Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

одОстанні документи
Пошук документів

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №457/2022

Про внесення змін до Указу Президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016

1. Внести до Указу Президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016 "Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу" (зі змінами, внесеними Указом від 19 травня 2020 року № 189/2020) такі зміни:

1) у Положенні про військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу, затвердженому зазначеним Указом:

у пункті 1 слово "(військовозобов'язаного)" замінити словами "(військовозобов'язаного, резервіста)";

пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:

"2. Військовий квиток є єдиним для військовослужбовців рядового, сержантського і старшинського складу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань, а також для військовозобов'язаних і резервістів.

3. Військові квитки видаються:

1) районними (об'єднаними районними), міськими (районними у містах, об'єднаними міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) у таких випадках:

призову або прийняття на військову службу;

зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

прийняття на службу у військовому резерві Збройних Сил України та інших утворених відповідно до закону військових формувань;

припинення альтернативної (невійськової) служби у разі закінчення строку її проходження;

зняття з військового обліку за станом здоров'я у випадках, визначених Міністерством оборони України (якщо раніше військовий квиток не видавався);

виключення з військового обліку за станом здоров'я (якщо раніше військовий квиток не видавався);

позбавлення військового звання офіцерського складу;

2) відповідним підрозділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України після звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі безпеки України у запас цієї Служби або у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався), а також у випадку позбавлення військового звання офіцерського складу;

3) відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України після звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України у запас цієї Служби або у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався), а також у випадку позбавлення військового звання офіцерського складу" ;

у пункті 4: абзаци сьомий – дев'ятий викласти в такій редакції:

"На внутрішньому лівому боці обкладинки військового квитка у верхній частині зображено малий Державний Герб України на фоні зображення Державного Прапора України. На цей бік обкладинки вносяться прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) власника квитка, дані про дату видачі та територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що видав військовий квиток. Нижче відводиться місце для підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки, фотокартки розміром 35 х 45 мм та підпису власника військового квитка.

До військового квитка особи рядового складу, сержантського і старшинського складу Служби безпеки України, звільненої з військової служби у запас або у відставку, замість даних про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що видав військовий квиток, підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться дані про підрозділ Центрального управління або регіональний орган Служби безпеки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України.

До військового квитка особи сержантського і старшинського складу Служби зовнішньої розвідки України, звільненої з військової служби у запас або у відставку, замість даних про територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, що видав військовий квиток, підпису керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки вносяться дані про відповідний підрозділ Служби зовнішньої розвідки України, що видав військовий квиток, та проставляється підпис керівника відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України";

після абзацу дев’ятого доповнити новим абзацом десятим такого змісту:

"Записи та фотокартка у військовому квитку засвідчуються гербовою мастиковою печаткою".

У зв'язку з цим абзаци десятий - п'ятнадцятий вважати відповідно абзацами одинадцятим - шістнадцятим;

пункт 6 викласти в такій редакції:

"6. Військовослужбовці (військовозобов'язані, резервісти) зобов'язані надійно зберігати військові квитки, стежити за своєчасним і точним внесенням до них змін та виконувати вимоги Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу".

Повторно військовий квиток може бути видано військовослужбовцю (військовозобов'язаному, резервісту) за рішенням керівника відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, який відповідає за стан військового обліку), на підставі особистого рапорту (заяви) військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) у випадках:

непридатності військового квитка для дальшого користування; знищення військового квитка під час стихійного лиха; втрати або викрадення військового квитка;

зміни прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста).

Видача військового квитка у зв'язку зі зміною прізвища, імені та по батькові військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) здійснюється на підставі одержаного військовослужбовцем (військовозобов'язаним, резервістом) нового паспорта громадянина України";

у пункті 7 слова "військовозобов'язаний - військовому комісару районного (міського) військового комісаріату" замінити словами "військовозобов'язаний, резервіст - керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки";

пункти 8 - 12 викласти в такій редакції:

"8. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці:

військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) зобов'язаний здати військовий квиток до штабу військової частини (територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку) і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України;

військовозобов'язаний, резервіст Служби безпеки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби безпеки України;

військовозобов'язаний, резервіст Служби зовнішньої розвідки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.

9. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України", підлягає здачі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем перебування на військовому обліку.

10. У випадку смерті військовослужбовця (військовозобов'язаного, резервіста) військовий квиток здається до штабу військової частини, де проходив службу військовослужбовець, або органу державної реєстрації актів цивільного стану, а після реєстрації смерті надсилається до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку.

У випадку смерті військовозобов'язаного, резервіста Служби безпеки України військовий квиток здається до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку.

У випадку смерті військовозобов'язаного, резервіста Служби зовнішньої розвідки України військовий квиток здається до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку.

11. Знайдений військовий квиток підлягає здачі до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У разі якщо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано знайдений військовий квиток військовозобов'язаного, резервіста Служби безпеки України, такий квиток передається керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування військовозобов'язаного, резервіста на військовому обліку.

