Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №568/2022

Про Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей

Відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей як консультативно-дорадчий орган при Президентові України.

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей;

персональний склад Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

8 серпня 2022 року

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 серпня 2022 року № 568/2022

ПОЛОЖЕННЯ

про Координаційну раду з питань захисту та безпеки дітей

1. Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей є консультативно-дорадчим органом при Президентові України (далі – Координаційна рада).

2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційної ради є:

системний аналіз ситуації, визначення напрямів та пріоритетів щодо захисту прав та безпеки дітей, насамперед в умовах воєнного стану, напрацювання пропозицій щодо заходів з попередження вчинення злочинів проти дітей, недопущення примусової депортації юних громадян України за межі держави, сприяння скоординованій реалізації таких заходів, забезпечення моніторингу ефективності їх реалізації;

внесення на розгляд Президентові України пропозицій щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань із захисту прав і безпеки дітей;

підготовка проектів нормативно-правових актів, прийняття і реалізація яких є необхідними для ефективного розслідування злочинів проти дітей, фактів їх примусової депортації за межі держави;

напрацювання пропозицій щодо налагодження взаємодії з інститутами громадянського суспільства, у тому числі з громадськими об'єднаннями, релігійними організаціями, а також з міжнародними організаціями у вирішенні питань захисту прав дитини в умовах воєнного стану, сприяння їх залученню до участі у захисті дітей, постраждалих внаслідок війни;

моніторинг ситуації щодо встановлення, знаходження та повернення дітей, які примусово переміщені з тимчасово окупованих територій України;

моніторинг ситуації щодо тимчасового переміщення (евакуації) дітей, у тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з інвалідністю, дітей з особливими освітніми потребами, які проживають або зараховані до закладів різних типів, форм власності та підпорядкування на цілодобове перебування, з територій, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) або межують з таким територіями, повернення та влаштування таких дітей у післявоєнний період.

4. Координаційна рада для виконання покладених на неї завдань має право в установленому порядку:

створювати тимчасові робочі, експертні групи, інші робочі органи для розроблення та детального опрацювання окремих питань, що належать до компетенції Координаційної ради, визначати порядок їх роботи, залучати до роботи в таких групах експертів і фахівців (відповідно за їх згодою або за погодженням з їх керівниками), координувати та коригувати роботу створених тимчасових робочих груп, заслуховувати їх звіти;

запрошувати на свої засідання представників державних органів, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, експертів;

залучати до розгляду питань, що належать до компетенції Координаційної ради, працівників органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за їх згодою);

запитувати та одержувати від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, працівників підприємств, установ, організацій інформацію, документи і матеріали.

5. Координаційна рада у процесі виконання покладених на неї завдань взаємодіє з Національною радою з відновлення України від наслідків війни, іншими допоміжними органами і службами, створеними Президентом України, а також державними органами, органами місцевого самоврядування, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями.

6. Координаційна рада утворюється у складі голови, секретаря та інших членів Координаційної ради, які беруть участь у її роботі на громадських засадах.

Головою Координаційної ради є Керівник Офісу Президента України.

Персональний склад Координаційної ради затверджує Президент України за пропозицією голови Координаційної ради.

7. Організаційною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше одного разу на місяць, і скликаються секретарем Координаційної ради за дорученням голови Координаційної ради.

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні більше половини від її складу.

Засідання Координаційної ради є відкритими. Голова Координаційної ради у разі необхідності може прийняти рішення про проведення закритого засідання.

8. Рішення Координаційної ради приймається більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційної ради.

За результатами засідання Координаційної ради може оформлятися протокол, який підписує секретар Координаційної ради.

9. Діяльність Координаційної ради є відкритою і гласною.

Відкритість діяльності Координаційної ради забезпечується шляхом створення умов для присутності на її засіданнях представників засобів масової інформації (крім випадків проведення закритого засідання),  гласність – шляхом розміщення інформації про діяльність Координаційної ради на веб-сайті Офіційного інтернет-представництва Президента України.

Координаційна рада систематично інформує громадськість про свою діяльність.

10. Організаційне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється Офісом Президента України, Державним управлінням справами (у межах компетенції).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Указом Президента України

від 8 серпня 2022 року № 568/2022

СКЛАД

Координаційної ради з питань захисту та безпеки дітей

ЄРМАК Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, голова Координаційної ради

БОГДАН Василь Васильович – начальник Управління ювенальної превенції Національної поліції України

БОРОДАЙ Олексій Миколайович – заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

ВОЛКОВА Ксенія Миколаївна – представник громадської організації "Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (за згодою)

ГЕРАСИМЧУК Дар'я Михайлівна – Радник – уповноважений Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації, секретар Координаційної ради

ГОРЯЙНОВ Роман В'ячеславович – директор Департаменту Консульської служби Міністерства закордонних справ України

ЄМЕЦЬ Наталія Валеріївна – начальник відділу аналітики Департаменту захисту прав громадян, постраждалих від збройної агресії, Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

КІЦУЛ Юрій Степанович – начальник відділу з питань захисту прав дитини Департаменту моніторингу дотримання прав людини Міністерства внутрішніх справ України

КОШЕЛЕНКО Костянтин Борисович – заступник Міністра соціальної політики України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації

ЛОМАКІНА Тетяна Анатоліївна – Радник – уповноважений Президента України з питань безбар'єрності

ЛУБІНЕЦЬ Дмитро Валерійович – Уповноважений Верховної Ради України з прав людини (за згодою)

МУДРА Ірина Романівна – заступник Міністра юстиції України

МУСТЕЦА Ігор Васильович – заступник Генерального прокурора (за згодою)

ОЛЕКСЮК Лілія Віталіївна – представник громадської організації "Всеукраїнська асоціація "Інформаційна безпека та інформаційні технології" (за згодою)

ПАВЛІЧЕНКО Катерина Володимирівна – заступник Міністра внутрішніх справ України

ПОХОДА Оксана Олександрівна – начальник відділу міжвідомчої координації та міжнародного співробітництва державного підприємства "Український національний центр розбудови миру"

СМИРНОВ Андрій Олександрович – Заступник Керівника Офісу Президента України

СОКОЛОВСЬКА Юлія Сергіївна – Заступник Керівника Офісу Президента України

СУШКО Павло Миколайович – народний депутат України (за згодою)

ТАПАНОВА Роза Асхатівна – експерт (за згодою)

ТИМОШЕНКО Кирило Владленович – Заступник Керівника Офісу Президента України

ТОКАРЄВА Уляна Дмитрівна – заступник Міністра соціальної політики України

ТРЕТЬЯКОВА Галина Миколаївна – народний депутат України (за згодою)

УСЕНКО Юлія Анатоліївна – начальник Департаменту захисту прав дітей та протидії насильству Офісу Генерального прокурора (за згодою)

ФІЛІПІШИНА Аксана Анатоліївна – Представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з питань дотримання прав дитини та сім'ї (за згодою).

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК