Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №898/2019

Про внесення змін до Переліку дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів

1. Внести до Переліку дипломатичних посад, приписаних до дипломатичних рангів, затвердженого Указом Президента України від 21 грудня 2018 року № 434, такі зміни:

1) y розділі «Надзвичайний і Повноважний Посол»:

а) абзац п’ятий викласти в такій редакції:

«Заступник Керівника Офісу Президента України (за яким Схемою розподілу обов’язків між Керівником Офісу Президента України, його Першим заступником та заступниками, Керівником Апарату Офісу Президента України, закріплення за ними самостійних структурних підрозділів Офісу Президента України закріплено структурні підрозділи, що забезпечують здійснення Президентом України повноважень у зовнішньополітичній сфері), Генеральний директор, керівник Головного управління з питань зовнішньої політики Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, Керівник Департаменту, заступник Керівника Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України»;

б) абзаци сьомий і восьмий виключити;

в) абзац десятий викласти в такій редакції:

«Генеральний директор директорату, директор департаменту, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України»;

2) у розділі «Надзвичайний і Повноважний Посланник першого класу»:

а) абзац перший викласти в такій редакції:

«Керівник Головного управління, заступник керівника Головного управління — завідувач відділу Головного управління з питань зовнішньої політики, керівник експертної групи Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, заступник Керівника Департаменту, завідувач відділу Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України»;

б) абзаци третій і четвертий виключити;

в) абзац дев’ятий викласти в такій редакції:

«Генеральний директор директорату, заступник генерального директора директорату, директор департаменту, заступник директора департаменту, заступник директора департаменту — начальник управління, заступник директора департаменту — начальник відділу, начальник управління, Посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України»;

3) y розділі «Надзвичайний і Повноважний Посланник другого класу»:

а) абзаци перший і другий викласти в такій редакції:

«Заступник керівника Головного управління — завідувач відділу, завідувач відділу Головного управління з питань зовнішньої політики, керівник експертної групи Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, заступник Керівника Департаменту, завідувач відділу Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

Керівник, перший заступник Керівника, заступник Керівника Управління — керівник відділу Управління забезпечення Міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, керівник секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом»;

б) абзаци четвертий — шостий виключити;

в) абзац дванадцятий викласти в такій редакції:

«Заступник генерального директора директорату, заступник директора департаменту — начальник управління, заступник директора департаменту — начальник відділу, начальник управління, начальник головного управління директорату, заступник начальника управління — начальник відділу Міністерства закордонних справ України»;

4) абзаци перший — четвертий розділу «Радник першого класу» викласти в такій редакції:

«Заступник керівника Головного управління — завідувач відділу, завідувач відділу, заступник завідувача відділу, головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики, керівник експертної групи, державний експерт експертної групи Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, завідувач відділу, головний консультант Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

Керівник, перший заступник Керівника, заступник Керівника Управління — керівник відділу, керівник відділу, заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, керівник, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, керівник, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Директор, заступник директора, завідуючий відділом Департаменту з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України, начальник, заступник начальника, завідуючий відділом Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України, генеральний директор, заступник генерального директора Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Начальник управління, начальник головного управління директорату, заступник начальника управління — начальник відділу, начальник відділу, начальник відділу департаменту, начальник відділу управління, завідувач сектору, завідувач сектору департаменту, завідувач сектору управління, заступник начальника відділу, заступник начальника відділу департаменту, заступник начальника відділу управління, радник, керівник експертної групи директорату, керівник експертної підгрупи експертної групи директорату Міністерства закордонних справ України»;

5) абзаци перший — четвертий розділу «Радник другого класу» викласти в такій редакції:

«Заступник керівника Головного управління — завідувач відділу, завідувач відділу, заступник завідувача відділу, головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики, керівник експертної групи, державний експерт експертної групи Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, завідувач відділу, головний консультант Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

Керівник, перший заступник Керівника, заступник Керівника Управління — керівник відділу, керівник відділу, заступник керівника відділу Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, керівник, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, керівник, заступник керівника секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Директор, заступник директора, завідуючий відділом Департаменту з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України, начальник, заступник начальника, завідуючий відділом Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України, генеральний директор, заступник генерального директора, керівник експертної групи Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Начальник відділу, начальник відділу департаменту, начальник відділу управління, завідувач сектору, завідувач сектору департаменту, завідувач сектору управління, заступник начальника відділу, заступник начальника відділу департаменту, заступник начальника відділу управління, радник, керівник експертної групи директорату, керівник експертної підгрупи експертної групи директорату Міністерства закордонних справ України»;

6) абзаци перший — четвертий розділу «Перший секретар» викласти в такій редакції:

«Заступник завідувача відділу, головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики, державний експерт експертної групи Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, головний консультант Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

Головний консультант, старший консультант Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, головний консультант, старший консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом

Заступник директора, завідуючий відділом, головний спеціаліст Департаменту з питань міжнародного співробітництва Секретаріату Кабінету Міністрів України, завідуючий відділом, головний спеціаліст Управління протоколу Секретаріату Кабінету Міністрів України, державний експерт Урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Секретаріату Кабінету Міністрів України

Перший секретар, державний експерт директорату Міністерства закордонних справ України»;

7) абзаци перший і другий розділу «Другий секретар» викласти в такій редакції:

«Головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики, державний експерт експертної групи Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, головний консультант Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

Головний консультант, старший консультант Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, головний консультант, старший консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом»;

8) абзаци перший і другий розділу «Третій секретар» викласти в такій редакції:

«Головний консультант Головного управління з питань зовнішньої політики, державний експерт експертної групи Директорату з питань зовнішньої політики Офісу Президента України, головний консультант Департаменту з питань Державного Протоколу та Церемоніалу Офісу Президента України

Головний консультант, старший консультант Управління забезпечення міжпарламентських зв’язків Апарату Верховної Ради України, головний консультант, старший консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, головний консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України з Європейським Союзом».

2. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

12 грудня 2019 року