Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №883/2022

Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2022 року «Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту»

Відповідно до статті 107 Конституції України  постановляю:

1. Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 грудня 2022 року «Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту» (додається).

2. Контроль за виконанням рішення Ради національної безпеки і оборони України, введеного в дію цим Указом, покласти на Секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

3. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

 

23 грудня 2022 року

Введено в дію

Указом Президента України

від 23 грудня 2022 року

№ 883/2022

 

РІШЕННЯ

Ради національної безпеки і оборони України
від 23 грудня 2022 року

Про проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту

З метою практичного виконання завдань щодо набуття Україною членства у Європейському Союзі, вжиття комплексу невідкладних заходів, спрямованих на подолання наслідків повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації, оцінювання стану сил і засобів Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України, Державної міграційної служби України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та визначення заходів для досягнення ними необхідних спроможностей до виконання завдань за призначенням у поточних і прогнозованих умовах безпекового середовища, забезпечення готовності до охорони зовнішніх кордонів ЄС в межах державного кордону України після набуття повноправного членства в ЄС, відповідно до статей 25, 26, 27, 29 Закону України «Про національну безпеку України» Рада національної безпеки і оборони України вирішила:

1. Провести огляд громадської безпеки та цивільного захисту.

2. Кабінету Міністрів України забезпечити:

проведення Міністерством внутрішніх справ України огляду громадської безпеки та цивільного захисту, передбачивши внесення необхідних змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року № 507 «Про затвердження Порядку проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Міністерством внутрішніх справ» в частині організації, контролю та проведення такого огляду в умовах воєнного стану, а також попереднього розгляду його результатів;

розроблення за результатами огляду громадської безпеки та цивільного захисту Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України та її внесення до Ради національної безпеки і оборони України для схвалення й подальшого затвердження указом Президента України;

перегляд Стратегії інтегрованого управління кордонами на період до 2025 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 липня 2019 року № 687-р, та плану заходів з її реалізації з урахуванням надання Україні статусу кандидата на членство в ЄС.

3. Міністерству внутрішніх справ України забезпечити після затвердження Стратегії громадської безпеки та цивільного захисту України розроблення у встановленому порядку галузевих стратегій, державних цільових програм у сферах громадської безпеки, захисту та охорони державного кордону України, цивільного захисту та міграційної політики, а також оперативних планів та планів застосування сил і засобів у кризових ситуаціях.

4. Національному інституту стратегічних досліджень здійснити науково-методичне забезпечення проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту, підготовки проектів документів планування у сферах, що належать до компетенції Міністерства внутрішніх справ України.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України О.ДАНІЛОВ