення вартості електричної енергії порівняно з вартістю розподілу та передачі електричної енергії в тарифі на електричну енергію, зокрема для побутових споживачів, але не лише на предмет обґрунтованості такого співвідношення;

б) розробити дієвий механізм забезпечення можливості введення тимчасової адміністрації до суб’єктів господарювання, які здійснюють діяльність в енергетичній сфері, в разі загрози порушення безпеки постачання електричної енергії та/або порушення такими суб’єктами ліцензійних вимог провадження господарської діяльності;

3) у двотижневий строк разом із Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України, Службою безпеки України та Апаратом Ради національної безпеки і оборони України:

здійснити аналіз структури власності всіх операторів систем розподілу електричної енергії та постачальників універсальних послуг і встановити реальних кінцевих бенефіціарних власників таких суб’єктів господарювання;

здійснити перевірку достатності виконаних заходів з відокремлення діяльності всіх операторів систем розподілу електричної енергії від діяльності з постачання електричної енергії та вжити заходів щодо недопущення функціонування вертикально інтегрованих суб’єктів господарювання;

4) внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

а) до 31 жовтня 2021 року:

про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових засадах та надання права виробникам електричної енергії виходити з балансуючої групи гарантованого покупця та вільно продавати електричну енергію на ринку;

щодо повноважень Міністерства енергетики України в частині забезпечення безпеки постачання електричної енергії та природного газу, надійного функціонування та сталого розвитку об’єднаної енергетичної системи України, газотранспортної та газорозподільної систем України;

б) до 31 грудня 2021 року про внесення змін до деяких законів України щодо:

удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії генеруючими установками споживачів;

продажу електричної енергії за двосторонніми договорами на електронних аукціонах з метою запровадження рівних умов реалізації електричної енергії за двосторонніми договорами для суб’єктів державного та приватного секторів економіки і підвищення прозорості та конкурентоспроможності ринку двосторонніх договорів шляхом створення повноцінної біржі з прозорим механізмом аукціонів;

5) розробити та внести в установленому порядку на розгляд Верховної Ради України законопроекти:

а) до 30 вересня 2021 року "Про особливості утворення акціонерного товариства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";

б) до 31 грудня 2021 року щодо обов’язкової передачі правонаступником оператора газорозподільної системи боргових зобов’язань та їх погашення перед оператором газотранспортної системи;

6) розробити та затвердити:

а) до 31 жовтня 2021 року:

порядок та джерела фінансування природоохоронних заходів, передбачених Національним планом скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 року № 796-р;

перелік заходів для забезпечення модернізації української енергосистеми з урахуванням зобов’язань України, що випливають з її участі в Паризькій угоді та інших міжнародних договорах з питань адаптації до зміни клімату, заміщення вугільної генерації іншими джерелами енергії, інтеграції до європейських енергетичних ринків, залучення інвестицій у відповідні проекти модернізації;

б) до 31 грудня 2021 року:

критерії оцінки допустимості державної допомоги на захист навколишнього природного середовища та у сфері енергетики;

порядок поступового переходу до економічно обґрунтованої ціни на електричну енергію для побутових споживачів та здійснення в умовах такого переходу соціального захисту осіб, які потребують державної підтримки та допомоги;

порядок забезпечення оплати (з визначенням джерел фінансування) за споживання електричної енергії комунальними і державними підприємствами водопостачання та водовідведення, державними вугледобувними підприємствами, оплата за спожиті енергоносії яких гарантується державою;

7) до 31 серпня 2021 року:

а) опрацювати питання щодо:

введення плати за потужність для виробників електричної енергії з метою підтримки доступного резерву генерувальних потужностей в обсягах, достатніх для забезпечення балансової надійності об’єднаної енергетичної системи України та безпеки постачання електричної енергії;

створення нового водневого продуктопроводу Україна – ЄС та залучення інвестицій для реалізації цього проекту;

б) внести зміни до Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок у частині перегляду строків реалізації природоохоронних заходів і складу обладнання;

8) до 30 вересня 2021 року:

а) розробити та затвердити план установлення справедливої вартості електричної енергії для побутових споживачів;

б) забезпечити перехід від товарного до фінансового механізму покладення спеціальних обов’язків на учасників ринку електричної енергії для забезпечення загальносуспільних інтересів у процесі функціонування ринку електричної енергії із забезпеченням доступності електричної енергії для побутових споживачів з 1 жовтня 2021 року, зокрема, з урахуванням покладення таких спеціальних обов’язків на оператора системи передачі та операторів систем розподілу;

