Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Президент України

Оголошення про умови та строки проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань

Комісія з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань (далі – Конкурсна комісія) відповідно до статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та свого рішення (протокол засідання комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань від 28.10.2021 № 1) оголошує конкурс на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань.

Порядок та умови проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань, визначені Законом України «Про Державне бюро розслідувань», Регламентом комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань, затвердженим протоколом комісії з проведення конкурсу на зайняття посади Директора Державного бюро розслідувань від 28.10.2021 № 1.

Вимоги до кандидатів на посаду Директора Державного бюро розслідувань, визначено Законом України «Про Державне бюро розслідувань».

Кандидатом на посаду Директора Державного бюро розслідувань може бути громадянин України, не молодший 35 років, який:

1) має вищу юридичну освіту;

2) має стаж роботи в галузі права не менше десяти років (після здобуття вищої юридичної освіти);

3) має досвід роботи на керівних посадах не менше п’яти років;

4) володіє державною мовою;

5) не є членом жодної політичної партії;

6) не є і не був членом організації, забороненої законом або судом;

7) має високі моральні якості та бездоганну репутацію;

8) за станом здоров’я спроможний виконувати відповідні службові обов’язки.

На посаду Директора Державного бюро розслідувань відповідно до частини третьої статті 10 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» не може бути призначена особа, яка:

1) підпадає під обмеження, встановлені статтею 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань»;

2) має заборгованість із сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців із дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання.

Відповідно до статті 15  Закону України «Про Державне бюро розслідувань», особа не може бути призначена на посаду в Державному бюро розслідувань, якщо вона:

1) за рішенням суду визнана недієздатною або обмежена у цивільній дієздатності;

2) має судимість за вчинення кримінального правопорушення, не погашену або не зняту в установленому законом порядку (крім реабілітованої особи), або протягом останнього року притягувалася до адміністративної відповідальності за вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією;

3) у разі призначення матиме у прямому підпорядкуванні близьких їй осіб або буде прямо підпорядкована у зв’язку з виконанням повноважень близьким їй особам;

4) не пройшла спеціальну перевірку.

Відповідно до частини одинадцятої статті 11 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», особа, яка претендує на участь у конкурсі, подає у визначений в цьому оголошенні строк такі документи:

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та на обробку персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних» і на оприлюднення інформації про участь у конкурсі (додаток 1);

2) автобіографію, що містить прізвище, власне ім’я (усі власні імена) та по батькові (за наявності), число, місяць, рік і місце народження, громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), членство в політичних партіях, у тому числі в минулому, наявність трудових або будь-яких інших договірних відносин з політичною партією упродовж року, що передує поданню заяви (незалежно від тривалості), контактний номер телефону та адресу електронної пошти, а також відомості про наявність чи відсутність судимості (додаток 2);

3) декларацію за рік, що передує року, в якому оприлюднено оголошення про конкурс, в порядку, встановленому Законом України «Про запобігання корупції» (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції);

4) заяву про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання (додаток 3);

5) копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

6) копії документів про освіту, вчені звання чи наукові ступені;

7) копії документів, що підтверджують стаж роботи в галузі права, у тому числі досвід роботи на керівних посадах;

8) медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах охорони здоров’я;

9) копію військового квитка або посвідчення особи військовослужбовця (для військовослужбовців або військовозобов’язаних);

10) довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності);

11) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної мови;

12) самостійно проведений розрахунок стажу роботи особи у відповідній сфері та на керівних посадах (додаток 4 та додаток 5);

13) повідомлення особи, яка претендує на зайняття посади у Державному бюро розслідувань, про обмеження, передбачені пунктом 3 частини 1 статті 15 Закону України «Про Державне бюро розслідувань» та про працюючих у Державному бюро розслідувань близьких до неї осіб (згідно з вимогами частини 1 статті 27 Закону України «Про запобігання корупції») (додаток 6);

14) заяву в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», і надає згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до Закону України «Про очищення влади» за формою, визначеною додатком 1 до Порядку проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 № 563, або копію довідки про результати перевірки;

15) фотокартку розміром 4x6 см;

16) інші документи, що підтверджують ділові та моральні якості, професійний рівень (за бажанням кандидата).

