Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №73/2021

Про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України

Беручи до уваги позитивні результати реформи місцевого самоврядування і територіальної організації влади (децентралізації) та завдання, які стоять перед Україною на шляху побудови сильної та процвітаючої європейської демократії, усвідомлюючи, що успіх європейської інтеграції України залежить від ефективності трансформацій на місцевому рівні, з метою активного залучення органів місцевого самоврядування до процесів державотворення через належне представництво їхніх інтересів та участь у визначенні пріоритетів державної регіональної політики, забезпечення національної єдності, при цьому зберігаючи та розвиваючи культурну самобутність регіонів, сталого розвитку територіальних громад з урахуванням кращого європейського досвіду та стандартів Європейської хартії місцевого самоврядування, посилення культурних, економічних, інфраструктурних зв'язків між регіонами України та держав - членів Європейського Союзу, обміну досвідом та налагодження ефективної взаємодії між представниками органів місцевого самоврядування та державних органів влади, вирішення проблемних питань соціально-економічного розвитку, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України як консультативно-дорадчий орган.

2. Керівникові Офісу Президента України внести у семиденний строк проект Положення про Конгрес місцевих та регіональних влад при Президентові України.

3. Визнати таким, що втратив чинність, Указ Президента України від 18 грудня 2019 року № 909 «Про Раду розвитку громад та територій».

4. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

25 лютого 2021 року