в) запровадити дієвий механізм відповідальності за безоплатне споживання електричної енергії та несвоєчасні розрахунки між учасниками ринку електричної енергії;

г) забезпечити своєчасне оприлюднення результатів моніторингу функціонування ринку електричної енергії, його сегментів та здійснення аудиту системи управління ринком з оприлюдненням результатів такого аудиту;

ґ) завершити проведення процедур оцінки впливу на довкілля та транскордонного впливу, а також відповідних консультацій стосовно будівництва енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електростанції;

9) до 31 жовтня 2021 року:

а) розробити заходи щодо державного стимулювання, зокрема за рахунок надання майданчиків з готовими схемами підключення до електричних і газових мереж, будівництва маневрених генеруючих потужностей та систем накопичення енергії;

б) прискорити впровадження аукціонів на будівництво маневрених генеруючих потужностей;

в) активізувати роботу щодо інтеграції України до Європейської мережі операторів системи передачі електроенергії (ENTSO-E) відповідно до взятих державою міжнародних зобов’язань;

г) забезпечити завершення реалізації заходів щодо готовності підприємств, установ і організацій паливно-енергетичного комплексу до виконання завдань в особливий період та прийняти відповідні рішення;    ґ) забезпечити накопичення природного газу, резервних видів палива та вугілля для безперебійної роботи паливно-енергетичного комплексу України в опалювальний період 2021/22 року;

д) забезпечити пріоритетність надання напіввагонів для відвантаження вугільної продукції залізничним транспортом відповідно до заявок вугільних підприємств (шахт та центральних збагачувальних фабрик);

е) ужити заходів щодо посилення державного контролю за безпекою та якістю нафтопродуктів, що використовуються в Україні;

є) затвердити плани заходів щодо стимулювання розвитку вітчизняної нафтопереробної галузі, забезпечення використання на території України якісних нафтопродуктів;

ж) визначити заходи із захисту національних інтересів держави та мінімізації економічних збитків державі внаслідок будівництва газопроводів в обхід території України;

з) опрацювати додаткові заходи для забезпечення можливості рівного доступу до ресурсу природного газу та запровадження прозорого механізму формування цін на природний газ;

и) розробити та внести до Верховної Ради України проект Закону України "Про внесення змін та доповнень до Закону України "Про ринок природного газу" (щодо обов’язкового продажу домінуючими учасниками ринку природного газу певних обсягів своїх ресурсів природного газу внутрішнього видобутку на платформах організованої торгівлі (біржах) за чітко визначеними правилами та умовами);

і) опрацювати питання залучення українських компаній до реалізації газотранспортних проектів у країнах Європи;

ї) забезпечити реалізацію керівних принципів корпоративного врядування на підприємствах державної форми власності Організації економічного співробітництва та розвитку в акціонерному товаристві "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України";

й) визначити центральний орган виконавчої влади, відповідальний за:

реалізацію державної політики в системі газорозподілу як виконавчий орган державного контролю за функціонуванням об’єктів критичної інфраструктури;

формування та ведення реєстру об’єктів газорозподільних систем усіх форм власності;

10) до 31 грудня 2021 року схвалити водневу стратегію України та затвердити план заходів з її виконання, який має передбачати внесення відповідних змін до актів законодавства;

11) до 31 жовтня 2021 року разом із:

Донецькою, Запорізькою та Харківською обласними державними адміністраціями опрацювати питання щодо необхідності будівництва додаткових газорозподільних систем для гарантованого забезпечення природним газом споживачів зазначених регіонів;

обласними державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування розробити та затвердити план заходів щодо забезпечення підприємствами теплової генерації своєчасних і повних розрахунків за використаний природний газ;

обласними державними адміністраціями опрацювати питання щодо формування програм розвитку регіонів на основі економічно ефективного врахування потенціалу місцевих видів палива та гідроенергетичних ресурсів, логістики, регіональної та загальнодержавної енергетичної інфраструктури;

12) разом із Фондом державного майна України:

а) до 31 серпня 2021 року:

виключити з переліку об’єктів великої приватизації державної власності та переліку об’єктів малої приватизації державної власності належні державі пакети акцій операторів систем розподілу електричної енергії з подальшим визначенням Міністерства енергетики України органом управління такими пакетами акцій;

завершити реалізацію заходів щодо відокремлення діяльності операторів систем розподілу електричної енергії, акції яких перебувають у державній власності, та постачальників універсальних послуг і здійснити передачу постачальників універсальних послуг державної форми власності в управління державного підприємства "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом";

б) до 31 січня 2022 року:

активізувати роботу з повторного укладення договорів експлуатації/оренди газорозподільних систем державної форми власності;

забезпечити проведення:

– інвентаризації об’єктів газопостачання всіх форм власності, які використовуються для розподілу природного газу;

– перевірки наявності правовстановлювальних документів на державне майно, що використовується для розподілу природного газу, та у разі потреби їх відновлення відповідно до результатів проведеної інвентаризації згідно з абзацом другим цього підпункту;

– незалежної оцінки газорозподільних систем відповідно до результатів проведеної інвентаризації;

– інвентаризації земельних ділянок, на яких розташовані об’єкти газотранспортної системи, та за результатами в установленому порядку врегулювання питань їх постійного користування/оренди без зміни цільового призначення;

13) до 31 грудня 2021 року:

а) разом із Фондом державного майна України, Антимонопольним комітетом України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, забезпечити проведення в установленому порядку позапланових перевірок діяльності суб’єктів господарювання у сфері розподілу природного газу в частині належного зберігання об’єктів газорозподільних систем державної форми власності;

б) разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку і Національним банком України схвалити Концепцію запровадження та розвитку ринку "зелених" облігацій та затвердити план заходів з її реалізації;

в) разом з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, Антимонопольним комітетом України, учасниками ринку природного газу розробити та затвердити план заходів з нарощування ліквідності біржової торгівлі газом в Україні;

г) разом з Антимонопольним комітетом України та Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, розробити та затвердити план заходів із забезпечення відокремлення діяльності з розподілу природного газу та його постачання з метою усунення обмежень конкуренції з боку пов’язаних операторів газорозподільних систем та постачальників газу на роздрібному ринку;

ґ) разом з Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та Антимонопольним комітетом України розробити і затвердити план заходів із забезпечення 100-відсоткового обліку споживання енергоресурсів побутовими споживачами.

2. Антимонопольному комітету України із залученням у разі необхідності правоохоронних органів перевірити відповідність дій:

а) газопостачальних компаній на предмет дотримання норм законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки та проведення опалювального періоду 2020/21 року;

б) акціонерного товариства "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" на предмет дотримання норм законодавства про захист економічної конкуренції під час реалізації природного газу, видобутого суб’єктами господарювання, пов’язаними з ним відносинами контролю. 

3. Запропонувати Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, разом з іншими центральними органами виконавчої влади опрацювати питання:

1) відкриття інформації щодо учасників ринків на власних сайтах та на сайтах операторів на всіх сегментах ринків, інформації у системі ринку щодо фактичних обсягів продажу електричної енергії на ринку двосторонніх договорів, ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку, небалансів на балансуючому ринку, додаткових послуг на сегментах ринків електроенергії для уникнення ризику зловживань;

2) удосконалення правил функціонування ринку електричної енергії в частині ціноутворення згідно з нормами європейського законодавства;

3) внесення змін до нормативно-правових документів щодо:

а) перепродажу електроенергії на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку з боку постачальників і трейдерів;

б) встановлення максимальної граничної ціни на ринку "на добу наперед", внутрішньодобовому ринку та балансуючому ринку на рівні максимальної ціни електричної енергії, виробленої генеруючими установками об’єднаної енергетичної системи України;

в) доцільності перегляду структури тарифу газопостачальних компаній та передбачення в тарифах на розподіл природного газу витрат на оплату оренди державних газорозподільних систем за рахунок зменшення витрат планового прибутку.

4. Скасувати рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями", введене в дію Указом Президента України від 28 травня 2015 року № 298.

5. Запропонувати Президентові України визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 28 травня 2015 року № 298 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 травня 2015 року "Про стан виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 листопада 2014 року "Про стан забезпечення енергетичної безпеки держави та невідкладні заходи щодо сталого проведення опалювального сезону 2014/15 року" та додаткові заходи для гарантованого забезпечення вітчизняних споживачів енергоносіями".

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