Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №60/2016

Про внесення змін до Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України

1. Внести до Порядку здійснення захисту прав та інтересів України під час урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, затвердженого Указом Президента України від 25 червня 2002 року № 581 (в редакції Указу від 3 березня 2011 року № 261 зі змінами, внесеними Указом від 10 квітня 2012 року № 253), такі зміни:

1) абзац другий пункту 1 замінити чотирма абзацами такого змісту:

"Цей Порядок не застосовується до відносин, що виникають у зв'язку із захистом прав та інтересів України під час:

урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ, учасниками яких є виключно суб'єкти міжнародного права;

урегулювання спорів, розгляду у закордонних юрисдикційних органах справ за участю іноземного суб'єкта та України, пов'язаних із виконанням державних боргових зобов'язань України.

Забезпечення захисту прав та інтересів України під час розгляду справ, зазначених в абзаці четвертому цього пункту, здійснюється Міністерством фінансів України разом із Міністерством юстиції України та Міністерством закордонних справ України".

У зв'язку з цим абзаци третій і четвертий вважати відповідно абзацами шостим і сьомим;

2) абзац п'ятий пункту 3 викласти в такій редакції:

"іноземний суб'єкт — іноземна юридична, фізична особа. Для цілей цього Порядку іноземними суб'єктами також вважаються громадяни України, юридичні особи України, особи без громадянства у разі пред'явлення ними у закордонному юрисдикційному органі позову до України, що має на меті або може призвести до виникнення зобов'язання держави стосовно таких осіб за результатами розгляду відповідного позову".

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

 

Президент України Петро ПОРОШЕНКО

22 лютого 2016 року