У разі якщо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано знайдений військовий квиток військовозобов'язаного, резервіста Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток передається керівником територіального центру комплектування та соціальної підтримки до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування військовозобов'язаного, резервіста на військовому обліку.

12. Військові квитки військовослужбовців (військовозобов'язаних, резервістів), засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Військові квитки військовозобов'язаних, резервістів Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України";

у пункті 13 слово "(військовозобов'язаний)" замінити словами "(військовозобов'язаний, резервіст)";

пункт 14 викласти в такій редакції:

"14. За зіпсуття або недбале зберігання військового квитка, яке спричинило його втрату, військовослужбовець (військовозобов'язаний, резервіст) несе відповідальність відповідно до закону";

абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Облік, видача, зберігання, заповнення і знищення бланків військових квитків провадиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України відповідно";

2) у Положенні про військовий квиток офіцера запасу, затвердженому зазначеним Указом:

абзаци другий - четвертий пункту 2 викласти в такій редакції:

"районними (об'єднаними районними), міськими (районними у містах, об'єднаними міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі - територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) - офіцерам запасу Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту та інших утворених відповідно до закону військових формувань під час первинної постановки на військовий облік офіцерів запасу Збройних Сил України, а також особам офіцерського складу, звільненим з військової служби у відставку;

відповідним підрозділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України - офіцерам запасу Служби безпеки України та особам офіцерського складу Управління державної охорони України, які звільнені з військової служби у запас Служби безпеки України, а також особам офіцерського складу, звільненим з військової служби в Службі безпеки України у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався);

відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України - офіцерам запасу, які зараховані у запас Служби зовнішньої розвідки України, а також особам офіцерського складу, звільненим з військової служби у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався)";

друге речення абзацу шостого пункту 3 після слів "по батькові" доповнити словами "(за наявності)";

пункт 4 викласти в такій редакції:

"4. Записи та відмітки у військовому квитку роблять посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіональних органів Служби безпеки України, відповідних підрозділів Служби зовнішньої розвідки України), які відповідають за його заповнення й видачу. Записи у військовому квитку засвідчуються гербовою мастиковою печаткою";

абзац другий та сьомий пункту 6 викласти відповідно в такій редакції:

"Повторно військовий квиток може бути видано офіцеру запасу за рішенням керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівника відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, заступника Голови Служби зовнішньої розвідки України, який відповідає за стан військового обліку), на підставі особистої заяви офіцера у випадках:";

"Видача військового квитка у зв'язку зі зміною прізвища, імені та по батькові офіцера запасу здійснюється на підставі одержаного офіцером запасу нового паспорта громадянина України";

після пункту 6 доповнити новим пунктом 7 такого змісту:

"7. Про втрату військового квитка офіцер запасу зобов'язаний невідкладно повідомити керівнику територіального центру комплектування та соціальної підтримки (керівнику відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, керівнику відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України), в якому він перебуває на військовому обліку".

У зв'язку з цим пункти 7 - 14 вважати пунктами 8 - 15; пункти 8 - 12 та 14 викласти відповідно в такій редакції:

"8. У разі виїзду за кордон на строк більш як три місяці офіцер запасу зобов'язаний здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку й одержати про це довідку за зразком, затвердженим Міністерством оборони України.

Офіцер запасу Служби безпеки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби безпеки України;

Офіцер запасу Служби зовнішньої розвідки України зобов'язаний здати військовий квиток до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку і одержати про це довідку за зразком, затвердженим Головою Служби зовнішньої розвідки України.

9. Військовий квиток особи, яка припинила громадянство України відповідно до Закону України "Про громадянство України", підлягає здачі до територіального центру комплектування та соціальної підтримки (відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України) за місцем перебування на військовому обліку.

10. У випадку смерті офіцера запасу військовий квиток померлого, який перебував на військовому обліку у:

Збройних Силах України - здається до органу державної реєстрації актів цивільного стану, який надсилає такий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем перебування на військовому обліку;

Службі безпеки України - здається до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України за місцем перебування на військовому обліку;

Службі зовнішньої розвідки України - здається до відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування на військовому обліку.

11. Знайдений військовий квиток підлягає здачі до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

У разі якщо до територіального центру комплектування та соціальної підтримки передано знайдений військовий квиток офіцера запасу Служби безпеки України чи Служби зовнішньої розвідки України, такий квиток пере-дається територіальним центром комплектування та соціальної підтримки до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України чи відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України за місцем перебування офіцера запасу на військовому обліку.

12. Військові квитки офіцерів запасу, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Військові квитки офіцерів запасу Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, засуджених до позбавлення волі, обмеження волі або арешту, вилучаються та надсилаються судами до відповідного підрозділу Центрального управління або регіонального органу Служби безпеки України, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки України";

"14. За зіпсуття або недбале зберігання військового квитка, яке спричинило його втрату., офіцер запасу несе відповідальність відповідно до закону";

абзац другий пункту 15 викласти в такій редакції:

"Облік, видача, зберігання, заповнення і знищення бланків військових квитків провадиться в порядку, визначеному Міністерством оборони України, Службою безпеки України та Службою зовнішньої розвідки України відповідно".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

28 червня 2022 року