До заяви додається електронний носій (USB) із скан-копіями всіх поданих документів у форматі PDF.

Вимоги до скан-копій документів: кожний із перелічених документів подається окремим файлом; назва кожного файлу має складатися з назви документа (не більше трьох слів) та прізвища кандидата. Наприклад: «Заява Войтенко», «Автобіографія Гаврилюк».

Всі паперові копії документів мають бути засвідчені особисто кандидатом. На всіх копіях проставляється: відмітка Згідно з оригіналом, особистий підпис кандидата, його власне ім’я та прізвище, дата засвідчення копії.

Копії документів (паперовий та електронний варіант) мають бути якісними (з чітким зображенням).

Документи від осіб, які претендують на участь у конкурсі, приймаються:

з 29 жовтня до 18 листопада 2021 року включно. 

Документи подаються до Конкурсної комісії поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення) або особисто (у закритому конверті, засвідченому особистим підписом, з позначенням на конверті (в лівому верхньому куті): «НА КОНКУРС НА ПОСАДУ ДИРЕКТОРА ДЕРЖАВНОГО БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ») за адресою: 01220, м. Київ, вул. Банкова, 11, Офіс Президента України.

Приймання документів завершується в день, визначений як кінцевий строк їх подання. Заяви, що надійшли, або направлені рекомендованим листом із позначкою дати після зазначеного строку, не розглядатимуться.

Відомості з поданих документів оприлюднюються у порядку, визначеному Законом України «Про Державне бюро розслідувань», упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання заяв на конкурс.

Відомості з поданих документів, що надійшли поштою (рекомендованим листом з повідомленням про вручення), відправка яких датована поштовим відділенням не пізніше 18 листопада 2021 року, оприлюднюються додатково.

Конкурс складається з таких етапів:

1) розміщення оголошення про умови та строки проведення конкурсу у порядку, визначеному Законом України «Про Державне бюро розслідувань»;

2) подання документів особами, які мають намір взяти участь у конкурсі;

3) оприлюднення Конкурсною комісією інформації про осіб, які подали документи для участі в конкурсі у порядку, визначеному Законом України «Про Державне бюро розслідувань»;

4) розгляд і перевірка Конкурсною комісією поданих документів кандидатами, прийняття рішення про їх допуск (недопуск) до участі у конкурсі та оприлюднення інформації про осіб, які допущені для участі в конкурсі (кандидатів), на Офіційному інтернет-представництві Президента України;

5) підготовка кандидатами презентацій, подання і представлення їх Конкурсній комісії;

6) відбір із загального числа кандидатів трьох осіб за результатами представлення ними презентацій для проходження співбесіди з Конкурсною комісією та оприлюднення відповідної інформації на Офіційному інтернет-представництві Президента України;

7) ініціювання проведення спеціальної перевірки в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції», перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади», щодо відібраних кандидатів, а також ініціювання психофізіологічного дослідження із застосуванням поліграфу;

8) проведення співбесіди з трьома відібраними кандидатами;

9) відбір Конкурсною комісією шляхом відкритого рейтингового голосування з числа кандидатів, які пройшли співбесіду, одного кандидата, що відповідає вимогам до посади Директора Державного бюро розслідувань та, згідно з обґрунтованим рішенням Конкурсної комісії, має найкращі професійний досвід, знання і якості для виконання службових обов’язків на цій посаді;

10) оприлюднення інформації на Офіційному інтернет-представництві Президента України про кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань;

11) внесення подання Президенту України для призначення відібраного кандидата на посаду Директора Державного бюро розслідувань.

Проведення повторного конкурсу у разі відхилення кандидата, відібраного Конкурсною комісією для призначення на посаду Директора Державного бюро розслідувань, у зв’язку з його невідповідністю вимогам, встановленим статтею 10 Закону України «Про Державне бюро розслідувань», або непроходженням спеціальної перевірки, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та/або перевірки, передбаченої Законом України «Про очищення влади».