Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №88/2024

Про Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України

1. Затвердити Положення про Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України (додається).

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

22 лютого 2024 року

       ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
     від 22 лютого 2024 року
           № 88/2024

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ
про Спеціального уповноваженого Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку
сил оборони України

 

1. Спеціальний уповноважений Президента України з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України (далі – Спеціальний уповноважений) призначається на посаду і звільняється з посади Президентом України.

2. Спеціальний уповноважений керується у своїй діяльності Конституцією та законами України, міжнародними договорами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Керівника Офісу Президента України, наказами Керівника Апарату Офісу Президента України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Спеціального уповноваженого є:

1) аналіз питань, пов’язаних із реалізацією міжнародних безпекових гарантій та розвитком сил оборони України, та причин виникнення відповідних проблемних питань, внесення пропозицій щодо шляхів їх вирішення;

2) моніторинг реалізації міжнародних безпекових гарантій та внесення в установленому порядку Президентові України пропозицій щодо покращення стану їх втілення;

3) підготовка Президентові України пропозицій щодо забезпечення узгодженості дій державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій у частині, що стосується розвитку сил оборони України та нарощування їх спроможностей;

4) участь у підготовці проектів нормативно-правових актів, спрямованих на розвиток сил оборони України та забезпечення реалізації міжнародних безпекових гарантій;

5) участь у підготовці матеріалів до заходів за участю Президента України, у тому числі міжнародного характеру, з питань, що стосуються міжнародних безпекових гарантій, розвитку сил оборони України.

4. Спеціальний уповноважений відповідно до покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

1) ініціювати підготовку проектів актів Президента України з питань, що належать до його компетенції;

2) вносити пропозиції щодо розвитку міжнародної співпраці з питань реалізації міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;

3) сприяти реалізації домовленостей щодо міжнародних безпекових гарантій та розвитку сил оборони України;

4) здійснювати за дорученням Президента України взаємодію з центральними органами виконавчої влади, а також іншими державними органами, установами і організаціями у відповідній сфері;

5) запитувати та одержувати від консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, необхідні інформацію, документи, матеріали;

6) брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів і служб, утворених Президентом України, а також у проведенні круглих столів, нарад та інших заходів з питань, що належать до компетенції Спеціального уповноваженого;

7) брати участь у співробітництві з представництвами іноземних держав, міжнародних організацій, науковими установами, аналітичними центрами з питань, що належать до його компетенції;

8) використовувати в установленому порядку державні, у тому числі урядові, системи зв'язку і комунікацій, мережі спеціального зв'язку та інші технічні засоби.

5. Робота Спеціального уповноваженого спрямовується Президентом України через Керівника Офісу Президента України.

Пропозиції щодо кандидатури на посаду Спеціального уповноваженого вносяться на розгляд Президентові України Керівником Офісу Президента України.

6. Організаційне та технічне забезпечення діяльності Спеціального уповноваженого здійснюється Державним управлінням справами.

 

Керівник Офісу Президента України А.ЄРМАК